Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Výzva k zasílání příkladových projektů-Nadace Heinricha Bölla

Výzva k zasílání příkladových projektů-Nadace Heinricha Bölla

Realizovali jste nebo plánujete umělecký či kulturní projekt, který se věnuje tématům klimatických změn nebo genderové nerovnosti? Pošlete nám (=nadaci Heinricha Bölla) stručný popis projektu s uvedením organizátora, data, místa konání a kontaktu. Pokud se Vaše instituce snaží přizpůsobit svůj provoz a strategii směrem k zelené nízkouhlíkové ekonomice a genderově vyváženému zastoupení žen a mužů ve svých řadách, budeme rádi, když nás budete o praxi Vaší instituce informovat. Rádi Váš projekt či organizaci pomůžeme propagovat, mimo jiné i v rámci publikace, kterou připravujeme jako součást projektu SurVivArt: Arts for the Right for a Good Life (Uměním za právo na kvalitní život).

Realizovali jste nebo plánujete umělecký či kulturní projekt, který se věnuje tématům klimatických změn nebo genderové nerovnosti? Pošlete nám (=nadaci Heinricha Bölla) stručný popis projektu s uvedením organizátora, data, místa konání a kontaktu. Pokud se Vaše instituce snaží přizpůsobit svůj provoz a strategii směrem k zelené nízkouhlíkové ekonomice a genderově vyváženému zastoupení žen a mužů ve svých řadách, budeme rádi, když nás budete o praxi Vaší instituce informovat. Rádi Váš projekt či organizaci pomůžeme propagovat, mimo jiné i v rámci publikace, kterou připravujeme jako součást projektu SurVivArt: Arts for the Right for a Good Life (Uměním za právo na kvalitní život).

Své příspěvky zasílejte do 20. dubna 2011 Ondřejovi Kašpárkovi na
E ondrej.kasparek@institutumeni.cz 

SurVivArt: Arts for the Right for a Good Life (Uměním za právo na kvalitní život)


Umění kriticky reflektuje dění ve společnosti, zkoumá vztahy mezi lidmi i vztah člověka k životnímu prostředí a podílí se tak na (re)definování našeho vnímání a chápání světa. Současné umělecké projekty často přesahují hranice jednotlivých uměleckých žánrů, využívají znalostí řady dalších oborů či vědních disciplín a mohou tak přinášet podněty k novým způsobům fungování společnosti a její koexistence s prostředím.

Z podnětu Německé federální kulturní nadace (Kulturstiftung des Bundes) a Domu světových kultur (Haus der Kulturen der Welt) vzešla iniciativa Über Lebenskunst, která by měla prostřednictvím interdisciplinárního přístupu hledat alternativní modely udržitelného způsobu života ve 21. století. Berlínská centrála Heinrich-Böll-Stiftung a její zahraniční kanceláře se připojily k této iniciativě prostřednictvím dílčího projektu SurVivArt: Arts for the Right for a Good Life. Způsoby realizace projektu v jednotlivých zemích jsou různé s ohledem na specifika a potřeby dané oblasti.

V České republice nebyly aktivity v oblasti současného umění a kultury, které by se vtahovaly k tématu klimatických změn a gendrové nerovnosti, doposud systematicky mapovány. Proto se pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung společně s Institutem umění rozhodly v rámci tohoto projektu připravit dvě tematické rešerše.

1.    Umění, kultura a změna klimatu: Jakými způsoby reaguje současné umění a kulturní organizace na výzvy, které přicházejí s klimatickými změnami?
Rešerše by měla mapovat umělecké aktivity, kulturní projekty či iniciativy, které se kreativně snaží reflektovat způsoby a možnosti udržitelného života, přenášet je do každodenní praxe a které představují výzvy pro jednotlivce i celou společnost. Rešerše by také měla sledovat, zda a jakým způsobem kulturní organizace uplatňují environmentální zásady v rámci svého provozu.

1.1    Klimatické změny jako téma – umělci, umělecké projekty či iniciativy (publikace, výstavy, představení, rezidenční programy, webové portályatd.)
1.2    Festivaly – programové pokrytí tématu klimatických změn (např. Jeden svět, Ekofilm)
1.3    Environmentální politika a její praxe v provozu kulturních organizací – snižování energetické náročnosti budov a provozu obecně, změny v infrastruktuře, využívání obnovitelných zdrojů energie, zavedení odpadového managementu – recyklace (např. Národní divadlo členem České rady pro šetrné budovy) 
1.4    Ekologie umění – uměleckých artefaktů a uměleckých výkonů (vizuální a akustický smog apod.)
1.5    Zelená mobilita a udržitelný způsob cestování – měří kulturní organizace, umělecké soubory a festivaly svou uhlíkovou stopu? Jsou v ČR k dispozici nástroje pro toto měření? Jakými způsoby mohou kulturní instituce zavádět a prezentovat své zásady pro ochranu klimatu?


2.    Gender a umění: Jakými způsoby se umění a kulturní organizace vztahují k genderovým otázkám a jakými způsoby reagují na genderovou nerovnost ve společnosti?
Rešerše by měla přinést bližší pohled na problematiku genderové nerovnosti v umění a mapovat takové umělecké projekty a iniciativy, které toto téma programově zpracovávají. Měla by také sledovat, zda a jakými způsoby se kulturním a uměleckým institucím daří naplňovat rovné příležitosti pro muže i ženy.

2.1 Genderová nerovnost jako téma
2.2  Genderové aspekty fungování umělecko-kulturních institucí – rovné příležitosti v kulturním sektoru

Každá z rešerší by měla obsahovat úvodní pojednání, příklady projektů a jejich stručný popis, vše členěné přehledně dle stanovených okruhů, a závěrečné shrnutí. Rešerše by měly přinést ucelený přehled o umělecko-kulturních projektech v České republice v posledním desetiletí v daných tematických oblastech a reflektovat míru pozornosti, která se tématům klimatických změn a genderové nerovnosti v umělecko-kulturním sektoru věnuje. Rešerše by měly monitorovat také praktiky uměleckých institucí, jimiž se snaží transformovat své vlastní fungování a strategie směrem k zelené nízkouhlíkové ekonomice a genderově vyváženému zastoupení žen a mužů.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.