Porodní bolesti českého porodnictví

24.4.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude věnován porodnictví. Jak vypadá současná realita českých porodnic? Které otázky a problémy jsou v současnosti nejpalčivější? Odpovídá situace a možnosti porodnic potřebám rodiček a jejich dětí? Co je standardní péče, které praktiky v porodnictví lze označit za problematické a kde jsou hranice porodního násilí? Jaké jsou etické a praktické stránky domácích porodů, zřizování porodních domů a jaká je pozice porodních asistentek? Co ovlivňuje výzkum v oblasti porodnictví, jaká jsou specifika výzkumné činnosti a možnosti uplatnění výsledků?

Více

Girls Day 2018

26.4.2018  Česká republika  |  Interaktivní den otevřených dveří určený pro všechny dívky ze středních škol, které chtějí nakouknout do firem a třeba i načerpat inspiraci pro svoji budoucí studijní či pracovní kariéru. Girls Day se koná po celém světě, v ČR se tentokrát uskuteční v Praze, Brně, Plzni a Mladé Boleslavi.
Více

Kdo se bojí Ester Krumbachové?

4.5.2018  Praha  | 

První ze série kurátorských bloků věnovaných tvorbě, osobnosti a odkazu Ester Krumbachové. Díky zahraničním kurátorům program nabídne širší perspektivu, v níž je možné uvažovat o upozaděné a zároveň mnohdy mytizované umělkyni, jež ovlivnila několik generací české filmové kultury.

Více
feminismus.czČlánky › Život ženským podnikatelským nápadům vlévá GE Money Bank

Život ženským podnikatelským nápadům vlévá GE Money Bank

Život ženským podnikatelským nápadům vlévá GE Money Bank
O projektu „Život nápadům“ realizovaném českou pobočkou GE Money Bank jsme již v našem zpravodaji informovali. Vracíme se k němu znovu, abychom se podívali, jak se za první rok své existence vyvinul a jaké konkrétní výstupy přinesl. Ještě předtím si však připomeňme, že jeho hlavním záměrem je podpora žen, které mají chuť začít podnikat. GE totiž zastává názor, že je žádoucí, aby se stávající nízký podíl žen podnikatelek v České republice zvýšil.

O projektu „Život nápadům“ realizovaném českou pobočkou GE Money Bank jsme již v našem zpravodaji informovali. Vracíme se k němu znovu, abychom se podívali, jak se za první rok své existence vyvinul a jaké konkrétní výstupy přinesl. Ještě předtím si však připomeňme, že jeho hlavním záměrem je podpora žen, které mají chuť začít podnikat. GE totiž zastává názor, že je žádoucí, aby se stávající nízký podíl žen podnikatelek v České republice zvýšil.

V září 2011 realizovala GE Money Bank anketu na serveru Žena.cz, ze které vyplynulo, že téměř 80 % respondentek přemýšlí o vlastním podnikání, i když se domnívá, že podmínky k němu nemají stejné jako muži. Třetina respondentek jako hlavní překážku začátku podnikání vidí pocit nejistoty a nedostatek financí, čtvrtina žen si pak neumí představit skloubení podnikání a starosti o rodinu. Čtvrtina respondentek jako nejdůležitější pro podnikání označila peníze, dvě třetiny dobrý nápad. Další výstup ankety ukázal, že ženy (více než polovina respondentek) by uvítaly, kdyby existovaly speciální bankovní služby zaměřené právě na ně a že by jim pro začátek podnikání postačovala částka do 100.000 Kč. I na základě tohoto zjištění zavedla GE Money Bank nový produkt – podnikatelský účet pro ženy, které vlastní živnostenský list méně než dva roky, a v rámci kterého nabízí mj. vedení účtu bez poplatků po dobu jednoho roku.

Nejhmatatelnějším výstupem projektu v roce 2011 byla vzdělávací akce nazvaná Víkendová akademie – Začínáme podnikat krok za krokem. Zúčastnilo se jí 43 žen (ve věkovém průměru 29 let), které se vzdělávaly v základech finančního řízení, cenotvorby produktů, marketingu a HR managementu. Dalších tří webinářů (on-line seminářů) se zúčastnilo žen 70. I v tomto roce byla GE Money Bank partnerem Ocenění českých podnikatelek, které, jak uvedla Milada Franek, manažerka projektu, „podporuje podnikatelského ducha žen tím, že pro ně vytváří více příležitostí a přispívá k ekonomickému rozvoji ČR.“

Projekt „Život nápadům“ bude pokračovat i v roce 2012, a to formou dalších seminářů, individuálních konzultací a rozšiřování projektové sítě o nové ambasadorky z řad úspěšných českých podnikatelek.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.