Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Odejít, nebo zůstat? Večer sdílení na téma de/institucionalizace

22.10.2018  Praha  | 

Institut úzkosti / Institute of Anxiety vyzývá a vítá všechny, kdo chtějí kriticky promýšlet a diskutovat svoje zkušenosti s de/institucionalizací! Večer sdílení je komorním formátem pro cca 20 lidí, z nichž každý se přímo účastní a večer tak spoluutváří, nikdo se neocitá v roli publika. Jednotlivé příspěvky jsou omezeny časem 5 minut a umožňují představit vlastní zkušenost či situaci jako politikum různého druhu. Zůstává čas na moderovanou diskuzi a závěrečnou debatu o tom, co nám sdílení dalo. Večer sdílení není prostorem pro terapii, ale živou kritickou diskuzi.

Více

Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více
feminismus.czČlánky › Výzva Econnectu - hledáme téma pro rok 2004

Výzva Econnectu - hledáme téma pro rok 2004

12. červen 2003  | Kateřina Fialová  |  www.ecn.cz
Econnect každý rok zveřejňuje nový webový projekt, v němž se snaží představit v ucelené podobě jedno z témat, která lze považovat za zásadní pro český neziskový sektor. Cílem je vytvořit komunikační platformu, která pomůže přiblížit vybranou otázku širší veřejnosti a nabídne prostor pro diskusi.
Econnect každý rok zveřejňuje nový webový projekt, v němž se snaží představit v ucelené podobě jedno z témat, která lze považovat za zásadní pro český neziskový sektor. Cílem je vytvořit komunikační platformu, která pomůže přiblížit vybranou otázku širší veřejnosti a nabídne prostor pro diskusi.

Každé Téma Econnectu je zpracováváno v úzké spolupráci s dalšími organizacemi. Po uplynutí jednoho roku je zpravidla správa tématického webu předána jedné z těchto organizací, která tak získává funkční, odborně zpracované a veřejností hojně navštěvované www stránky.

V minulých letech tak vznikl například ve spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem Hestia a sdružením Jahoda web věnovaný dobrovolnictví (dobrovolnik.ecn.cz), ve spolupráci se Zeleným kruhem internetové zázemí celorepublikové informační kampaně Hra o zemi (www.hraozemi.cz), či u příležitosti zasedání MMF v Praze v roce 2000 stránky věnované globalizaci (globalizace.ecn.cz). Pro rok 2003 bylo vybráno téma občanská společnost (obcan.ecn.cz).

Redakce Econnectu hledá nyní téma pro rok 2004 a velmi uvítá návrhy jednotlivců i sdružení a spolků.

Zapojte se prosím spolu s námi do hledání námětu na Téma Econnectu roku 2004.

Ideální námět by měl splňovat tři kritéria:

:tematicky souviset s fungováním, problémy či aktivitami nevládních neziskových organizací a občanských iniciativ usilujících o pozitivní změny ve společnosti
:aktuálnost
:dotýká se širokého okruhu organizací nebo neziskového sektoru jako celku
:schopnost zaujmout širší veřejnost

Co se stane se zaslanými náměty?

Shromážděné náměty předložíme pětičlenné komisi, která je složena z osobností aktivních v neziskového sektoru. Komise vybere dva až tři nejzajímavější náměty, které budou zveřejněny na stránkách Econnectu. Vítězný námět bude vybrán na základě veřejného “hlasování“ na webu.

Co se stane s vítězným námětem?

Vítězný námět bude zpracován v podobě www stránky jako Téma Econnectu pro 2004. Pokud autorem vítězného námětu bude nezisková organizace, bude v případě svého zájmu přizvána ke spolupráci na přípravě a zpracování tématu. Zároveň se v případě aktivního zájmu může stát subjektem, kterému budou vybudované www stránky předány.

Své náměty nám prosím zašlete nejpozději do 30. 6. 2003.

Náměty můžete posílat přes webový formulář či e-mailem na adresu tema2004@ecn.cz, případně poštou Redakce Econnect, Českomalínská 23, 160 00 Praha 6.

Ke každému námětu prosím připojte odpovědi na následující otázky:
1. Popište prosím stručně svůj námět a uveďte, proč by měl být podle vás zpracován?

2. V případě, že by byl vámi zaslaný námět vybrán za Téma Econnectu pro rok 2004, máte zájem spolupracovat na jeho přípravě a obsahovém zpracování? Chcete doporučit jiného vhodného spolu-realizátora projektu?

3. Uveďte prosím kontakt na vás

Jméno:
Organizace:
Kontaktní adresa a telefon:
e-mail:
WWW stránky:

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.