Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více

ŽENY V OZBROJENÝCH KONFLIKTECH A MÍROVÝCH PROCESECH

8. prosince 2009 (úterý) 09:30 - 16:30
Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci České ženské lobby o bezpečnostních rezolucích Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, bezpečnosti a míru, a 1820 o zákazu sexuálního násilí v konfliktech. Konference se uskuteční se 8. prosince 2009 v Kaunickém paláci v Praze za účasti Evy Zillén, švédské expertky na danou tematiku, a Rady Borič, chorvatské akademičky a expertky na téma ženy a násilné konflikty, a odborníků/ic, zástupců/kyň neziskového sektoru i státní správy České republiky. Ke konferenci je také doprovodný program, a to promítání filmu Pray the Devil Back to Hell o ženách v mírovém procesu v Libérii, které se uskuteční ve stejný den od 20:45 v kině Světozor.

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci České ženské lobby o bezpečnostních rezolucích Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, bezpečnosti a míru, a 1820 o zákazu sexuálního násilí v konfliktech. Konference se uskuteční se 8. prosince 2009 v Kaunickém paláci v Praze za účasti Evy Zillén, švédské expertky na danou tematiku, a Rady Borič, chorvatské akademičky a expertky na téma ženy a násilné konflikty, a odborníků/ic, zástupců/kyň neziskového sektoru i státní správy České republiky. Ke konferenci je také doprovodný program, a to promítání filmu Pray the Devil Back to Hell o ženách v mírovém procesu v Libérii, které se uskuteční ve stejný den od 20:45 v kině Světozor.

ŽENY V OZBROJENÝCH KONFLIKTECH A MÍROVÝCH PROCESECH

Konference o naplňování rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti a č. 1820 o sexuálním násilí během ozbrojených konfliktů

8. prosince 2009 (9:30 – 16:30)

Kaunický palác v Praze

Program:

9:30 – 11:15 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY REZOLUCÍ 1325 A 1820

Představení rezolucí a způsobu jejich implementace v rámci politik EU a prostřednictvím národních akčních plánů (NAPs). Jaké jsou nedostatky těchto rezolucí? Jaké jsou hlavní překážky pro jejich naplňování?

Moderace: Michaela Appeltová, Fórum 50 %

Úvodní slovo: Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti (v jednání) a Alexandra Jachanová Doleželová, předsedkyně České ženské lobby

Úvodní prezentace: Míla O’Sullivan, Centrum ProEquality při Otevřené společnosti

Hlavní projev: Eva Zillén, Kvinna till Kvinna, Švédsko a Rada Boric, Centre for Women Studies, Chorvatsko

11:15 – 11:30 Přestávka na kávu

11:30 – 13:00 PANELOVÁ DISKUSE: IMPLEMENTACE REZOLUCÍ V ČR

Kdo je na národní úrovni zodpovědný za implementaci rezolucí a jak jsou rezoluce Českou republikou naplňovány? Jak se rezoluce promítají do priorit české zahraniční politiky a současných aktivit ČR v zahraničí? Jak ČR zohledňuje klíčové prvky rezolucí - prevence, participace a zajišťování bezpečnosti? Jakou roli hrají v procesu implementace české NNO? Jaké existují možnosti vytvoření národního akčního plánu? Jak může ČR využít zkušeností plynoucích z přijímání NAP ve Švédsku?

Moderace: Michaela Appeltová, Fórum 50 %

Diskutující:

Pavel Gruber, Charita Česká republika, oddělení humanitární a rozvojové pomoci

Bronislava Jonitová, Ministerstvo obrany ČR, koordinátorka problematiky rovných příležitostí

Igor Klimeš, 1. český Provinční rekonstrukční tým, projektový manažer

Kateřina Sequensová, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, odbor OSN

Karla Štěpánková, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, civilní část Provinčního rekonstrukčního týmu ČR v Lógaru

Eva Zillén, Kvinna till Kvinna, Švédsko

13:00 – 14:00 Oběd

14:00 – 16:00 WORKSHOPY

Workshop 1: Naplňování rezoluce č. 1325

Facilitátorka: Blanka Šimůnková, Institute of Social Studies, Haag

Práce na doporučeních k možné přípravě NAP v ČR

Workshop 2: Naplňování rezoluce č. 1820

Facilitátorka: Rada Boric, Centre for Women Studies, Chorvatsko

Diskuse nad problematikou sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu

16:00 – 16:30 SHRNUTÍ KONFERENCE

Konference proběhne v anglickém a českém jazyce, tlumočení zajištěno.

Konferenci pořádá Česká ženská lobby ve spolupráci s Českým svazem žen za finanční podpory Friedrich Ebert Stiftung.

REGISTRACE: INFO@CZLOBBY.CZ, + 420 777 222 826

DOPROVODNÁ AKCE KONFERENCE

Projekce filmu Zahnat ďábla do pekla

20:45, kino Světozor, malý sál

Zahnat ďábla do pekla / Pray the Devil Back to Hell

USA / 2008 / 72 min.

www.praythedevilbacktohell.com


Pozoruhodný příběh o velké odvaze liberijských muslimských i křesťanských žen, které se bez ohledu na vyznání rozhodly společně zasadit o ukončení krvavé občanské války a do země v troskách opět zavést mír. Režisérka Gini Reticker prostřednictvím mozaiky osobních výpovědí žen nejrůznějších profesí a vyznání popisuje historické události, které vedly až k ukončení krvavých bojů. Čtrnáct let trvající občanská válka se stovkami tisíc mrtvých, masakry na civilním obyvatelstvu či znásilňováním žen skončila také díky ženám, které donutily válčící strany nejen zasednout k jednacímu stolu, ale po určité době dokonce uzavřít mírovou dohodu. Ženy svými dlouhodobými nenásilnými, avšak důraznými protesty a spoluprací přesvědčivě ukázaly, že spontánní aktivismus může změnit historii národa.

místo:  Kaunický palác v Praze (Panská 7)
pořádá:  Česká ženská lobby
kontakt:  info@czlobby.cz     tel.:  777222826

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.