Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Zpráva o účasti žen v politice

Zpráva o účasti žen v politice

20. zaří 2003  | Lenka Simerská
Ženy celosvětově stále nedosahují úrovně vzdělání, gramotnosti a zaměstnanosti, jakou vykazuje mužská populace. V posledních dvou letech byly ovšem zaznaménány známky úspěšného pronikání žen do politiky.
Ženy celosvětově stále nedosahují úrovně vzdělání, gramotnosti a zaměstnanosti, jakou vykazuje mužská populace. V posledních dvou letech byly ovšem zaznaménány signály úspěšného pronikání žen do politiky.

Zpráva, kterou vydala agentura OSN UNIFEM, nazvaná Progress 2002, ukázala, že v 11 zemích světa dosáhly ženy v parlamentech 30%: Švédsko, Dánsko, Německo, Finsko, Norsko, Island, Holandsko, Jižní Afrika, Kostarika, Argentina a Mosambik. Hned za těmito zeměmi se umisťuje Rwanda (25.7%) a Uganda (24.7%).

Na druhé straně, v USA, Francii a Japonsku, podíl žen tvoří 12, 11,8 a 10 procent. Nejchudší část světa, subsaharská Afrika je pak úplně pozadu. Celkově ženy v parlamentech chybí, průměrně jsou zastoupeny jen 14%.

Vzrůst podílu žen na křeslech v parlamentech se přičítá hlavně politickým krokům uskutečněným v posledních letech v několika zemích, které zavedly kvóty, ať už do legislativy nebo na dobrovolné bázi. V posledním desetiletí také řada mezinárodních dohod stanovila cíl zvýšit politickou participaci žen v klíčových rozhodovacích pozicích nejméně na 30%.

Podle Ms. Magazine

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.