Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Výzva vládě: nekraťte peněžitou pomoc v mateřství

Výzva vládě: nekraťte peněžitou pomoc v mateřství

15. zaří 2009  | Gender Studies, o.p.s.
Gender Studies ve spolupraci s organizacemi Asociace pro rovné příležitosti, Fórum 50 %, Klub K2, o.p.s., Manushe, Síť mateřských center, o.s. a UNIPA – Unie porodních asistentek vyzvaly premiéra Jana Fischera, ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerku, ministra financí Eduarda Janotu a předsedy a místopředsedy parlamentních politických stran, aby nepodpořily krácení peněžité pomoc v mateřství, která je zásadní pro sociální situaci rodin s malými dětmi.
Gender Studies ve spolupraci s organizacemi Asociace pro rovné příležitosti, Fórum 50 %, Klub K2, o.p.s., Manushe, Síť mateřských center, o.s. a UNIPA – Unie porodních asistentek vyzvaly premiéra Jana Fischera, ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerku, ministra financí Eduarda Janotu a předsedy a místopředsedy parlamentních politických stran, aby nepodpořily krácení peněžité pomoc v mateřství, která je zásadní pro sociální situaci rodin s malými dětmi.

V Praze dne 14. září 2009

Ministr práce a sociálních věcí
JUDr. Petr Šimerka
MPSV ČR
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Vážený pane ministře Šimerko,

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s úspornými opatřeními v rámci rozpočtu pro rok 2009, které připravuje vláda, jíž jste členem. V televizním zpravodajství České televize se objevily informace, že mezi návrhy na krácení jsou i peněžní příspěvky a dávky související s rodičovstvím – konkrétně porodné a peněžitá pomoc v mateřství.

Domníváme se, že úspora v této oblasti – především u peněžité pomoci v mateřství - může v krátkodobém i dlouhodobém horizontu přinést řadu sociálních problémů rodičů malých dětí, kteří se s řadou problémů a zvýšenými finančními náklady potýkají již dnes. Toto opatření může mít také negativní vliv na plánování rodičovství české populace. Navíc tento krok zvyšuje nejistotu těch, kteří k rodičovství rozhodli a kteří počítali s v současnosti platným výpočtem příspěvku v mateřství. Podobné změny by měly být plánovány a oznamovány v dostatečném předstihu tak, aby se s nimi bylo možné vyrovnat a připravit se na ně.

Věříme, že nepodpoříte krácení peněžité pomoci v mateřství, která není jen pouhým výdajem, ale důležitou sociální investicí.

S úctou,


Linda Sokačová – ředitelka Gender Studies, o.p.s.

Alexandra Jachanová Doleželová – předsedkyně České ženské lobby

Tuto výzvu podpořily tyto organizace:
Asociace pro rovné příležitosti
Gender Studies, o.p.s.
Fórum 50 %
Klub K2, o.p.s.
Manushe
Soroptimist International – Pražský klub
UNIPA – Unie porodních asistentek
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.