Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Zúčastněte se výzkumu o genderových stereotypech

Zúčastněte se výzkumu o genderových stereotypech

18. duben 2011
Pro výzkum, zadaný Evropským Institutem EIGE pro rovné přiležitosti, se hledají muži a ženy k rozhovorům. Výzkum se věnuje rolim mužů a žen a tomu, jak se tyto role měni a jaké podobnosti či rozdily lze pozorovat po celé Evropě. Bude vytvořena databaze s osmi rozhovory (se čtyřmi muži a osmi ženami) v každém  ze členských států EU. Rozhovory proběhnou v dubnu a květnu.

Pro výzkum, zadaný Evropským Institutem EIGE pro rovné přiležitosti, se hledaji muži a ženy k rozhovorům. Výzkum se věnuje rolim mužů a žen a tomu, jak se tyto role měni a jaké podobnosti či rozdily lze pozorovat po celé Evropě. Bude vytvořena databaze s osmi rozhovory (se 4 muži a 8 ženami) v každém  ze členských států EU. Rozhovory proběhnou v dubnu a květnu.

Hledají se osoby z nasledujicích kategorii:


Muž 18 - 24 let

Žena 18 - 24 let

Muž 25 - 40 let

Žena 25 - 40 let

Muž 41 - 60 let

Žena 41 - 60 let

Muž nad 60 let

Žena nad 60 let

Osoby by měly v současnosti žít v městském prostředí.

Součástí rozhovorů budou otázky,  které z jejich životních událostí nebo rozhodnutí byly ovlivněné skutečností, že jsou muž/žena, a jakým zpusobem. Pak budou respondenti/-tky vyzváni/-y aby vyprávěli/y tyto příběhy.

Nejsou žadné předem připravené otazky. Celý rozhovor bude nahráván a posléze přepsán.  Všechny příběhy pak budou vloženy do databáze a úlomky textu budou zakódovány podle obsahu.  (např. kariéra, rozvod apod). Příběhy budou zařazeny do databáze v národním jazyce, v tomto případě v češtině, a nejdůležitější citace budou přeložené do angličtiny a zařazeny do databáze citací.

Rozhovory budou anonymní a informace poskytnuté v rozhovorech budou důvěrně zpracované. To znamená, že všechna jména a místa budou vymazána (s vyjimkou země).

Kontaktní osoba:


Maxime Forest, PhD.

Univerzita Complutense Madrid

http://www.cefres.cz

maxime-forest@hotmail.fr

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.