We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Žižkovská noc 2019 - Ženy v kultuře

23.3.2019  Praha  | 

Stále lze v některých galeriích a uměleckých sbírkách najít ženy pouze jako múzy, milenky a děvy umělců. Na ženu jako umělkyni narazíme jenom zřídka. Čím to je? V průběhu historie umění jsou umělkyně pevnou a silnou součástí umělecké scény, ale proč nejsou vidět? Téma genderového diskurzu je na větším počátku v České republice než jinde. Až od 80. a 90. let se na české scéně toto téma začalo řešit. Ženy nebyly přijímány na umělecké akademie, které udávaly směr. Nejsou brány vážně. Patriarchát ve společnosti. 4. vlna feminismu, která řeší sexismus. Tohle mohla udělat jenom ženská. Pojem „Ženské umění”. Šovinismus. Obtěžování. Bytí děva v kultuře.
 

Více

Neohrožené ženy v komiksu: Setkání s Martou Breen

25.3.2019  Praha  | 

Skandinávský dům, nakladatelství Argo a Kavárna co hledá jméno zvou na setkání s Martou Breen u příležitosti vydání knihy Neohrožené ženy. Sto padesát let boje za volnost, rovnost a sesterství v překladu Jitky Jindřiškové.

Více
feminismus.czČlánky › ŽENSKÉ ORGANIZACE PÍŠÍ STÍŽNOST ŘEDITELI A RADĚ ČT

ŽENSKÉ ORGANIZACE PÍŠÍ STÍŽNOST ŘEDITELI A RADĚ ČT

8. březen 2004  | Redakce F.CZ
Obecně prospěšná společnost Gender Studies připravuje oficiální stížnost generálnímu řediteli ČT a Radě pro vysílání ČT, která se týká naprosté neobjektivnosti a nevyváženosti pořadu „Komponovaný večer na téma Mezinárodního dne žen“, odvysílaného v neděli dne 7. března.
Obecně prospěšná společnost Gender Studies připravuje oficiální stížnost generálnímu řediteli ČT a Radě pro vysílání ČT, která se týká naprosté neobjektivnosti a nevyváženosti pořadu „Komponovaný večer na téma Mezinárodního dne žen“, odvysílaného v neděli dne 7. března. Zatímco byl dán prostor pěti politikům-mužům, kteří se všichni vyjadřovali proti tomu, že se Mezinárodní den žen znovu dostal mezi významné dny ČR, podporu MDŽ vyjadřovala jen jedna osoba: poslankyně Anna Čurdová (ČSSD), předsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů, na jejíž návrh byl MDŽ mezi významné dny zařazen.
Všech pět mužů bylo z pravicových stran, většina z nich křesťansky orientovaná (Cyril Svoboda, poslanci Janeček (KDU-ČSL), Karásek (nezáv. za US), Bratský (ODS) a senátor Pavlata (ODS)). Čas poskytnutý A. Čurdové byl mnohem kratší než čas poskytnutý jejím odpůrcům, nemluvě o kontextu ukázek z oslav MDŽ z dob socialismu, do něhož byl díky sestřihu rozhovor s ní zařazen a který diskreditoval jak ji osobně, tak všechny ženy a muže, kteří o navrácení MDŽ a jeho rehabilitaci usilovali.
Mezinárodní den žen je důležitým svátkem, který připomíná dodnes trvající úsilí o rovnoprávné postavení žen ve společnosti. Připomíná se na celém světě včetně zemí Evropské unie a Spojených států amerických, tedy zemí, které nemají s komunismem nic společného. Ten den se ovšem nerozdávají ženám květiny, ale koná se řada kulturně-politických akcí připomínajících historii ženského hnutí a poukazujících na stále přetrvávající nerovnosti (viz. například aktivity OSN, Evropského parlamentu atd.). Tato informace ovšem nezazněla během dvě a půl hodiny trvajícího Komponovaného večera ani jednou. Proto budeme po vedení ČT požadovat veřejnou omluvu za neobjektivnost a nevyváženost tohoto Komponovaného večera a postih pro toho, kdo za podobu tohoto pořadu zodpovídal. Gender Studies, o. p. s., zároveň tuto stížnost sepisuje ve formě petice, aby se k ní mohli připojit všichni, kteří s jejím znění souhlasí.


Kontaktní osoby:
Michaela Marksová-Tominová (603 536 335) a Alena Králíková (777 910 943)
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.