Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › "Ženy se rozhodně na trhu práce neztratí," je přesvědčená "Vedoucí podnikatelka světa" Ing. Olga Girstlová, generální ředitelka GiTy, a.s.

"Ženy se rozhodně na trhu práce neztratí," je přesvědčená "Vedoucí podnikatelka světa" Ing. Olga Girstlová, generální ředitelka GiTy, a.s.

"Ženy se rozhodně  na trhu práce neztratí," je přesvědčená "Vedoucí podnikatelka světa" Ing. Olga Girstlová, generální ředitelka GiTy, a.s.
Olga Girstlová je výraznou osobností mezi českými podnikatelkami. Nejen že její firma úspěšně expanduje, paní Girstlová se ještě vedle své práce věnuje podpoře žen v podnikání a je prezidentkou Moravské asociace podnikatelek a manažerek. Když dodáme, že je matkou čtyř dětí, je jistě o čem si povídat. step
Olga Girstlová je výraznou osobností mezi českými podnikatelkami. Nejen že její firma úspěšně expanduje, paní Girstlová se ještě vedle své práce věnuje podpoře žen v podnikání a je prezidentkou Moravské asociace podnikatelek a manažerek. Když dodáme, že je matkou čtyř dětí, je jistě o čem si povídat. step

Začínala jste podnikat jako matka malých dětí. Dnes je Vaše rodina dokonce větší, než je u nás obvyklé - máte čtyři děti a přitom jste top manažerkou významné firmy. Jaké byly na začátku Vaše představy o skloubení těchto dvou rolí?

Nemyslete si, že jsem si ve dvaceti letech představovala, že budu mít čtyři děti! Nevdávala jsem se proto, abych se stala zasloužilou matkou - roditelkou, to přinesl sám život. A postavil mne do situace, kterou jsem musela řešit stejně jako řada jiných žen - rozhodnout se, jak skloubit roli matky, manželky a profesionálky ve svém oboru. Nejstarší dcera přišla na svět ještě během vysoké školy, další děti se už narodily do připraveného prostředí. Když se nám v podnikání začalo dařit a firma se rozrostla, práce byla čím dál víc časově náročnější, bylo nám s manželem jasné, že musíme najít pokud možno optimální model fungování naší rodiny.

A jak se sny lišily od reality?

Zřejmě v náročnosti činností, které jsem od roku 1990 dělala, a které jdou ruku v ruce s časovým vytížením, neboť každá funkce vyžaduje jiný způsob práce, jiné uvažování, přináší jinou zátěž. Uvažujete-li o rodině při podnikání, velmi záleží na tom, zda jste v nižší manažerské pozici, obchodní či finanční ředitelka nebo sedíte v představenstvu. Když byly děti malé, pracovala jsem na pozici viceprezidentky společnosti, věnovala jsem se více řízení společnosti ve strategické rovině. Za žádných okolností bych se však nehrnula do pozice, ve které jsem dnes. Operativu a vedení společnosti, kdy generální ředitel neuvažuje lokálně, ale globálně, a současně řeší každodenní situace v podniku, si s miminy ani při sebelepším personálním zajištění chodu domácnosti nedokážu představit!

Narazila jste v podnikání na překážky, které se Vám zdály jako překážky nachystané pouze pro ženy? Jak jste se s nimi vyrovnala?

Je důležité si uvědomit a rozeznat, co je možné a co ne a podle toho si připravit podmínky a vytvořit si prostředí, ve kterém pracuji a žiji. S domácností, která je v Česku stále považována za království žen, nám pomáhá hospodyně, která se stará o dům, a dětem se věnuje od pondělí do pátku vychovatelka. Naše pomocnice bezesporu vnášejí více klidu do našeho hektického života a hodně nám svou prací pomáhají.

V čem myslíte byla naopak vaše výhoda jako podnikatelky - ženy?

Myslím, že ideální je spolupráce ve smíšeném týmu. Důležité je, aby žena byla rovnoprávnou partnerkou a měla přirozený respekt, což znamená, že v první řadě musí prokázat také příslušné odborné znalosti. Navíc ženy využívají svých přirozených schopností - plánovat, naslouchat i komunikovat. Vždyť máme stálý trénink při vedení domácnosti!

Musíte být velmi zaneprázdněná žena, mohla byste nám přiblížit, jak vypadá Váš den a jak v něm uchráníte čas pro rodinu?

Pracuji denně 10-12 hodin, což ale nepovažuji za úspěch. Do svého pracovního dne jsem zařadila dvakrát týdně také cvičení, neboť každý vrcholový manažer je vystaven tak trochu podobnému tlaku jako vrcholový sportovec - musí být v dobré psychické i fyzické kondici, očekávají se od něj dobré výkony i výsledky.

Převádíte svou zkušenost s obtížemi slučování rodinného a pracovního života do své firmy? Mají u Vás zaměstnané matky možnost například flexibilní pracovní doby nebo práce z domova?

Vlastní zkušenost je vlastní zkušenost, ta je nenahraditelná. V GiTy, což je hodně technologicky zaměřená firma, pracuje řada mladých lidí a mezi nimi i ženy a matky. Jsme otevření domluvě o možném způsobu práce na dálku nebo o flexibilní pracovní době, i když ne vždy a u všech profesí je to možné.

Jste prezidentkou Moravské asociace podnikatelek a manažerek (MAPM), jaká je Vaše motivace být aktivní v takové organizaci?

Ten příběh je dost mediálně známý - motivací bylo ocenění "Vedoucí podnikatelka světa", které jsem získala v Monaku před šesti lety. Tenkrát jsem se seznámila s řadou skvělých a velmi zajímavých žen z různých kontinentů a uvědomila jsem si, že také v naší zemi je dostatek ženských osobností, o kterých se jen málo mluví v médiích. A také mne setkání přesvědčilo o tom, že asociace podnikatelek a manažerek, které existují v zahraničí, mají budoucnost i v českém prostředí, neboť v naší zemi máme hodně šikovných žen. A myslím, že jsem se nemýlila. Asociace podnikatelek a manažerek vznikla v Brně v roce 1995, pod názvem MAPM působí na Moravě již pět let a každoročně realizuje řadu podnikatelských setkání, konferencí a dalších aktivit.

Podílíte se také na přípravě mezinárodní konference ŽENA - TVŮRČÍ OSOBNOST TŘETÍHO TISÍCILETÍ. Jaká je vaše vize uplatnění žen na trhu práce v blízké budoucnosti?

Ženy se rozhodně na trhu práce neztratí a již dnes se uplatňují jako podnikatelky v řadě profesí, především ve službách. Myslím, že tento trend bude pokračovat. Nezáleží však jenom na jejich dovednostech, odvaze a pochopení partnera, ale také na mnoha dalších faktorech, které souvisejí mimo jiné s úrovní českého podnikatelského prostředí, podporou malého a středního podnikání nebo podnikatelskou etikou.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.