Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › ŽENSKÉ ORGANIZACE PÍŠÍ STÍŽNOST ŘEDITELI A RADĚ ČT

ŽENSKÉ ORGANIZACE PÍŠÍ STÍŽNOST ŘEDITELI A RADĚ ČT

8. březen 2004  | Redakce F.CZ
Obecně prospěšná společnost Gender Studies připravuje oficiální stížnost generálnímu řediteli ČT a Radě pro vysílání ČT, která se týká naprosté neobjektivnosti a nevyváženosti pořadu „Komponovaný večer na téma Mezinárodního dne žen“, odvysílaného v neděli dne 7. března.
Obecně prospěšná společnost Gender Studies připravuje oficiální stížnost generálnímu řediteli ČT a Radě pro vysílání ČT, která se týká naprosté neobjektivnosti a nevyváženosti pořadu „Komponovaný večer na téma Mezinárodního dne žen“, odvysílaného v neděli dne 7. března. Zatímco byl dán prostor pěti politikům-mužům, kteří se všichni vyjadřovali proti tomu, že se Mezinárodní den žen znovu dostal mezi významné dny ČR, podporu MDŽ vyjadřovala jen jedna osoba: poslankyně Anna Čurdová (ČSSD), předsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů, na jejíž návrh byl MDŽ mezi významné dny zařazen.
Všech pět mužů bylo z pravicových stran, většina z nich křesťansky orientovaná (Cyril Svoboda, poslanci Janeček (KDU-ČSL), Karásek (nezáv. za US), Bratský (ODS) a senátor Pavlata (ODS)). Čas poskytnutý A. Čurdové byl mnohem kratší než čas poskytnutý jejím odpůrcům, nemluvě o kontextu ukázek z oslav MDŽ z dob socialismu, do něhož byl díky sestřihu rozhovor s ní zařazen a který diskreditoval jak ji osobně, tak všechny ženy a muže, kteří o navrácení MDŽ a jeho rehabilitaci usilovali.
Mezinárodní den žen je důležitým svátkem, který připomíná dodnes trvající úsilí o rovnoprávné postavení žen ve společnosti. Připomíná se na celém světě včetně zemí Evropské unie a Spojených států amerických, tedy zemí, které nemají s komunismem nic společného. Ten den se ovšem nerozdávají ženám květiny, ale koná se řada kulturně-politických akcí připomínajících historii ženského hnutí a poukazujících na stále přetrvávající nerovnosti (viz. například aktivity OSN, Evropského parlamentu atd.). Tato informace ovšem nezazněla během dvě a půl hodiny trvajícího Komponovaného večera ani jednou. Proto budeme po vedení ČT požadovat veřejnou omluvu za neobjektivnost a nevyváženost tohoto Komponovaného večera a postih pro toho, kdo za podobu tohoto pořadu zodpovídal. Gender Studies, o. p. s., zároveň tuto stížnost sepisuje ve formě petice, aby se k ní mohli připojit všichni, kteří s jejím znění souhlasí.


Kontaktní osoby:
Michaela Marksová-Tominová (603 536 335) a Alena Králíková (777 910 943)
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.