Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více

Zveme Vás na seminář: Lidé na prvním místě: Řešením současné ekonomické a ekologické krize je investice do lidí Odstraňování chudoby a genderové nerovnosti

30. března 2010 (úterý) 18:00
Seminář je věnován představení nové zprávy mezinárodní sítě Social Watch o stavu sociálních a ekonomických práv v České republice a ve světě v době krize, zejména s ohledem na odstraňování chudoby a nerovnosti mezi muži a ženami. Zpráva v českém jazyce poukazuje na to, že správnou investicí, která dokáže překonat současnou ekologickou a ekonomickou krizi, je investice do lidí. Obsahuje národní zprávy a mezinárodní srovnání statistických údajů o ekonomické, politické, sociální a lidskoprávní situaci, a také o dopadech ekonomické a ekologické krize. Místo: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1, sál 205. Čas: 30. března 2010, od 18:00.

Zveme Vás na seminář

Lidé na prvním místě:

Řešením současné ekonomické a ekologické krize je investice do lidí

Odstraňování chudoby a genderové nerovnosti

Místo: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1, sál 205

Čas: 30. března 2010, od 18:00

Seminář je věnován představení nové zprávy mezinárodní sítě Social Watch o stavu sociálních a ekonomických práv v České republice a ve světě v době krize, zejména s ohledem na odstraňování chudoby a nerovnosti mezi muži a ženami. Zpráva v českém jazyce poukazuje na to, že správnou investicí, která dokáže překonat současnou ekologickou a ekonomickou krizi, je investice do lidí. Obsahuje národní zprávy a mezinárodní srovnání statistických údajů o ekonomické, politické, sociální a lidskoprávní situaci, a také o dopadech ekonomické a ekologické krize.


Social Watch je mezinárodní síť organizací, která vznikla v roce 1995 a v současnosti k ní patří více než 700 organizací ze 70 zemí světa. Českou koalici tvoří sdružení osmi organizací: Ekumenická akademie Praha, Centrum globálních studií AV ČR a UK, Gender & sociologie SOÚ AV ČR, Masarykova demokratická akademie, Gender studies, o.p.s., Fórum 50 %, Trast pro ekonomiku a společnost, Nesehnutí Brno.

Novou zprávu Social Watch představí:

Tomáš Tožička (Educon), Alexandra Jachanová Doleželová (Gender Studies, o.p.s.), Alexandra Uhlová (ADEPTTs), Marek Hrubec (Centrum globálních studií), Zuzana Uhde (Gender & sociologie SOÚ AV ČR)

Představena bude také nově vydaná kniha vytvořená výzkumným týmem Social Watch:

„PRÁVO NEŽÍT V CHUDOBĚ: CHUDOBA JAKO PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV“ (Praha, březen 2010). Do knihy přispěli Karina Batthyáni, Mariana Sol Cabrera, Graciela Dede, Arieli Sandoval Terán, Marek Hrubec, Zuzana Uhde a další. Publikace, která obsahuje kratší pěti až sedmistránkové články od autorů z mnoha zemí, je určena širší veřejnosti. Její vydání v letošním „Evropském roce proti chudobě a sociálnímu vyloučení“ chce přispět k tomu, aby se z chudoby, s důrazem na chudobu žen, stalo veřejné téma a cílilo se tak k jejímu odstraňování.

Po prezentaci zprávy a knihy bude následovat diskuse.

Seminář proběhne v rámci večera o „neziskových organizacích v době krize“. Pokud budete chtít přijít již na první část večera, kterou organizuje Masarykova demokratická akademie, budete vítáni již v 16 hodin na stejném místě Poslanecké sněmovny ČR. Mezi oběma částmi bude přestávka s občerstvením. Počítejte prosím s tím, že vstup do Sněmovny vyžaduje zapsání občanského průkazu na recepci a proto doporučujeme přijít o 10 až 15 minut dříve.

Výtisky zprávy Social Watch (107 stran) budou na semináři zdarma k dispozici. Kniha (142 stran) bude díky ochotě nakladatelství nabídnuta za sníženou cenu (-30%).

místo:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1, sál 205

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.