Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › VÝZVA: Pro projekt Paměť žen hledáme autentické materiály

VÝZVA: Pro projekt Paměť žen hledáme autentické materiály

21. červenec 2003  | Pavla Frýdlová  |  Literární noviny
VÝZVA: Pro projekt Paměť žen hledáme autentické materiály
Paměť žen
Pro projekt Paměť žen hledáme k zapůjčení či ke koupi zajímavé autentické materiály týkající se každodenního života žen ve 20. století jako jsou deníky, korespondence, ale i jiné záznamy (například sešity s domácími výdaji, alba či památníky), které vypovídají o tom, čím žily generace žen před námi. Pokud takové materiály vlastníte nebo o nich víte, kontaktujte nás:
Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, Praha 2, 120 00, tel/fax 224 915 666, Pavla Frýdlová, gender.memory@ecn.cz
Pro projekt Paměť žen hledáme k zapůjčení či ke koupi zajímavé autentické materiály týkající se každodenního života žen ve 20. století jako jsou deníky, korespondence, ale i jiné záznamy (například sešity s domácími výdaji, alba či památníky), které vypovídají o tom, čím žily generace žen před námi. Pokud takové materiály vlastníte nebo o nich víte, kontaktujte nás:
Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, Praha 2, 120 00, tel/fax 224 915 666, Pavla Frýdlová, gender.memory@ecn.cz

Paměť žen
je dlouhodobý mezinárodní projekt iniciovaný a koordinovaný Gender Studies,o.p.s. Jeho idea se zrodila v roce 1995 z potřeby pojmenovat odlišné životní zkušenosti žen z bývalých socialistických zemí.
Tohoto rozsahem ojedinělého projektu se kromě Češek účastní interdisciplinární výzkumné týmy z Německa (z bývalé NDR), Polska, Jugoslávie, Chorvatska a Slovenska. Těžiště projektu spočívá v zachycení životních zkušeností a názorů žen tří generací (narozených v letech 1920 – 1960) metodou biografického výzkumu a oral history, která umožňuje vypravěčkám, aby samy určily, co pokládají ve svém životě za důležité, co chtějí sdělit a zachovat pro budoucí generace. Životní příběhy desítek „obyčejných“ žen z nejrůznějších koutů bývalé východní Evropy jsou zdrojem neopakovatelných a jedinečných pohledů na druhou polovinu 20. století.
Zkušenosti žen, zaznamenané a zachované jako paměť jsou nejen inspirujícími pro další generace, ale především umožňují porozumět stále přetrvávajícímu mužskému modelu společnosti, pochopit a akceptovat specifikum ženského přístupu ke světu, odstranit mnohá klišé a přispět tak nejen k diskusi o rolích mužů a žen ve společnosti, ale i k nezbytným konkrétním změnám přežitých rodových stereotypů.
Dosud bylo realizováno téměř 500 mnohahodinových rozhovorů, stovky kazet a tisíce stran přepisů jsou spolu s doprovodnými materiály archivovány ve vznikajícím mezinárodním archivu projektu při Gender Studies pro potřeby badatelské, publikační atd.
V rámci projektu vyšly dosud publikace Všechny naše včerejšky I a II, (GS 1998, 1999) a Paměť romských žen – Kořeny I (česky a anglicky, Muzeum romské kultury, 2002), které jsou ještě k zakoupení v knihovně GS.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.