Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Zabývejte se mateřskou: otevřený dopis poslancům a poslankyním Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Zabývejte se mateřskou: otevřený dopis poslancům a poslankyním Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

15. únor 2010  | Gender Studies, o.p.s.
Členové a členky Výboru pro slaďování rodinného, soukromého a pracovního života Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů se na jednání 9.2. 2010 rozhodli vyjádřit znepokojení nad způsobem projednávání problematiky snížení peněžité pomoci v mateřství v souvislosti se státním rozpočtem a „Úsporným balíčkem“. Jsme si vědomi, že v krizové období vyžaduje od každého, aby šetřil, a tak přispěl ke společnému cíli – překonání krize. Chápeme, že bylo nutné vypracovat celkem nekompromisní opatření.
Členové a členky Výboru pro slaďování rodinného, soukromého a pracovního života Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů se na jednání 9.2. 2010 rozhodli vyjádřit znepokojení nad způsobem projednávání problematiky snížení peněžité pomoci v mateřství v souvislosti se státním rozpočtem a „Úsporným balíčkem“.
Jsme si vědomi, že v krizové období vyžaduje od každého, aby šetřil, a tak přispěl ke společnému cíli – překonání krize. Chápeme, že bylo nutné vypracovat celkem nekompromisní opatření.
Úsporný balíček však obsahuje poměrně velké disproporce, které se dotýkají především rodin s dětmi. Tedy těch, kteří svým rozhodnutím mít děti zároveň přispívají budoucnosti naší společnosti a státu. Považovat to jen za jejich svobodné rozhodnutí, by bylo alibistické. Na bedrech rodin s dětmi leží budoucnost celé společnosti.
Příjem matky na mateřské dovolené se od ledna 2010 rázem snížil o přibližně 20%, přitom všichni víme, že v rozpočtech domácností rodin s malými dětmi sehrává každá koruna velkou roli. Peněžitá pomoc v mateřství patří mezi dávky poskytované v rámci systému nemocenského pojištění, tedy si na ni matky přispívají. Navíc pro zodpovědné plánování rodičovství, a to včetně příjmů, potřebují mladé rodiny znát připravované změny v rodinné politice v předstihu.
Nechceme, aby se státní rozpočet navyšoval. Jsme přesvědčeni, že v rozpočtu lze najít položky, kde je možné šetřit. Například na stavbě dálnic, jejichž ceny v naší zemi jsou nadhodnoceny, přesto stát přehnanou cenu vyplácí.
Žádáme proto, abyste našli řešení v rámci úspor ve prospěch peněžité pomoci v mateřství, neboť co úspornějšího můžeme učinit, než investici do lidského kapitálu?

V Praze dne 12.2.2010


Dopis není oficiálním prohlášením Výboru pro slaďování rodinného, soukromého a pracovního života RVRP. Na textu se shodli jednotliví členové jako občané a představitelé organizací:

Rut Kolínská, předsedkyně Výboru pro slaďování rodinného, soukromého a pracovního života RVRP a prezidentka Sítě mateřských center o.s.
Martin Jára, místopředseda Výboru pro slaďování rodinného, soukromého a pracovního života RVRP a ředitel Ligy otevřených mužů o.s.
Linda Sokačová, místopředsedkyně, Výboru pro slaďování rodinného, soukromého a pracovního života RVRP a ředitelka Gender Studies, o. p. s.
Tereza Wennerholm Caslavska, ProEquality Centrum při Otevřené společnosti, o.p.s.
Dana Vrabcová, Asociace mediátorů ČR,o.s.
Michaela Marksová, předsedkyně Asociaci pro rovné příležitosti
Michal Uhl, člen Rady vlády pro rovné příležitosti
Dana Machátová, předsedkyně Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů
Zdeňka Hajná, ČSŽ
Jana Fiedlerová
Lea Medková
Jan Schneider

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.