Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Ženské centrum Amazone

Ženské centrum Amazone

9. prosinec 2003  | Linda Sokačová
Amazone je belgické národní centrum pro rovnost žen a mužů ve společnosti. Podle Amazonu by mužům a ženám měly být poskytnuty rovné příležitosti, aby mohli rozvinout své vlastní životy – jak v soukromé, tak ve veřejné sféře. Amazone se snaží podporovat ženské organizace, poskytovat informace a stimulovat výměnu myšlenek mezi lidmi a asociacemi, které se zabývají rovností a rovnými příležitostmi pro muže a ženy.
Amazone je belgické národní centrum pro rovnost žen a mužů ve společnosti. Podle Amazonu by mužům a ženám měly být poskytnuty rovné příležitosti, aby mohli rozvinout své vlastní životy – jak v soukromé, tak ve veřejné sféře. Amazone se snaží podporovat ženské organizace, poskytovat informace a stimulovat výměnu myšlenek mezi lidmi a asociacemi, které se zabývají rovností a rovnými příležitostmi pro muže a ženy.

Amazone vznikl v roce 1995 jako nezisková organizace z iniciativy ministryně pro rovné příležitosti, Miet Smet. Velmi významná finanční podpora Amazone stále proudí z rozpočtu federálního ministerstva pro rovné příležitosti mužů a žen.

Amazone ženským organizacím poskytuje prostor pro jejich zázemí, konference a schůzky, podporu studia a lobbyingu a také manažerskou podporu. Poskytuje informace týkající se politiky rovných příležitostí v Belgii a evropských a mezinárodních institucích a informace o historii a současnosti ženské emancipace a ženského hnutí. Dokumentační centrum se pak zaměřuje na politickou informovanost. Zájemci a zájemkyně mohou také navštívit Archive Centre for Women´s History (Archivní centrum pro ženskou historii), které bylo založené jako samostatná nezisková organizace, nabízející plakáty, fotografie a texty týkající se historie feminismu. Archiv také spravuje databázi osob a asociací, které hrály roli v historii žen. Centrum se zabývá se výměnou znalostí a zkušeností a spolupracuje na aktivitách a projektech zaměřujících se na rovné příležisti a gender mainstreaming. Mezi informační aktivity patří také elektronický bulletin Elektr@ a Info-Amazone, který vychází dvakrát ročně a informuje o celoročních aktivitách Amazonu, dění v ženském hnutí a aktuálních projektech. Návštěvníci a návštěvnice tu mohou najít i restauraci, která je otevřena ve všední dny mezi 12. a 14. hodinou a je zde možné pořádat recepce v rámci studijních návštěv a konferencí.

Amazone centrum svou aktivitou i podobou připomíná ženský dům ve Smečkách, který sloužil českému ženského hnutí v době první republiky a krátce po válce. Bohužel v současné době stát ani městské části v České republiky neposkytují ženským neziskovým organizacím žádnou významnou podporu v jejich institucionálním zázemí.

Kontakt: www.amazone.be
Amazone asbl
Rue du Méridien 10 - 1210 Bruxelles
tel.: 32 (0)2 229 38 00
fax: 32 (0)2 229 38 01
e-mail: info@amazone.be

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.