feminismus.czČlánky › Výzva k založení výboru pro rovné příležitosti

Výzva k založení výboru pro rovné příležitosti

9. červenec 2001
tři ženské organizace vyzvaly vládu k založení výboru pro rovné příležitosti
ČESKÝ SVAZ ŽEN
Panská 7, P.O.BOX 457
111 53 Praha 1

&

ASOCIACE PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
a její členská organizace
Gorazdova 20, 120 00 Praha 2
E-mail: gender.office@ecn.cz

&

UNIE KATOLICKÝCH ŽEN
Thakurova 3, 160 00 Praha 6


VYZÝVÁME VLÁDU: ZALOŽTE VÝBOR PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI!


TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

Ženy v naší zemi stále nemají stejné příležitosti jako muži: mají o třetinu menší plat za stejnou práci, jsou diskriminovány při přijímání do zaměstnání, chybí ve vysokých funkcích v byznysu i politice a tvoří přes 90% obětí domácího násilí, které stále není nijak legislativně ošetřeno. Pokud se žena rozhodne zůstat doma a věnovat se rodině a dětem, je její práce absolutně nedoceněná.

Ve vyspělých zemích na západ od našich hranic se v prosazování rovných příležitostí mužů a žen angažuje stát. Téměř ve všech existuje instituce, která se tímto společenským nedostatkem zabývá a vypracovává strategie, jak danou situaci zlepšit. V této oblasti totiž nejde jen o to prosazovat zákony, ale také umožnit jejich faktickou realizaci v praxi, která bez instituce často zaostává.V některých zemích plní tuto funkci nejrůznější vládní výbory či komise, jinde dokonce samostatná ministerstva.

V České republice ovšem taková instituce stále chybí, ačkoli její založení doporučují nejrůznější mezinárodní dokumenty. Stávající orgány státní správy, které se rovnými příležitostmi zabývají, jsou totiž absolutně nedostatečné: chybí jim příslušné pravomoce a rovněž nedisponují žádným samostatným rozpočtem.

Požadavek založit Vládní výbor pro rovné příležitosti se letos poprvé objevil v dokumentu Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen. Protože však existují obavy, že nebude politická vůle tento úkol splnit, schválila Rada vlády pro lidská práva včera prohlášení, které vládě důležitost založení této instituce připomíná. K prohlášení Rady vlády pro lidská práva se připojují i výše uvedené ženské organizace. Pokud chce totiž naše vláda ukázat, že agendu rovnosti příležitostí bere skutečně vážně, bez založení Výboru to nepůjde!

Michaela Marksová-Tominová
Asociace pro rovné příležitosti
Centrum pro Gender studies
tel: 0603 53 63 35
JUDr. Marie Boháčová
Unie katolických žen
tel/fax: 20 18 13 29
PhDr. Zdeňka Hajná, CSc.
Český svaz žen
tel: 24 21 10 17

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.