Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Výzva k zasílání příkladových projektů-Nadace Heinricha Bölla

Výzva k zasílání příkladových projektů-Nadace Heinricha Bölla

Realizovali jste nebo plánujete umělecký či kulturní projekt, který se věnuje tématům klimatických změn nebo genderové nerovnosti? Pošlete nám (=nadaci Heinricha Bölla) stručný popis projektu s uvedením organizátora, data, místa konání a kontaktu. Pokud se Vaše instituce snaží přizpůsobit svůj provoz a strategii směrem k zelené nízkouhlíkové ekonomice a genderově vyváženému zastoupení žen a mužů ve svých řadách, budeme rádi, když nás budete o praxi Vaší instituce informovat. Rádi Váš projekt či organizaci pomůžeme propagovat, mimo jiné i v rámci publikace, kterou připravujeme jako součást projektu SurVivArt: Arts for the Right for a Good Life (Uměním za právo na kvalitní život).

Realizovali jste nebo plánujete umělecký či kulturní projekt, který se věnuje tématům klimatických změn nebo genderové nerovnosti? Pošlete nám (=nadaci Heinricha Bölla) stručný popis projektu s uvedením organizátora, data, místa konání a kontaktu. Pokud se Vaše instituce snaží přizpůsobit svůj provoz a strategii směrem k zelené nízkouhlíkové ekonomice a genderově vyváženému zastoupení žen a mužů ve svých řadách, budeme rádi, když nás budete o praxi Vaší instituce informovat. Rádi Váš projekt či organizaci pomůžeme propagovat, mimo jiné i v rámci publikace, kterou připravujeme jako součást projektu SurVivArt: Arts for the Right for a Good Life (Uměním za právo na kvalitní život).

Své příspěvky zasílejte do 20. dubna 2011 Ondřejovi Kašpárkovi na
E ondrej.kasparek@institutumeni.cz 

SurVivArt: Arts for the Right for a Good Life (Uměním za právo na kvalitní život)


Umění kriticky reflektuje dění ve společnosti, zkoumá vztahy mezi lidmi i vztah člověka k životnímu prostředí a podílí se tak na (re)definování našeho vnímání a chápání světa. Současné umělecké projekty často přesahují hranice jednotlivých uměleckých žánrů, využívají znalostí řady dalších oborů či vědních disciplín a mohou tak přinášet podněty k novým způsobům fungování společnosti a její koexistence s prostředím.

Z podnětu Německé federální kulturní nadace (Kulturstiftung des Bundes) a Domu světových kultur (Haus der Kulturen der Welt) vzešla iniciativa Über Lebenskunst, která by měla prostřednictvím interdisciplinárního přístupu hledat alternativní modely udržitelného způsobu života ve 21. století. Berlínská centrála Heinrich-Böll-Stiftung a její zahraniční kanceláře se připojily k této iniciativě prostřednictvím dílčího projektu SurVivArt: Arts for the Right for a Good Life. Způsoby realizace projektu v jednotlivých zemích jsou různé s ohledem na specifika a potřeby dané oblasti.

V České republice nebyly aktivity v oblasti současného umění a kultury, které by se vtahovaly k tématu klimatických změn a gendrové nerovnosti, doposud systematicky mapovány. Proto se pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung společně s Institutem umění rozhodly v rámci tohoto projektu připravit dvě tematické rešerše.

1.    Umění, kultura a změna klimatu: Jakými způsoby reaguje současné umění a kulturní organizace na výzvy, které přicházejí s klimatickými změnami?
Rešerše by měla mapovat umělecké aktivity, kulturní projekty či iniciativy, které se kreativně snaží reflektovat způsoby a možnosti udržitelného života, přenášet je do každodenní praxe a které představují výzvy pro jednotlivce i celou společnost. Rešerše by také měla sledovat, zda a jakým způsobem kulturní organizace uplatňují environmentální zásady v rámci svého provozu.

1.1    Klimatické změny jako téma – umělci, umělecké projekty či iniciativy (publikace, výstavy, představení, rezidenční programy, webové portályatd.)
1.2    Festivaly – programové pokrytí tématu klimatických změn (např. Jeden svět, Ekofilm)
1.3    Environmentální politika a její praxe v provozu kulturních organizací – snižování energetické náročnosti budov a provozu obecně, změny v infrastruktuře, využívání obnovitelných zdrojů energie, zavedení odpadového managementu – recyklace (např. Národní divadlo členem České rady pro šetrné budovy) 
1.4    Ekologie umění – uměleckých artefaktů a uměleckých výkonů (vizuální a akustický smog apod.)
1.5    Zelená mobilita a udržitelný způsob cestování – měří kulturní organizace, umělecké soubory a festivaly svou uhlíkovou stopu? Jsou v ČR k dispozici nástroje pro toto měření? Jakými způsoby mohou kulturní instituce zavádět a prezentovat své zásady pro ochranu klimatu?


2.    Gender a umění: Jakými způsoby se umění a kulturní organizace vztahují k genderovým otázkám a jakými způsoby reagují na genderovou nerovnost ve společnosti?
Rešerše by měla přinést bližší pohled na problematiku genderové nerovnosti v umění a mapovat takové umělecké projekty a iniciativy, které toto téma programově zpracovávají. Měla by také sledovat, zda a jakými způsoby se kulturním a uměleckým institucím daří naplňovat rovné příležitosti pro muže i ženy.

2.1 Genderová nerovnost jako téma
2.2  Genderové aspekty fungování umělecko-kulturních institucí – rovné příležitosti v kulturním sektoru

Každá z rešerší by měla obsahovat úvodní pojednání, příklady projektů a jejich stručný popis, vše členěné přehledně dle stanovených okruhů, a závěrečné shrnutí. Rešerše by měly přinést ucelený přehled o umělecko-kulturních projektech v České republice v posledním desetiletí v daných tematických oblastech a reflektovat míru pozornosti, která se tématům klimatických změn a genderové nerovnosti v umělecko-kulturním sektoru věnuje. Rešerše by měly monitorovat také praktiky uměleckých institucí, jimiž se snaží transformovat své vlastní fungování a strategie směrem k zelené nízkouhlíkové ekonomice a genderově vyváženému zastoupení žen a mužů.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.