Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Odejít, nebo zůstat? Večer sdílení na téma de/institucionalizace

22.10.2018  Praha  | 

Institut úzkosti / Institute of Anxiety vyzývá a vítá všechny, kdo chtějí kriticky promýšlet a diskutovat svoje zkušenosti s de/institucionalizací! Večer sdílení je komorním formátem pro cca 20 lidí, z nichž každý se přímo účastní a večer tak spoluutváří, nikdo se neocitá v roli publika. Jednotlivé příspěvky jsou omezeny časem 5 minut a umožňují představit vlastní zkušenost či situaci jako politikum různého druhu. Zůstává čas na moderovanou diskuzi a závěrečnou debatu o tom, co nám sdílení dalo. Večer sdílení není prostorem pro terapii, ale živou kritickou diskuzi.

Více

Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více
feminismus.czČlánky › Výzva k založení výboru pro rovné příležitosti

Výzva k založení výboru pro rovné příležitosti

9. červenec 2001
tři ženské organizace vyzvaly vládu k založení výboru pro rovné příležitosti
ČESKÝ SVAZ ŽEN
Panská 7, P.O.BOX 457
111 53 Praha 1

&

ASOCIACE PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
a její členská organizace
Gorazdova 20, 120 00 Praha 2
E-mail: gender.office@ecn.cz

&

UNIE KATOLICKÝCH ŽEN
Thakurova 3, 160 00 Praha 6


VYZÝVÁME VLÁDU: ZALOŽTE VÝBOR PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI!


TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

Ženy v naší zemi stále nemají stejné příležitosti jako muži: mají o třetinu menší plat za stejnou práci, jsou diskriminovány při přijímání do zaměstnání, chybí ve vysokých funkcích v byznysu i politice a tvoří přes 90% obětí domácího násilí, které stále není nijak legislativně ošetřeno. Pokud se žena rozhodne zůstat doma a věnovat se rodině a dětem, je její práce absolutně nedoceněná.

Ve vyspělých zemích na západ od našich hranic se v prosazování rovných příležitostí mužů a žen angažuje stát. Téměř ve všech existuje instituce, která se tímto společenským nedostatkem zabývá a vypracovává strategie, jak danou situaci zlepšit. V této oblasti totiž nejde jen o to prosazovat zákony, ale také umožnit jejich faktickou realizaci v praxi, která bez instituce často zaostává.V některých zemích plní tuto funkci nejrůznější vládní výbory či komise, jinde dokonce samostatná ministerstva.

V České republice ovšem taková instituce stále chybí, ačkoli její založení doporučují nejrůznější mezinárodní dokumenty. Stávající orgány státní správy, které se rovnými příležitostmi zabývají, jsou totiž absolutně nedostatečné: chybí jim příslušné pravomoce a rovněž nedisponují žádným samostatným rozpočtem.

Požadavek založit Vládní výbor pro rovné příležitosti se letos poprvé objevil v dokumentu Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen. Protože však existují obavy, že nebude politická vůle tento úkol splnit, schválila Rada vlády pro lidská práva včera prohlášení, které vládě důležitost založení této instituce připomíná. K prohlášení Rady vlády pro lidská práva se připojují i výše uvedené ženské organizace. Pokud chce totiž naše vláda ukázat, že agendu rovnosti příležitostí bere skutečně vážně, bez založení Výboru to nepůjde!

Michaela Marksová-Tominová
Asociace pro rovné příležitosti
Centrum pro Gender studies
tel: 0603 53 63 35
JUDr. Marie Boháčová
Unie katolických žen
tel/fax: 20 18 13 29
PhDr. Zdeňka Hajná, CSc.
Český svaz žen
tel: 24 21 10 17

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.