Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Zobrazení ženy na indickém subkontinentu - Úterky s gender 2003

7. října 2003 (úterý) 18:00 - 22:00
Gender Studies, o. p. s. si Vás dovoluje pozvat na první přednášku z podzimního cyklu Úterky s gender tentokrát na téma feminismy. Přednáška Mgr. Hany Waisserové bude zaměřena na postavení žen v indické rodině a společnosti. Přednáška se koná v úterý 7.října 2003 od 18. hodiny v prostorách knihovny Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00. Místo si můžete rezervovat na : 2 24 91 56 66, gender.media@ecn.cz. Místa jsou rezervována do 18 hod.

Úterky s Gender -PODZIM 2003, Feminismy - “Zobrazení ženy na indickém subkontinentu.“ Mgr. Hana Waisserová.

Přednáška bude zaměřena na postavení žen v indické rodině a společnosti. Hlavními tématy budou: 1.Historické postavení ženy v závislosti na náboženství, kultuře, kastě, ekonomické situaci; násilí na ženách. 2.Žena a její postavení a funkce v indické rodině; práva a povinnosti žen: psaná a nepsaná. 3.Předem domluvený sňatek; okolnosti sňatku. 4.Žena uctívaná a vážená: žena bohyně, žena obávaná. 5.Vývoj ženského hnutí v Indii.

Mgr. Hana Waisserová – je absolventkou FF UP, obory bohemistika a anglistika. S feminismem, resp. studiem rodu a zejména tzv. womanismem se seznámila při ročním studijním pobytu na černošské ženské vysoké škole v Atlantě, kde sbírala podklady pro diplomovou práci zabývající se zobrazením barevné ženy v afroamerické, anglofonní africké a karibské literatuře. V Indii pracovala jako lektorka češtiny na Delhi University, na základě mezivládní dohody o kulturní výměně, a zde sbírala podklady týkající se zejména zobrazení ženy nejen v literatuře, ale také faktory ovlivňujícími její postavení v rodině i společnosti.

Úterý 7.října 2003 od 18. hodiny. Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00. Místo si můžete rezervovat na : 2 24 91 56 66, gender.media@ecn.cz. Místa jsou rezervována do 18 hod.

místo:  Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 , Praha 2
pořádá:  Gender Studies, o. p. s.
kontakt:  Alexandra Doleželová     tel.:  224 91 56 66

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.