Porodní bolesti českého porodnictví

24.4.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude věnován porodnictví. Jak vypadá současná realita českých porodnic? Které otázky a problémy jsou v současnosti nejpalčivější? Odpovídá situace a možnosti porodnic potřebám rodiček a jejich dětí? Co je standardní péče, které praktiky v porodnictví lze označit za problematické a kde jsou hranice porodního násilí? Jaké jsou etické a praktické stránky domácích porodů, zřizování porodních domů a jaká je pozice porodních asistentek? Co ovlivňuje výzkum v oblasti porodnictví, jaká jsou specifika výzkumné činnosti a možnosti uplatnění výsledků?

Více

Girls Day 2018

26.4.2018  Česká republika  |  Interaktivní den otevřených dveří určený pro všechny dívky ze středních škol, které chtějí nakouknout do firem a třeba i načerpat inspiraci pro svoji budoucí studijní či pracovní kariéru. Girls Day se koná po celém světě, v ČR se tentokrát uskuteční v Praze, Brně, Plzni a Mladé Boleslavi.
Více

Kdo se bojí Ester Krumbachové?

4.5.2018  Praha  | 

První ze série kurátorských bloků věnovaných tvorbě, osobnosti a odkazu Ester Krumbachové. Díky zahraničním kurátorům program nabídne širší perspektivu, v níž je možné uvažovat o upozaděné a zároveň mnohdy mytizované umělkyni, jež ovlivnila několik generací české filmové kultury.

Více
feminismus.czČlánky › Výzva Econnectu - hledáme téma pro rok 2004

Výzva Econnectu - hledáme téma pro rok 2004

12. červen 2003  | Kateřina Fialová  |  www.ecn.cz
Econnect každý rok zveřejňuje nový webový projekt, v němž se snaží představit v ucelené podobě jedno z témat, která lze považovat za zásadní pro český neziskový sektor. Cílem je vytvořit komunikační platformu, která pomůže přiblížit vybranou otázku širší veřejnosti a nabídne prostor pro diskusi.
Econnect každý rok zveřejňuje nový webový projekt, v němž se snaží představit v ucelené podobě jedno z témat, která lze považovat za zásadní pro český neziskový sektor. Cílem je vytvořit komunikační platformu, která pomůže přiblížit vybranou otázku širší veřejnosti a nabídne prostor pro diskusi.

Každé Téma Econnectu je zpracováváno v úzké spolupráci s dalšími organizacemi. Po uplynutí jednoho roku je zpravidla správa tématického webu předána jedné z těchto organizací, která tak získává funkční, odborně zpracované a veřejností hojně navštěvované www stránky.

V minulých letech tak vznikl například ve spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem Hestia a sdružením Jahoda web věnovaný dobrovolnictví (dobrovolnik.ecn.cz), ve spolupráci se Zeleným kruhem internetové zázemí celorepublikové informační kampaně Hra o zemi (www.hraozemi.cz), či u příležitosti zasedání MMF v Praze v roce 2000 stránky věnované globalizaci (globalizace.ecn.cz). Pro rok 2003 bylo vybráno téma občanská společnost (obcan.ecn.cz).

Redakce Econnectu hledá nyní téma pro rok 2004 a velmi uvítá návrhy jednotlivců i sdružení a spolků.

Zapojte se prosím spolu s námi do hledání námětu na Téma Econnectu roku 2004.

Ideální námět by měl splňovat tři kritéria:

:tematicky souviset s fungováním, problémy či aktivitami nevládních neziskových organizací a občanských iniciativ usilujících o pozitivní změny ve společnosti
:aktuálnost
:dotýká se širokého okruhu organizací nebo neziskového sektoru jako celku
:schopnost zaujmout širší veřejnost

Co se stane se zaslanými náměty?

Shromážděné náměty předložíme pětičlenné komisi, která je složena z osobností aktivních v neziskového sektoru. Komise vybere dva až tři nejzajímavější náměty, které budou zveřejněny na stránkách Econnectu. Vítězný námět bude vybrán na základě veřejného “hlasování“ na webu.

Co se stane s vítězným námětem?

Vítězný námět bude zpracován v podobě www stránky jako Téma Econnectu pro 2004. Pokud autorem vítězného námětu bude nezisková organizace, bude v případě svého zájmu přizvána ke spolupráci na přípravě a zpracování tématu. Zároveň se v případě aktivního zájmu může stát subjektem, kterému budou vybudované www stránky předány.

Své náměty nám prosím zašlete nejpozději do 30. 6. 2003.

Náměty můžete posílat přes webový formulář či e-mailem na adresu tema2004@ecn.cz, případně poštou Redakce Econnect, Českomalínská 23, 160 00 Praha 6.

Ke každému námětu prosím připojte odpovědi na následující otázky:
1. Popište prosím stručně svůj námět a uveďte, proč by měl být podle vás zpracován?

2. V případě, že by byl vámi zaslaný námět vybrán za Téma Econnectu pro rok 2004, máte zájem spolupracovat na jeho přípravě a obsahovém zpracování? Chcete doporučit jiného vhodného spolu-realizátora projektu?

3. Uveďte prosím kontakt na vás

Jméno:
Organizace:
Kontaktní adresa a telefon:
e-mail:
WWW stránky:

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.