Metody kolegiální spolupráce - respekt, rovnost, rozmanitost v praxi

21. listopadu 2019 (čtvrtek) 13:30 - 18:00
Půldenní konference Metody kolegiální podpory, která je určena stávajícím i budoucím pedagožkám a pedagogům, odbornicím i odborníkům v oblasti vzdělávání a všem, kteří mají zájem se dozvědět o konkrétních možnostech využití kolegiální podpory, rovnosti ve školách a genderově citlivém vzdělávání.

Na konferenci bude představena nově vytvořená metodická příručka Podpora rovnosti a rozmanitosti ve vzdělávání. Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce, která vyučujícím nabízí prostředky, jak efektivněji individualizovat na prvním stupni ZŠ, jak lépe odhalovat, kdy se do posuzování schopností a dovedností dětí promítají společenské předsudky a jak se navzájem s kolegy a kolegyněmi podporovat a rozvíjet ve zmíněných oblastech. Příručka bude fyzicky k dispozici všem zúčastněným.

Na akci vystoupí vyučující s praxí z různých prostředí (Holandsko, Finsko, Česká republika), bude prostor pro diskuzi a porovnání přístupů, cílů i cest k nim vedoucích.

Registrace na konferenci probíhá do 11. 11. 2019, kapacita je omezena. Pro registraci a s případnými dotazy se obracejte na marketa.stepanova@genderstudies.cz

místo:  Skautský institut, Staroměstské nám. 4/1, Praha 1 , Skautský institut, Praha 1
pořádá:  NÚV a Gender Studies
kontakt:  Markéta Štěpánová    
https://www.facebook.com/GenderStudiesPraha/photos/gm.976804399340791/10156687855407083/?type=3&theater

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.