Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › ŽENSKÉ ORGANIZACE PÍŠÍ STÍŽNOST ŘEDITELI A RADĚ ČT

ŽENSKÉ ORGANIZACE PÍŠÍ STÍŽNOST ŘEDITELI A RADĚ ČT

8. březen 2004  | Redakce F.CZ
Obecně prospěšná společnost Gender Studies připravuje oficiální stížnost generálnímu řediteli ČT a Radě pro vysílání ČT, která se týká naprosté neobjektivnosti a nevyváženosti pořadu „Komponovaný večer na téma Mezinárodního dne žen“, odvysílaného v neděli dne 7. března.
Obecně prospěšná společnost Gender Studies připravuje oficiální stížnost generálnímu řediteli ČT a Radě pro vysílání ČT, která se týká naprosté neobjektivnosti a nevyváženosti pořadu „Komponovaný večer na téma Mezinárodního dne žen“, odvysílaného v neděli dne 7. března. Zatímco byl dán prostor pěti politikům-mužům, kteří se všichni vyjadřovali proti tomu, že se Mezinárodní den žen znovu dostal mezi významné dny ČR, podporu MDŽ vyjadřovala jen jedna osoba: poslankyně Anna Čurdová (ČSSD), předsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů, na jejíž návrh byl MDŽ mezi významné dny zařazen.
Všech pět mužů bylo z pravicových stran, většina z nich křesťansky orientovaná (Cyril Svoboda, poslanci Janeček (KDU-ČSL), Karásek (nezáv. za US), Bratský (ODS) a senátor Pavlata (ODS)). Čas poskytnutý A. Čurdové byl mnohem kratší než čas poskytnutý jejím odpůrcům, nemluvě o kontextu ukázek z oslav MDŽ z dob socialismu, do něhož byl díky sestřihu rozhovor s ní zařazen a který diskreditoval jak ji osobně, tak všechny ženy a muže, kteří o navrácení MDŽ a jeho rehabilitaci usilovali.
Mezinárodní den žen je důležitým svátkem, který připomíná dodnes trvající úsilí o rovnoprávné postavení žen ve společnosti. Připomíná se na celém světě včetně zemí Evropské unie a Spojených států amerických, tedy zemí, které nemají s komunismem nic společného. Ten den se ovšem nerozdávají ženám květiny, ale koná se řada kulturně-politických akcí připomínajících historii ženského hnutí a poukazujících na stále přetrvávající nerovnosti (viz. například aktivity OSN, Evropského parlamentu atd.). Tato informace ovšem nezazněla během dvě a půl hodiny trvajícího Komponovaného večera ani jednou. Proto budeme po vedení ČT požadovat veřejnou omluvu za neobjektivnost a nevyváženost tohoto Komponovaného večera a postih pro toho, kdo za podobu tohoto pořadu zodpovídal. Gender Studies, o. p. s., zároveň tuto stížnost sepisuje ve formě petice, aby se k ní mohli připojit všichni, kteří s jejím znění souhlasí.


Kontaktní osoby:
Michaela Marksová-Tominová (603 536 335) a Alena Králíková (777 910 943)
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.