Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Ženské řehole za komunismu (1950-1989)

Ženské řehole za komunismu (1950-1989)

15. říjen 2003
Centrální katolická knihovna připravila výstavu k dosud opomíjenému tématu ženských řeholí za komunismu. Navazuje tím na konferenci pořádanou Českou křesťanskou akademií a Konferencí vyšších představených ženských řeholí v ČR z minulého týdne a je můstkem mezi očekávaným sborníkem vzpomínek a dokumentů k pronásledování sester.
Centrální katolická knihovna připravila výstavu k dosud opomíjenému tématu ženských řeholí za komunismu. Navazuje tím na konferenci pořádanou Českou křesťanskou akademií a Konferencí vyšších představených ženských řeholí v ČR z minulého týdne a je můstkem mezi očekávaným sborníkem vzpomínek a dokumentů k pronásledování sester.

Návštěvníci uvidí vzácné dokumenty z řádových kronik a alb, rozsudky sester, tvorbu dokumentující internaci sester slovem i obrazem, dokonce i muzejní exponáty.
Řeholnice působící před rokem 1950 většinou ve školství nebo zdravotnictví byly nasazeny do lehkého průmyslu a nemocnic. Komunisté je soustředili do internačních táborů. v rámci akce K, zrušení klášterů, byla rozdrobena řádová společenství. Novicky byly propuštěny, starší řeholnice se převážely z místa na místo do různých domovů důchodců. Při častém stěhování vždy část starých žen zemřela ve stresu. Řeholnice byly podrobovány nekonečnému nátlaku politických školení, finančních odměn, církevních tajemníků i tajné policie. Představené byly záměrně odděleny od svých komunit. Řada pozoruhodných osobností byla vězněna. Vzpomínky i portréty akad. malířky Zdenky Landové jsou věnovány sestrám Cyrile Ječmínkové, Bohumile Langrové, Vojtěše Hasmandové, princezně Lobkowiczové a mnoha dalším.

Mezi vystavenými exponáty nalezneme i trpký humor, básně i písně karikující snahy komunistického režimu, např. : „Když jsem já šla na školení, přišla na mě dřímota…“ Sestry Dominika Řepová a Emilie Římánková zachytily život v internaci v kresbách či akvarelech. Výstavu oživují dobové fotografie i drobné odkazy na činnost před internací. Návštěvníci si mohou též prohlédnout vzácné originální plátno s dopisem z vězení od Cyrily Ječmínkové.

V roce 1950 bylo v Čechách asi 7 500 sester v polovině osmdesátých let již jen polovic. Mgr. Vlček, odborník na politické procesy s českými řeholemi, na konferenci k ženským řeholím vysoce vyzdvihl morální působení sester za komunismu. V archivech totiž nenalezl žádné řeholnice - konfidentky ani „mírové sestry“. I pro tuto věrnost a statečnost řeholnic si výstava zaslouží pozornost široké veřejnosti.
Své archivní dokumenty laskavě poskytly křížové sesty, voršilky, cyrilky, mariánky, anglické panny, dominikánky a boromejky.
Výstava potrvá od 8.10.2003 do 2.11.2003 denně od 9 do 17 hodin v Centrální katolické knihovně, Thákurova 3, Praha 6. Výstava byla finančně podpořena grantem Ministerstva kultury ČR.

Kontakt: novotna@ckk.cz, autorka výstavy
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.