Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

„Ženy a muži v antiglobalizačním hnutí“

22. dubna 2004 (čtvrtek) 18:00
Národní kontaktní centrum – ženy a věda si Vás dovoluje pozvat na další seminář v rámci jarního cyklu seminářů na téma „Genderové výzkumy“. Seminář „Ženy a muži v antiglobalizačním hnutí“ povede Mgr. Marta Kolářová.

Národní kontaktní centrum – ženy a věda si Vás dovoluje pozvat na další seminář v rámci jarního cyklu seminářů na téma „Genderové výzkumy“. Seminář „Ženy a muži v antiglobalizačním hnutí“ povede Mgr. Marta Kolářová.

V přednášce bude prezentován výzkum českého antiglobalizačního hnutí z hlediska genderu založený na zúčastněném pozorování, analýze dokumentů a hloubkových rozhovorech. Důraz bude klást zejména na popis a analýzu participace žen a mužů, genderovou reprezentaci v alternativních médiích, postavení mužů a žen v hnutí a genderovou dělbu práce v rámci jednotlivých skupin hnutí. Bude ukázáno, že ačkoli se hnutí definuje jako rovnostářské, vytvářejí se zde nerovnosti (nejen) na základě genderu. S tím souvisí i vyčleňování žen do specificky ženských nebo feministických skupin a vytváření nového radikálně feministického proudu.

Seminář se uskuteční 22. 4. 2004 od 18:00 v prostorách NKC - ženy a věda, Husova 7, Praha 1- vchod naproti kostelu ve dvoře. Pokud máte o účast na přednášce zájem, zarezervujte si co nejrychleji místo na adrese: seminare@zenyaveda.cz nebo tel. čísle: +420 222 222 322, počet míst je omezený.

Profil přednášející: Mgr. Marta Kolářová vystudovala sociologii a sociální antropologii na FSV UK. V zimním semestru 2003 absolvovala studijní pobyt v oboru Gender studies na University of Sussex ve Velké Británii. Zabývá se výzkumem genderu zejména v souvislosti se sociálními hnutími, globalizací a v mezikulturní perspektivě. V roce 2002 až 2003 pracovala v NKC-Ženy a věda. Spolupracuje na výzkumných projektech s týmem Gender v sociologii v Sociologickém ústavu AV ČR.

místo:  NKC – ženy a věda, Husova 7 , Praha 1
pořádá:  NKC - ženy a věda
kontakt:  seminare@zenyaveda.cz     tel.:  +420 222 222 322

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.