Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › WeiberWirtschaft eG – “Women’s Business” – ženské podnikání

WeiberWirtschaft eG – “Women’s Business” – ženské podnikání

9. prosinec 2003  | Alexandra Doleželová
Centrum WeiberWirtschaft eG je největším ženským družstevním a operačním projektem pro začátky ženského podnikání v Německu a také v Evropě. Centrum se nachází v Berlíně na Anklamer Strasse 38, 3 zastávky metrem od Alexander Platz. 1 500 žen je součástí tohoto rozsáhlého projektu, který podporuje ženy podnikatelky.
Centrum WeiberWirtschaft eG je největším ženským družstevním a operačním projektem pro začátky ženského podnikání v Německu a také v Evropě. Centrum se nachází v Berlíně na Anklamer Strasse 38, 3 zastávky metrem od Alexander Platz. 1 500 žen je součástí tohoto rozsáhlého projektu, který podporuje ženy podnikatelky.

V letech 1993 až 1996 více než 5 500 metrů čtverečních bývalé kosmetické továrny bylo opraveno za účelem vytvoření ekologické, technologicky výhodné lokality pro kanceláře, produkci, maloobchody a služby, které založily a vlastní ženy.

V době, kdy je pro ženu stále velmi těžké začít s podnikáním jí toto komerční centrum nabízí výhodné počáteční podmínky, jako například zaručený dlouhodobý pronájem. Centrum nabízí i jiné výhody: hlídání dětí, krásný dvůr plný květin, kavárnu, restauraci a moderní konferenční vybavení.

Prostor je rozdělen na malé a velké jednotky, aby bylo možno prostor využít pro co nejvíce podniků.

WeiberWirtschaft se snaží držet krok s ekologickou odpovědností. I při vzniku centra se restaurátoři snažili neničit životní prostředí. Jedním z trendů je šetření energie.

WeiberWirschaft je „družstvo“ pouze pro ženy. V dnešní době má asi 1 500 členů. Družstvo je založeno na demokratických principech v rámci účasti na rozhodování a společného ručení. Hlavními cíly tohoto družstva jsou: hájit zájmy svých členů, poskytovat prostor v komerčním centru a tím vylepšit výchozí podmínky pro ženské podniky a projekty, vytvořit pracovní místa pro ženy v komerčním sektoru, ve službách a kulturním sektoru. Členky se také navzájem podporují. V tomto sdružení mají všechny členky stejný hlas bez ohledu na množství vlastněného kapitálu. Každá členka musí vlastnit alespoň jednu akcii WeiberWirtschaft. Tímto se toto komerční centrum stává nejenom atraktivní lokalitou pro ekonomickou aktivitu, ale také příkladem sociálně odpovědného podnikání.

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která se setkává jednou ročně. Toto forum volí dozorčí radu a výkonné ředitele, určuje základní politiku. Výkonní řiditelé jsou odpovědni za fungování WeiberWirtschaft. Dozorčí rada dohlíží na práci výkonných řiditelů a na každodenní běh centra. WeiberWirtschaft je zákonem povinno být členem větší družstevní asociace. Tato asociace dohlíží na korektnost sdružení.

Celková investice do komerčního centra činí 18 milionů Euro. 38% této částky bylo financováno z vládních fondů, 26% státem Berlín, 30% bankovními půjčkami (nejvíce Deutsche Siedlungs- und Landesrenten Bank), 3% z dotace na ekologické podmínky a 3% z vlastního kapitálu. Jedna akcie WeiberWirtschaft stojí 103 Euro.

Členky tohoto centra Vám řeknou, že je teprve v začátcích, ale pro nezávislého pozorovatele to tak ovšem nevypadá. Úspěšnost žen, které začaly podnikat v tomto centru je 75%, což je celkem vysoké procento v porovnání s průměrem – 50% nových podniků v Berlíně není úspěšných.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.