Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Ženy ve vědě – generační srovnání

17. června 2004 (čtvrtek) 18:00
Národní kontaktní centrum – ženy a věda si Vás dovoluje pozvat další seminář v rámci jarního cyklu seminářů na téma
„Genderové výzkumy“

Ženy ve vědě – generační srovnání


Národní kontaktní centrum – ženy a věda si Vás dovoluje pozvat další seminář v rámci jarního cyklu seminářů na téma
„Genderové výzkumy“
Ženy ve vědě – generační srovnání


V přednášce budou posluchači seznámeni se základními výsledky výzkumu Ženy v Akademii věd ČR, který byl ukončen v loňském roce – možnostmi a perspektivami rozdílných generací žen pracujících v Akademii věd, jejich vzdělanostní, pracovní a kariérovou dráhou, pracovními a životními strategiemi, možnostmi skloubení práce a rodiny v nedávné minulosti a naší současnosti, bariérami a překážkami, se kterými se ve své práci a osobním životě coby vědkyně setkávají, případně potýkají.

místo:  NKC – ženy a věda, Husova 7 , Praha 1
pořádá:  NKC – ženy a věda
kontakt:  seminare@zenyaveda.cz     tel.:  +420 222 222 322

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.