(za)hranice těla: gender ve škole férově, citlivě, otevřeně

22.1.2021  Internet  |  Barcamp na téma vzdělávání a genderová rovnost.
Akce představí genderově citlivé vzdělávání jako nástroj, který reflektuje, jak se stereotypy, společenské normy a kulturní vzorce promítají do vzdělávání, a ukazuje, jak s nimi pracovat a vytvářet rovné podmínky všem studujícím bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci nebo genderovou identitu. Více

Women in a men’s world: how gender defines the path to success

27.1.2021  Internet  |  The event aims to investigate the extent to which gender interferes in women’s career development and brings together women from both shores of the Mediterranean to discuss their experience from the path to success. Více
feminismus.czČlánky › 30 let Gender Studies díky HBS

30 let Gender Studies díky HBS

10. prosinec 2020
30 let Gender Studies díky HBS
Gender Studies, o.p.s. navázala na spolupráci s Nadací Heinricha Bölla, která stála na začátku rozjezdu fungování Gender Studies v 90. letech.

Nejdříve Frauen-Anstiftung a po jejím sloučení s ostatními nadacemi německé Strany zelených Heinrich Böll Stiftung se stala na víc než 10 let hlavním partnerem Gender Studies. Její finanční podpora umožnila profesionalizaci organizace, rozšiřování odborné knihovny, organizování seminářů, přednášek, konferencí, i první publikace. Heinrich Böll Stiftung (HBS) podporovala finančně Gender Studies až téměř do vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004.

V listopadu 2021 to bude přesně 30 let, kdy v bytě Jiřiny Šiklové vznikla Gender Studies, tehdy původně Centrum pro gender studies. Díky opětovné podpoře HBS budeme schopni k našemu jubileu vydat knihu. Projekt, v jehož rámci bude vytvořena, začal v září 2020 a potrvá až do oslavy v listopadu 2021.

Jmenuje se lapidárně: 30 let Gender Studies

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.