Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Odejít, nebo zůstat? Večer sdílení na téma de/institucionalizace

22.10.2018  Praha  | 

Institut úzkosti / Institute of Anxiety vyzývá a vítá všechny, kdo chtějí kriticky promýšlet a diskutovat svoje zkušenosti s de/institucionalizací! Večer sdílení je komorním formátem pro cca 20 lidí, z nichž každý se přímo účastní a večer tak spoluutváří, nikdo se neocitá v roli publika. Jednotlivé příspěvky jsou omezeny časem 5 minut a umožňují představit vlastní zkušenost či situaci jako politikum různého druhu. Zůstává čas na moderovanou diskuzi a závěrečnou debatu o tom, co nám sdílení dalo. Večer sdílení není prostorem pro terapii, ale živou kritickou diskuzi.

Více

Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více
feminismus.czČlánky › Ženám pracujícím se znevýhodněnými skupinami má pomoci nový projekt

Ženám pracujícím se znevýhodněnými skupinami má pomoci nový projekt

9. březen 2003  |  Econnect
S cílem poskytnout mladým ženám znalosti a dovednosti, které jim pomohou efektivněji vykonávat práci a být tak prospěšnější druhým, zahajuje sdružení Partners Czech osmnáctiměsíční projekt Podpora profesionálních dovedností mladých žen pracujících se znevýhodněnými skupinami. Pro projekt hledá sdružení účastnice, které pracují se z nejrůznějších důvodů znevýhodňovanými lidmi a které jsou ochotny aktivně se buď zapojit do projektů na podporu těchto skupin obyvatelstva, anebo vytvořit nové projekty.

S cílem poskytnout mladým ženám znalosti a dovednosti, které jim pomohou efektivněji vykonávat práci a být tak prospěšnější druhým, zahajuje sdružení Partners Czech osmnáctiměsíční projekt Podpora profesionálních dovedností mladých žen pracujících se znevýhodněnými skupinami. Pro projekt hledá sdružení účastnice, které pracují se z nejrůznějších důvodů znevýhodňovanými lidmi a které jsou ochotny aktivně se buď zapojit do projektů na podporu těchto skupin obyvatelstva, anebo vytvořit nové projekty.

Projekt je rozdělen na dvě části: národní, v jednotlivých zemích zapojených do projektu, a mezinárodní, v níž se celkem pětadvacet vybraných žen z Polska, Slovenska, Maďarska a Srbska setká na společném školení, kde se budou na interaktivních seminářích zdokonalovat v dovednostech. "Všechny dívky se v rámci tohoto projektu uvidí celkem dvakrát," říká hlavní koordinátorka Megan Ryan z organizace Partners for Democratic Change Global. "Nejprve na začátku projektu v Bratislavě, kde absolvují školení o dovednostech efektivní komunikace, řešení konfliktů, úspěšné spolupráci a řízení týmu. Na závěr projektu pro účastnice uspořádáme konferenci, na které si budou moci vyměnit získané zkušenosti a kde budou hodnotit výsledky projektu," dodává koordinátorka.

„Bude důležité vybrat kvalitní kandidátky, které by byly ochotny se pustit do vlastních iniciativ," doplňuje koordinátorka pro českou část projektu Romana Vylitová. „Organizace Partners Czech bude dívky podporovat při realizaci jejich aktivit - bude to podpora jak odborná, protože máme v našem týmu řadu odborníků pro oblast mezilidských vztahů, tak finanční. Dívky mohou zorganizovat například školení pro ženy na mateřské, pro zrakově postižené, pro děti z dětských domovů," vyjmenovává Vylitová. Snahou organizace také je, aby se účastnice projektu samy ujaly role školitelek a alespoň částečně kurz vedly.

Do 20. února očekává organizace přihlášky zájemkyň ve věku dvacet až třicet let, které jsou aktivní v neziskovém sektoru a pracují se znevýhodňovanými lidmi – menšinami, ženami, dětmi z dětských domovů, invalidy, uprchlíky, mentálně postiženými nebo například drogově závislými. Podmínkou pro účast v osmnáctiměsíčním mezinárodním projektu je znalost angličtiny. Účastnicím sdružení nabízí mimo jiné možnost výměny zkušeností a navázání nových kontaktů se ženami, které pracují v podobné oblasti v dalších evropských zemích. K přihlášce je třeba přiložit životopis a motivační dopis v angličtině, který přiblíží práci uchazečky v konkrétní organizaci a v němž uchazečka popíše, čím sama může přispět, k čemu využije získané dovednosti a jaké aktivity může v rámci programu nabídnout. Podrobné informace lze získat na webových stránkách sdružení.

Projekt podpory dovedností mladých žen připravila americká nezisková organizace Partners for Democratic Change se svými sesterskými organizacemi „Partners“ v České republice, Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v Srbsku. Navazuje tak na svůj úspěšný program Young Women Leadership Institute (Řídící schopnosti mladých žen) z let 1999 – 2001. Občanské sdružení Partners Czech bylo založeno v roce 1992 jako jedno ze sítě center, která dnes fungují v řadě zemí – vedle výše uvedených zemí to jsou Bulharsko, Litva, Rumunsko, Gruzie, Argentina, Kosovo, Albánie a USA. Od svého založení rozvíjí sdružení činnost především v oblasti vzdělávání prováděním školicích programů v řadě směrů: pro nevládní a neziskový sektor, pro vládní instituce, soukromé firmy a školy všech stupňů. Spolupracuje s médii, pomáhá provádět regionální nebo komunitní projekty, i v oblasti multikulturního soužití pomáhá řešit konflikty formou mimosoudního vyjednávání. Partners Czech pracuje také v oblasti poradenství v oblastech personalistiky a při zakládání smírčích rad, které jako smírčí orgán při místním úřadě pomáhají řešit složitější kauzy občanských, profesních i majetkových sporů, kromě toho poskytuje služby vedení porad a jednání a mediace.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.