Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Žádost o finanční příspěvek pro ženu v nouzi

Žádost o finanční příspěvek pro ženu v nouzi

3. květen 2004  | Jitka Bartáková
Čeští přátelé Michaely Půlpánové, začali sbírat peníze na dočasnou úhradu léčby Michaely, které se pohybují v řádu desítek tisíc.
Pouštěj svůj chléb po vodě,
po mnoha dnech se s ním shledáš.
Kazatel 11,1


Milí přátelé a známí, lidé ochotní pomoci,

obracíme se na Vás s žádostí o finanční příspěvek pro člověka v nouzi.

Michaela Půlpánová, absolventka frýdlantského gymnázia z r. 1985 a FFUK Praha, obor angličtina-čeština, z r. 1991, se po studiích v Čechách provdala do Anglie, kde se jí narodil syn Dylan a kde také několik let pracovala. Kvůli neshodám s manželem se po téměř deseti letech rozvedla a syn zůstal v její péči. Po vyřízení všech formalit se Michaela a malý Dylan (9 let) právě chystali přestěhovat z Anglie zpět do Čech, když u Míši propuklo onemocnění, které ji na více než rok upoutalo po většinu času na lůžko. Částečně ztratila zrak. Díky pomalému postupu systému anglického zdravotnictví zůstávala po tuto dobu bez řádné diagnózy a lékařské a finanční pomoci.
Konečně u ní byla neurologem diagnostikována roztroušená skleróza. Vzhledem k zanedbání léčby jí v místě jejího bydliště v Anglii nebyla dávána velká naděje na zlepšení. Situace byla o to obtížnější, že neměla a nemá v Anglii pomoc a oporu příbuzenstva a přátel.
Uvědomila si, že musí rychle hledat jinou pomoc, než se její stav dále zhorší. Rozhodla se proto odjet do Čech, kde v současné době pobývá u své matky (důchodkyně).
Podařilo se zajistit Míšino léčení v pražském Motole u vynikajících českých odborníků. Podle jejich vyjádření by Míšin stav mohl snad být zlepšen nebo alespoň stabilizován během několika měsíců díky komplexnější a systematičtější místní medicínské péči. Vzhledem k úředním formalitám je však znovunabytí českého občanství a zajištění hrazení léčebných výloh některou z českých zdravotních pojišťoven otázkou delšího času. Léčbu je nicméně nutné zajistit urychleně.
Proto čeští přátelé začali sbírat peníze na dočasnou úhradu léčby a další výlohy spojené s pobytem Michaely v Čechách, které se pohybují v řádu desítek tisíc.

Jakýkoliv příspěvek bude přijat s vděkem!

Předejte, prosíme, tuto zprávu i dalším lidem, kteří by mohli pomoci.

Číslo účtu, dočasně zřízeného na pomoc Míše v její složité životní situaci je: 1603519033/0800
u České spořitelny, pobočka Březnice

Kromě finanční pomoci hledá Míša také dobrovolníka, který by byl ochoten odcestovat s ní do Anglie 9.5. na dobu 2-3 týdnů a pomoci jí tam vyřizovat vše potřebné pro trvalý návrat do Čech. Dobrovolníkovi bude uhrazena letenka a zajištěno ubytování se stravou.

Míša je v současné době k zastižení na telefonu 416 815 896, v Lidické 528 ve Štětí.

Jakékoliv dotazy ke sbírce nebo kontakt na případného dobrovolníka směřujte, prosíme, na níže uvedené osoby:
Jitka Bartáková, jitka.bartakova@seznam.cz , mobil:721140798, tel.:318682179
Eva Labusová, labusovi@cmail.cz, 777 344 774
Lucie Ryntová, lucie.ryntova@centrum.cz, 608 909 979
Roman Piroch, piroch@volny.cz, 777 156 777
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.