Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Zlatá horečka

Zlatá horečka

9. prosinec 2003  | Linda Sokačová
Goldrausch (Zlatá horečka) je ženská síť, která poskytuje finanční podporu podnikatelkám a ženským projektům sídlícím v Berlíně. Tato organizace vznikla v roce 1982 v západním Berlíně, v centru dění tehdejšího ženského hnutí. Motivem pro vznik této organizace byly banky, které ženám-podnikatelkám neposkytovaly stejné podmínky jako mužům. Organizace nefunguje jako banka, ale poskytuje kredity na schválené projekty jednotlivcům i organizacím. Tyto kredity nejsou úročeny.
Goldrausch (Zlatá horečka) je ženská síť, která poskytuje finanční podporu podnikatelkám a ženským projektům sídlícím v Berlíně. Tato organizace vznikla v roce 1982 v západním Berlíně, v centru dění tehdejšího ženského hnutí. Motivem pro vznik této organizace byly banky, které ženám-podnikatelkám neposkytovaly stejné podmínky jako mužům. Organizace nefunguje jako banka, ale poskytuje kredity na schválené projekty jednotlivcům i organizacím. Tyto kredity nejsou úročeny.

Kredit může být poskytnut členům, kteří platí pravidelné měsíční příspěvky (3 eura pro organizaci a 5,50 euro pro jednotlivce). Na své investice Goldrausch získává finance od sponzorů, z měsíčních příspěvků, berlínského senátu a evropských strukturálních fondů. Poslední dvě jmenované instituce tuto organizaci financují, protože pomáhá ženám jako diskriminované skupině a také podporuje zaměstnanost v Berlíně (v současné době je v Berlíně nezaměstnanost mezi 17 a 18 procenty).

Iniciátorkou projektu musí být žena, ale další ze zúčastněných mohou být i muži. Podporovaný projekt nesmí být rasistický, proti přírodě a musí splňovat i další kritéria. Žádaná podpora je pouze doplňkem k dalšímu financování a poskytnuté prostředky musí být použity na hmotný majetek, který by mohl být použit na splacení kreditu v případě krachu projektu. Jednou z dalších výhod je, že kredity jsou spláceny na základě individuálního splátkového kalendáře. Od začátku existence organizace se nevrátilo pouze 8% částky z poskytnutých úvěrů.

Goldrausch podporuje projekty z umělecké, sociální a politické oblasti. Jednou z cílových skupin, na které se zaměřují jsou začínající umělkyně, kterým financují prostory, první výstavu či katalog. Je také poskytováno ekonomicko-provozní poradenství a kvalifikační kurzy z oblasti cestovního ruchu. Goldrausch vydává také měsíčník Blattgold – BlattgoldInformationen und Termine fur die Berliner Frauen, který poskytuje informace ze sociální, ekonomické a kulturní oblasti z ženského úhlu pohledu.

Goldrausch
Frauennetzwerk Berlin e. V.
Postdamer Str. 139, 10783 Berlin
Telefon: (030) 215 75 54
Info@goldrausch-frauennetzwerk.de
www.goldrausch-frauennetzwerk.de

Další odkazy: Weiberwirtschaft – Standort fur Chefinnen – www.weiberwirtschaft.de
EWA e.v. – Frauenzentrum: www.ewa-frauenzentrum.de

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.