Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Gender a sebevědomí v uměleckém provozu

21.10.2018  

Diskuze na téma souvislosti sebevědomí a genderu v uměleckém provozu. Jaký vliv na sebevědomí umělkyň a umělců může mít genderová rovnost? V čem je rozdílné postavení umělkyně či umělce vůči institucím? Jak se na uměleckém provozu projevuje mizení umělkyň v důsledku jejich mateřství? Jak vyřešit rozpor uměleckého společenského života a rodičovství zejména v pečující roli? Jaký vliv mají na umělce a umělkyně ekonomické souvislosti, v nichž jejich tvorba vzniká?

Více

Pohlaví a gender. 8. lacanovský workshop v Praze

21.10.2018  Praha  | 

Příspěvky přednesou Deborah Gutermann-Jacquet, Magdalena Kohout-Diaz, Josef Fulka. Workshop pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne.

Více
feminismus.czČlánky › Život ženským podnikatelským nápadům vlévá GE Money Bank

Život ženským podnikatelským nápadům vlévá GE Money Bank

Život ženským podnikatelským nápadům vlévá GE Money Bank
O projektu „Život nápadům“ realizovaném českou pobočkou GE Money Bank jsme již v našem zpravodaji informovali. Vracíme se k němu znovu, abychom se podívali, jak se za první rok své existence vyvinul a jaké konkrétní výstupy přinesl. Ještě předtím si však připomeňme, že jeho hlavním záměrem je podpora žen, které mají chuť začít podnikat. GE totiž zastává názor, že je žádoucí, aby se stávající nízký podíl žen podnikatelek v České republice zvýšil.

O projektu „Život nápadům“ realizovaném českou pobočkou GE Money Bank jsme již v našem zpravodaji informovali. Vracíme se k němu znovu, abychom se podívali, jak se za první rok své existence vyvinul a jaké konkrétní výstupy přinesl. Ještě předtím si však připomeňme, že jeho hlavním záměrem je podpora žen, které mají chuť začít podnikat. GE totiž zastává názor, že je žádoucí, aby se stávající nízký podíl žen podnikatelek v České republice zvýšil.

V září 2011 realizovala GE Money Bank anketu na serveru Žena.cz, ze které vyplynulo, že téměř 80 % respondentek přemýšlí o vlastním podnikání, i když se domnívá, že podmínky k němu nemají stejné jako muži. Třetina respondentek jako hlavní překážku začátku podnikání vidí pocit nejistoty a nedostatek financí, čtvrtina žen si pak neumí představit skloubení podnikání a starosti o rodinu. Čtvrtina respondentek jako nejdůležitější pro podnikání označila peníze, dvě třetiny dobrý nápad. Další výstup ankety ukázal, že ženy (více než polovina respondentek) by uvítaly, kdyby existovaly speciální bankovní služby zaměřené právě na ně a že by jim pro začátek podnikání postačovala částka do 100.000 Kč. I na základě tohoto zjištění zavedla GE Money Bank nový produkt – podnikatelský účet pro ženy, které vlastní živnostenský list méně než dva roky, a v rámci kterého nabízí mj. vedení účtu bez poplatků po dobu jednoho roku.

Nejhmatatelnějším výstupem projektu v roce 2011 byla vzdělávací akce nazvaná Víkendová akademie – Začínáme podnikat krok za krokem. Zúčastnilo se jí 43 žen (ve věkovém průměru 29 let), které se vzdělávaly v základech finančního řízení, cenotvorby produktů, marketingu a HR managementu. Dalších tří webinářů (on-line seminářů) se zúčastnilo žen 70. I v tomto roce byla GE Money Bank partnerem Ocenění českých podnikatelek, které, jak uvedla Milada Franek, manažerka projektu, „podporuje podnikatelského ducha žen tím, že pro ně vytváří více příležitostí a přispívá k ekonomickému rozvoji ČR.“

Projekt „Život nápadům“ bude pokračovat i v roce 2012, a to formou dalších seminářů, individuálních konzultací a rozšiřování projektové sítě o nové ambasadorky z řad úspěšných českých podnikatelek.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.