Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Ženské řehole za komunismu (1950-1989)

Ženské řehole za komunismu (1950-1989)

15. říjen 2003
Centrální katolická knihovna připravila výstavu k dosud opomíjenému tématu ženských řeholí za komunismu. Navazuje tím na konferenci pořádanou Českou křesťanskou akademií a Konferencí vyšších představených ženských řeholí v ČR z minulého týdne a je můstkem mezi očekávaným sborníkem vzpomínek a dokumentů k pronásledování sester.
Centrální katolická knihovna připravila výstavu k dosud opomíjenému tématu ženských řeholí za komunismu. Navazuje tím na konferenci pořádanou Českou křesťanskou akademií a Konferencí vyšších představených ženských řeholí v ČR z minulého týdne a je můstkem mezi očekávaným sborníkem vzpomínek a dokumentů k pronásledování sester.

Návštěvníci uvidí vzácné dokumenty z řádových kronik a alb, rozsudky sester, tvorbu dokumentující internaci sester slovem i obrazem, dokonce i muzejní exponáty.
Řeholnice působící před rokem 1950 většinou ve školství nebo zdravotnictví byly nasazeny do lehkého průmyslu a nemocnic. Komunisté je soustředili do internačních táborů. v rámci akce K, zrušení klášterů, byla rozdrobena řádová společenství. Novicky byly propuštěny, starší řeholnice se převážely z místa na místo do různých domovů důchodců. Při častém stěhování vždy část starých žen zemřela ve stresu. Řeholnice byly podrobovány nekonečnému nátlaku politických školení, finančních odměn, církevních tajemníků i tajné policie. Představené byly záměrně odděleny od svých komunit. Řada pozoruhodných osobností byla vězněna. Vzpomínky i portréty akad. malířky Zdenky Landové jsou věnovány sestrám Cyrile Ječmínkové, Bohumile Langrové, Vojtěše Hasmandové, princezně Lobkowiczové a mnoha dalším.

Mezi vystavenými exponáty nalezneme i trpký humor, básně i písně karikující snahy komunistického režimu, např. : „Když jsem já šla na školení, přišla na mě dřímota…“ Sestry Dominika Řepová a Emilie Římánková zachytily život v internaci v kresbách či akvarelech. Výstavu oživují dobové fotografie i drobné odkazy na činnost před internací. Návštěvníci si mohou též prohlédnout vzácné originální plátno s dopisem z vězení od Cyrily Ječmínkové.

V roce 1950 bylo v Čechách asi 7 500 sester v polovině osmdesátých let již jen polovic. Mgr. Vlček, odborník na politické procesy s českými řeholemi, na konferenci k ženským řeholím vysoce vyzdvihl morální působení sester za komunismu. V archivech totiž nenalezl žádné řeholnice - konfidentky ani „mírové sestry“. I pro tuto věrnost a statečnost řeholnic si výstava zaslouží pozornost široké veřejnosti.
Své archivní dokumenty laskavě poskytly křížové sesty, voršilky, cyrilky, mariánky, anglické panny, dominikánky a boromejky.
Výstava potrvá od 8.10.2003 do 2.11.2003 denně od 9 do 17 hodin v Centrální katolické knihovně, Thákurova 3, Praha 6. Výstava byla finančně podpořena grantem Ministerstva kultury ČR.

Kontakt: novotna@ckk.cz, autorka výstavy
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.