We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Data vs. Girls

20.3.2019  Praha  | 

Jak holky mění svět IT a dat a jak tento svět mění je? Jaké jsou nové trendy a jak se v tomto světě udržet updated? Bojují holky v IT stále se stereotypy? Jak jsou ženy oceňovány - finančně, ale i symbolicky? Jaká je situace žen v IT v České republice a zahraničí? Další ze série debat Data vs. představí několik žen z různých částí světa, které kariéra v IT přivedla do Prahy

Více

Americans and Czechs Against Sexual Violence: A Symposium in Solidarity

21.3.2019  Praha  | 

On March 21st we invite you to a symposium on sexual, domestic, and other forms of gender-based violence in society, where we will discuss these contemporary gender-related issues. Alexandria Wilson, a Fulbright student in the Czech Republic, Katharine Park, an intern at proFem o.p.s., and Eva Michálková, a social worker with proFem o.p.s. will lead the discussion. Join us to hear speakers who have worked on these issues at the grassroots level, ask questions, and learn what you can do to help stop gender-based violence in your community.

Více

„Ženy a muži v antiglobalizačním hnutí“

22. dubna 2004 (čtvrtek) 18:00
Národní kontaktní centrum – ženy a věda si Vás dovoluje pozvat na další seminář v rámci jarního cyklu seminářů na téma „Genderové výzkumy“. Seminář „Ženy a muži v antiglobalizačním hnutí“ povede Mgr. Marta Kolářová.

Národní kontaktní centrum – ženy a věda si Vás dovoluje pozvat na další seminář v rámci jarního cyklu seminářů na téma „Genderové výzkumy“. Seminář „Ženy a muži v antiglobalizačním hnutí“ povede Mgr. Marta Kolářová.

V přednášce bude prezentován výzkum českého antiglobalizačního hnutí z hlediska genderu založený na zúčastněném pozorování, analýze dokumentů a hloubkových rozhovorech. Důraz bude klást zejména na popis a analýzu participace žen a mužů, genderovou reprezentaci v alternativních médiích, postavení mužů a žen v hnutí a genderovou dělbu práce v rámci jednotlivých skupin hnutí. Bude ukázáno, že ačkoli se hnutí definuje jako rovnostářské, vytvářejí se zde nerovnosti (nejen) na základě genderu. S tím souvisí i vyčleňování žen do specificky ženských nebo feministických skupin a vytváření nového radikálně feministického proudu.

Seminář se uskuteční 22. 4. 2004 od 18:00 v prostorách NKC - ženy a věda, Husova 7, Praha 1- vchod naproti kostelu ve dvoře. Pokud máte o účast na přednášce zájem, zarezervujte si co nejrychleji místo na adrese: seminare@zenyaveda.cz nebo tel. čísle: +420 222 222 322, počet míst je omezený.

Profil přednášející: Mgr. Marta Kolářová vystudovala sociologii a sociální antropologii na FSV UK. V zimním semestru 2003 absolvovala studijní pobyt v oboru Gender studies na University of Sussex ve Velké Británii. Zabývá se výzkumem genderu zejména v souvislosti se sociálními hnutími, globalizací a v mezikulturní perspektivě. V roce 2002 až 2003 pracovala v NKC-Ženy a věda. Spolupracuje na výzkumných projektech s týmem Gender v sociologii v Sociologickém ústavu AV ČR.

místo:  NKC – ženy a věda, Husova 7 , Praha 1
pořádá:  NKC - ženy a věda
kontakt:  seminare@zenyaveda.cz     tel.:  +420 222 222 322

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.