feminismus.czČlánky › Život ženským podnikatelským nápadům vlévá GE Money Bank

Život ženským podnikatelským nápadům vlévá GE Money Bank

Život ženským podnikatelským nápadům vlévá GE Money Bank
O projektu „Život nápadům“ realizovaném českou pobočkou GE Money Bank jsme již v našem zpravodaji informovali. Vracíme se k němu znovu, abychom se podívali, jak se za první rok své existence vyvinul a jaké konkrétní výstupy přinesl. Ještě předtím si však připomeňme, že jeho hlavním záměrem je podpora žen, které mají chuť začít podnikat. GE totiž zastává názor, že je žádoucí, aby se stávající nízký podíl žen podnikatelek v České republice zvýšil.

O projektu „Život nápadům“ realizovaném českou pobočkou GE Money Bank jsme již v našem zpravodaji informovali. Vracíme se k němu znovu, abychom se podívali, jak se za první rok své existence vyvinul a jaké konkrétní výstupy přinesl. Ještě předtím si však připomeňme, že jeho hlavním záměrem je podpora žen, které mají chuť začít podnikat. GE totiž zastává názor, že je žádoucí, aby se stávající nízký podíl žen podnikatelek v České republice zvýšil.

V září 2011 realizovala GE Money Bank anketu na serveru Žena.cz, ze které vyplynulo, že téměř 80 % respondentek přemýšlí o vlastním podnikání, i když se domnívá, že podmínky k němu nemají stejné jako muži. Třetina respondentek jako hlavní překážku začátku podnikání vidí pocit nejistoty a nedostatek financí, čtvrtina žen si pak neumí představit skloubení podnikání a starosti o rodinu. Čtvrtina respondentek jako nejdůležitější pro podnikání označila peníze, dvě třetiny dobrý nápad. Další výstup ankety ukázal, že ženy (více než polovina respondentek) by uvítaly, kdyby existovaly speciální bankovní služby zaměřené právě na ně a že by jim pro začátek podnikání postačovala částka do 100.000 Kč. I na základě tohoto zjištění zavedla GE Money Bank nový produkt – podnikatelský účet pro ženy, které vlastní živnostenský list méně než dva roky, a v rámci kterého nabízí mj. vedení účtu bez poplatků po dobu jednoho roku.

Nejhmatatelnějším výstupem projektu v roce 2011 byla vzdělávací akce nazvaná Víkendová akademie – Začínáme podnikat krok za krokem. Zúčastnilo se jí 43 žen (ve věkovém průměru 29 let), které se vzdělávaly v základech finančního řízení, cenotvorby produktů, marketingu a HR managementu. Dalších tří webinářů (on-line seminářů) se zúčastnilo žen 70. I v tomto roce byla GE Money Bank partnerem Ocenění českých podnikatelek, které, jak uvedla Milada Franek, manažerka projektu, „podporuje podnikatelského ducha žen tím, že pro ně vytváří více příležitostí a přispívá k ekonomickému rozvoji ČR.“

Projekt „Život nápadům“ bude pokračovat i v roce 2012, a to formou dalších seminářů, individuálních konzultací a rozšiřování projektové sítě o nové ambasadorky z řad úspěšných českých podnikatelek.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.