Metody kolegiální spolupráce - respekt, rovnost, rozmanitost v praxi

21.11.2019  Praha  |  Půldenní konference Metody kolegiální podpory, která je určena stávajícím i budoucím pedagožkám a pedagogům, odbornicím i odborníkům v oblasti vzdělávání a všem, kteří mají zájem se dozvědět o konkrétních možnostech využití kolegiální podpory, rovnosti ve školách a genderově citlivém vzdělávání. Více

Pracuji a pečuji: aktuální možnosti podpory slaďování pracovního a rodinného života

16. října 2019 (středa) 09:00 - 16:00
Workshop projektu Krajská rodinná politika Praha

místo:  Karlovo nám. 671/4, 110 00 Praha 1 , Braunův dům
pořádá:  MPSV
kontakt:  Jitka Chrtková    

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.