Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Ženy na vlnách připluly do Polska

Ženy na vlnách připluly do Polska

15. srpen 2003  | Kateřina Machovcová  |  Econnect
Na konci června kotvila ve vodách polského přístavu Wladyslawowo loď Langenort, kterou si pronajala holandská organizace Women on waves a umístila na ni mobilní gynekologickou ambulanci, která měla sloužit zejména jako osvětové a konzultační středisko pro polské ženy. Polsko je známé velmi přísnou protipotratovou politikou, která de facto provedení umělého přerušení těhotenství zcela znemožňuje.

Na konci června kotvila ve vodách polského přístavu Wladyslawowo loď Langenort, kterou si pronajala holandská organizace Women on waves a umístila na ni mobilní gynekologickou ambulanci, která měla sloužit zejména jako osvětové a konzultační středisko pro polské ženy. Polsko je známé velmi přísnou protipotratovou politikou, která de facto provedení umělého přerušení těhotenství zcela znemožňuje.

Projekt spolupracujících organizací WAW a STER Committee (neformální sdružení polských neziskových organizací a jednotlivců, kteří se zasazují o právo ženy na potrat), měl za cíl upozornit na negativní následky nechtěného těhotenství a ilegálního provádění interrupcí, a zároveň opět otevřít veřejnou diskusi nad změnou postojů v Polsku. Tamější legislativa sice umožňuje provést interrupci ve výjimečných případech (je – li ohroženo zdraví ženy, předpokládá – li se vážné poškození plodu a je – li podezření na to, že žena otěhotněla po znásilnění), praxe je ovšem tak přísná, že ani v těchto situacích přerušení těhotenství obvykle provedeno není.

Právo na umělé přerušení těhotenství je chápáno jako právo ženy nakládat svobodně se svým tělem. Zkušenosti ukazují, že zákaz interrupcí obvykle vede spíše k ohrožení životů žen, protože tajné potraty jsou vykonávány za nevhodných hygienických podmínek, dalším důsledkem bývá tzv.„potratová turistika“ a v neposlední řadě jsou poškozovány i „nechtěné“ děti. Proto se organizace – jako jsou WAW a STER Committee – snaží zejména o osvětu v oblasti plánování rodičovství a další péče o reprodukční zdraví.

Česká republika je známá velmi liberální potratovou politikou, dá se říci, že v minulosti byly potraty chápány jako určitá forma antikoncepce. Počet provedených umělých přerušení u nás stále klesá, ilustrovat to lze stavem v roce 1995, kdy bylo provedeno 49.531 zákroků, což se v roce 2001 snížilo na 32.528. Přesto se u nás skupina poslanců z KDU – ČSL společně s jedním poslancem ODS pokusila prosadit zákon omezující možnosti provedení interrupce a zavádějící tresty pro lékaře, kteří přerušení těhotenství provedou. Tento návrh byl však odmítnut již vládou.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.