Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Zpráva o účasti žen v politice

Zpráva o účasti žen v politice

20. zaří 2003  | Lenka Simerská
Ženy celosvětově stále nedosahují úrovně vzdělání, gramotnosti a zaměstnanosti, jakou vykazuje mužská populace. V posledních dvou letech byly ovšem zaznaménány známky úspěšného pronikání žen do politiky.
Ženy celosvětově stále nedosahují úrovně vzdělání, gramotnosti a zaměstnanosti, jakou vykazuje mužská populace. V posledních dvou letech byly ovšem zaznaménány signály úspěšného pronikání žen do politiky.

Zpráva, kterou vydala agentura OSN UNIFEM, nazvaná Progress 2002, ukázala, že v 11 zemích světa dosáhly ženy v parlamentech 30%: Švédsko, Dánsko, Německo, Finsko, Norsko, Island, Holandsko, Jižní Afrika, Kostarika, Argentina a Mosambik. Hned za těmito zeměmi se umisťuje Rwanda (25.7%) a Uganda (24.7%).

Na druhé straně, v USA, Francii a Japonsku, podíl žen tvoří 12, 11,8 a 10 procent. Nejchudší část světa, subsaharská Afrika je pak úplně pozadu. Celkově ženy v parlamentech chybí, průměrně jsou zastoupeny jen 14%.

Vzrůst podílu žen na křeslech v parlamentech se přičítá hlavně politickým krokům uskutečněným v posledních letech v několika zemích, které zavedly kvóty, ať už do legislativy nebo na dobrovolné bázi. V posledním desetiletí také řada mezinárodních dohod stanovila cíl zvýšit politickou participaci žen v klíčových rozhodovacích pozicích nejméně na 30%.

Podle Ms. Magazine

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.