Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

„Ženy a muži v antiglobalizačním hnutí“

22. dubna 2004 (čtvrtek) 18:00
Národní kontaktní centrum – ženy a věda si Vás dovoluje pozvat na další seminář v rámci jarního cyklu seminářů na téma „Genderové výzkumy“. Seminář „Ženy a muži v antiglobalizačním hnutí“ povede Mgr. Marta Kolářová.

Národní kontaktní centrum – ženy a věda si Vás dovoluje pozvat na další seminář v rámci jarního cyklu seminářů na téma „Genderové výzkumy“. Seminář „Ženy a muži v antiglobalizačním hnutí“ povede Mgr. Marta Kolářová.

V přednášce bude prezentován výzkum českého antiglobalizačního hnutí z hlediska genderu založený na zúčastněném pozorování, analýze dokumentů a hloubkových rozhovorech. Důraz bude klást zejména na popis a analýzu participace žen a mužů, genderovou reprezentaci v alternativních médiích, postavení mužů a žen v hnutí a genderovou dělbu práce v rámci jednotlivých skupin hnutí. Bude ukázáno, že ačkoli se hnutí definuje jako rovnostářské, vytvářejí se zde nerovnosti (nejen) na základě genderu. S tím souvisí i vyčleňování žen do specificky ženských nebo feministických skupin a vytváření nového radikálně feministického proudu.

Seminář se uskuteční 22. 4. 2004 od 18:00 v prostorách NKC - ženy a věda, Husova 7, Praha 1- vchod naproti kostelu ve dvoře. Pokud máte o účast na přednášce zájem, zarezervujte si co nejrychleji místo na adrese: seminare@zenyaveda.cz nebo tel. čísle: +420 222 222 322, počet míst je omezený.

Profil přednášející: Mgr. Marta Kolářová vystudovala sociologii a sociální antropologii na FSV UK. V zimním semestru 2003 absolvovala studijní pobyt v oboru Gender studies na University of Sussex ve Velké Británii. Zabývá se výzkumem genderu zejména v souvislosti se sociálními hnutími, globalizací a v mezikulturní perspektivě. V roce 2002 až 2003 pracovala v NKC-Ženy a věda. Spolupracuje na výzkumných projektech s týmem Gender v sociologii v Sociologickém ústavu AV ČR.

místo:  NKC – ženy a věda, Husova 7 , Praha 1
pořádá:  NKC - ženy a věda
kontakt:  seminare@zenyaveda.cz     tel.:  +420 222 222 322

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.