Gender Mainstreaming in Public Participation

29.11.2017  Praha  | 

Odborný seminář je určen především pro architekty/ky a další odborníky/ce zabývající se plánováním veřejných prostor či participačními procesy. Cílem je představit koncept gender mainstreamingu, ukázat jeho praktické využití a seznámit účastníky/ce s metodikou, jak genderově senzitivní plánování a participační procesy aplikovat v praxi a ve vlastních projektech.

 

Více

Mezinárodní den proti násilí na ženách

30.11.2017  Praha  | 

Zástupci České ženské lobby, sítě 32 organizací podporujících práva žen v České republice a člena Evropské ženské lobby, budou diskutovat o různých formách násilí, jeho prevenci a důsledcích a o významu Istanbulské úmluvy.

 

Více

Začíná cyklus Úterky s Gender JARO 2003: ŽENY V LITERATUŘE A UMĚNÍ

18. března 2003 (úterý) 18:00 - 20. května 2003 (úterý)
Gender Studies, o.p.s. si vás dovoluje pozvat na cyklus setkání Úterky s Gender JARO 2003, tentokrát věnovaný tématu Ženy v literatuře a umění. Celkem sedm setkání se bude konat od 18. března do 20. května, vždy v úterý v 18:00 v prostorách knihovny Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2. Rezervace: 2 24 91 56 66, gender.office@ecn.cz.

Gender Studies, o.p.s. si vás dovoluje pozvat na další setkání v rámci cyklu

Úterky s Gender
JARO 2003

Ženy v literatuře a umění

Informace na: 224 91 56 66, gender.office@ecn.cz.

18.3. úterý v 18,00
„M. Platzová: Sůl, ovce a kamení.“
Vernisáž knihy a setkání s autorkou M. Platzovou. Kniha se skládá ze čtyř volně propojených povídek, jejichž děj se odehrává v Dalmácii a Praze. Protínají se zde osudy několika generací obyvatel bývalé Jugoslávie a střední Evropy.

25.3. úterý v 18,00
„Ve skutečnosti je díra“
Vernisáž antologie současných švédských spisovatelek střední generace Ve skutečnosti je díra a diskuze s překladatelkou
V. Lyčkovou. Ta Vás také seznámí se svými osobními zkušenosti z pobytu ve Švédsku.

8.4. úterý v 18,00
„Christine Jordis – její dílo.“
Autorské čtení francouzské spisovatelky Ch. Jordis a diskuze. Ch. Jordis se narodila v Alžírsku, studovala na sorbonnské a
harvardské univerzitě. Doktorandskou práci napsala na téma anglického černého humoru; anglické tématice zůstala věrná i dílem pojednávajícím o současných anglických spisovatelkách (De petits enfers variés), za nějž dostala Cenu Femina.

15. 4. úterý v 18,00
„Jak se vyrovnat se znásilněním?“
Představení knihy H. Benedict: Uzdravení – jak se vyrovnat se znásilněním z nakladatelství One Woman Press a následná diskuze se zástupkyněmi a zástupci institucí a organizací, které se touto problematikou zabývají: Elektra, Ministerstvo vnitra ČR – G. Palovčíková, ROSA a MUDr. Ivo Procházka.

6.5. úterý v 18,00
„Výtvarný feminismus I - Politické osobní, politické tělesné, politické spirituální V Americe a v Evropě.“
J. Štěpánová a J. Zachová
Jana Štěpánová - studentka fotografie na ITF - Slezské univerzitě v Opavě, výtvarnice-designérka, občas přednáší o
ženách v historii výtvarného umění a fotografie. Jiřina Zachová - absolventka ateliéru printmédií na School of the Art Institute of Chicago, katedry genderu a kultury na Central European University, zabývá se setkáváními a vzájemnostmi výtvarného s literárním. Série dvou seminářů na témata vztahující se k hnutí, přístupům a motivům feministicky orientovaných výtvarnic a jejich umělecké tvorby. Představena budou zásadní díla a osobnosti 2. poloviny 20. stol., které byly/jsou ovlivněny myšlenkami feminismu.

13.5. úterý v 18,00
„Začínající české autorky“
Kulatý stůl se začínajícími českými autorkami – P. Hůlová (Pamětí mojí babičce, nakladatelství Torst), M. Platzová (Sůl, ovce a kamení, nakladatelství One Woman Press), A. Zonová (Červené botičky, Petrov).
Debatu bude moderovat literární kritička L. Jungmannová.

20.5. úterý v 18,00
„Výtvarný feminismus II - Post- neboli feministický výtvarný novověk.“
J. Štěpánová a J. Zachová
Přednáška se zaměří na současnější trendy a postupy, vazby na modernistickou avantgardu a výtvarná hnutí mimo hlavní proud, transformace motivů druhé vlny v Americe a v Evropě.

Rezervace: 2 24 91 56 66, gender.office@ecn.cz.
Gorazdova 20, Praha 2, 120 00
Tel./fax: 2 24 91 56 66 E-mail: gender.office@ecn.cz http://www.feminismus.cz

místo:  Gorazdova 20, Praha 2
pořádá:  Gender Studies
kontakt:  gender.office@ecn.cz     tel.:  2 24 91 56 66
http://www.owp.cz

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.