Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › www.hlidacifena.cz: Zkuste se zapojit do neformální stáže u političek

www.hlidacifena.cz: Zkuste se zapojit do neformální stáže u političek

www.hlidacifena.cz: Zkuste se zapojit do neformální stáže u političek
Ženy z ODA, SZ a SOS nabízejí "zaučení" ženám všech generací a zvou je k větší účasti na veřejném rozhodování. Možná nevíte, jestli chcete vstoupit do politické strany, má-li to smysl. Nedovedete si například představit, co obnáší práce takové předsedkyně politické strany. Nebo máte vybranou stranu, ale stále váháte. Zkuste se zapojit do neformálního projektu www.hlidacifena.cz "Moje politická mentorka"!mil
Ženy z ODA, SZ a SOS nabízejí "zaučení" ženám všech generací a zvou je k větší účasti na veřejném rozhodování. Možná nevíte, jestli chcete vstoupit do politické strany, má-li to smysl. Nedovedete si například představit, co obnáší práce takové předsedkyně politické strany. Nebo máte vybranou stranu, ale stále váháte. Zkuste se zapojit do neformálního projektu www.hlidacifena.cz "Moje politická mentorka"!

Tři aktivní političky (kandidátky do Evropského parlamentu) jsou ochotny nechat zájemkyně po dobu tří měsíců sledovat svou práci v politické straně, nahlédnout pod pokličku příprav kampaně do Evropského parlamentu a běžné mezivolební činnosti. Náročnost a konkrétní podmínky "stáže" závisí na osobní dohodě a časových možnostech obou stran.

Chcete-li se zúčastnit, dozvědět se více nebo získat kontakt na naše ochotné mentorky, pište na milus.kotisova@volny.cz nebo volejte na 732 702 151.

Do projektu se dosud přihlásily (hledáme pochopitelně další):
  • Předsedkyně senátní strany ODA J. Nováková
  • Místopředsedkyně SZ Jana Ulbrychová
  • Členka výboru Strany pro otevřenou společnost (SOS) Eva Tylová
www.hlidacifena.cz bude sledovat, jak se stážistkám daří a co z této neobvyklé zkušenosti získaly obě ženy.

2008 hodin pro prezidentku

Projekt neformální stáže u političek je součástí dlouhodobého záměru www.hlidacifena.cz. Za symbolickým a spíše inspirativním a motivačním názvem 2008 hodin pro prezidentku se skrývá řekněme občanský politicko-vzdělávací projekt. Jeho cílem je v obecné rovině jednak rozšířit výklad slova politika, jinými slovy uhlazovat a snižovat příliš vyvýšenou špičku veřejnoprávní hierarchie, a jednak podnítit i prohloubit zájem žen o věci "veřejné". V rovině praktické chceme přivést k pravidelné a systematické dialogické spolupráci a vzájemnému naučení zástupkyně celého politického spektra, ať političky, "bývalé" političky, jejichž znalosti by rozhodně neměly vyplynout do ztracena, politické komentátorky nebo tzv. laikyně.

V českém politickém prostředí chybí ženy jak v exekutivě, tak v legislativě. V rámci "2008 hodin pro prezidentku" mohou libovolné zájemkyně získat zcela konkrétní představu o práci zastupitelek, nabýt penza kulturně-politického přehledu a v několika případech rozhodnout se ke vstupu do politiky, tou či onou formou - mohou pracovat jako poradkyně, rešeršérky, tiskové mluvčí, politické komentátorky. Pokud by se nerozhodly pro (polo)-profesionální politickou dráhu, přinejmenším jako občanky a voličky mohou dělat informovanější a sebevědomější rozhodnutí.

Zlomky z projektu

Politický mentoring - političky a "bývalé političky" zaučují zájemkyně, které chtějí vstoupit do politiky. Pod jejich vedením i jejich aktivním přispěním budou mimo jiné rozvíjet Stínové programy pro www.hlidacifena.cz

Veřejná pracovně-debatní setkání - témata bude částečně vycházet ze Stínových programů Hlídací feny a doplňovat je. Průběh debaty je následující: každá účastnice je v roli poradkyně prezidentky. Dle rotačního principu (nebo na základě vylosování) jedna z přítomných představuje prezidentku, která potřebuje poradit a klade otázky svým poradkyním. Na závěr se snaží shrnout podněty všech do určité ucelené vize a vymezit další témata, nově vznesené otázky či problémy. Na tyto debaty musí zásadně každá účastnice načíst jednu vybranou knihu (každá jinou) a ve společné debatě se tak "rychlou cestou" o dané problematice dozví více a z vícero úhlů.

(Politický) jazykový kurz - Jazyková vybavenost je jedním z mnoha předpokladů pro výkon zastupitelské funkce. www.hlidacifena.cz proto nabízí 2 měsíční multi-jazykový rychlokurz, který Vás přesvědčí, že se dokážete rychle a s úspěchem naučit nejprve číst a potom podle potřeby mluvit. Každá zájemkyně se bude soustředit na oblast, která ji zajímá.

Máte-li zájem o další informace, napište prosím Miluš Kotišové na mkotisova@iol.cz nebo zavolejte na 732 702 151.

Novinky na webu
  • rozhovor s Evou Tylovou, kandidátkou do Evropského parlamentu za Stranu pro otevřenou společnost
  • rozhovor s Janou Ulbrychovou, místopředsedkyní Strany zelených a kandidátkou do Evropského parlamentu
  • sledujeme volby 2004 do Evropského parlamentu z genderového pohledu
Genderové analýzy programů politických stran od studentek a studentů Fakulty sociálních věd UK:

Unie svobody-demokratická unie
KSČM
Strana zelených
ODS
ČSSD
Evropští demokraté

Zdroj: www.hlidacifena.cz
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.