Feminismus po česku aneb žena mezi socialismem a kapitalismem

30.5.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jaké vize měly ženy domáhající se při vzniku republiky volebního práva? Podařilo se jim prosadit, co požadovaly? A co přinesl ženám socialismus? Zdiskreditoval feministické hodnoty? A co pro ně znamenal polistopadový nástup neoliberalismu? Z různých perspektiv o proměnách postavení žen a o konstruktech ženství před a po roce 1989.

Více

Jak jsme vnímali emancipaci

31.5.2018  Praha  | 

Setkání dvou generací je hlavním motivem dalšího diskusního večera na půdě Knihovny Gender Studies. Pavel Kohout, Alena Wagnerová a Michaela Marksová Tominová se společně zamyslí nad minulostí a budoucností ženské emancipace u nás. Debatovat budou nad proměnami mužství a ženství, které zaznamenali v celospolečenském kontextu, ve svém okolí i osobní zkušenosti napříč druhou polovinou minulého století až do současnosti. Jaké proměny vystupující zažili během svých životů a jak je reflektují po osobní stránce - ve svých vlastních životních rolích a ve své práci? Jak se vyvíjely role žen a mužů ve společnosti a veřejném prostoru, v rodině a ve vztazích například v období socialismu nebo v 90. letech? Jaká je situace v poslední době? A jaký je vztah emancipace a feminismu – proč se české ženy snáze identifikují s vlastní emancipovaností než s ideou feminismu? Vylučují se tyto pojmy vzájemně nebo jdou ruku v ruce? Na diskusním večeru budeme hledat odpovědi na tyto i další otázky, přijďte diskutovat i Vy o tom, co Vás zajímá.

Více

Your Life is Waiting

5.6.2018  Praha  | 

Panelová diskuse o psychiatrickém étosu proběhne v rámci uměleckého projektu Institut Úzkosti. V diskusi se budou zkoumat sociopolitické faktory utvářející psychiatrický étos v českém kontextu i mimo něj. Jak jsou psychiatrické poruchy vymýšleny a konstruovány jako vědecká fakta? Jakou roli v tomto procesu hrají státní instituce? Jak psychiatrický étos ovlivňuje společenské struktury a narativ jáství, který je v nich produkován? Je psychiatrie symptomem kapitalismu a patriarchátu?

Více
feminismus.czČlánky › Využít všechny své možnosti

Využít všechny své možnosti

Využít všechny své možnosti
Německý Girls' a Boys' Day se stal fenoménem – každoročně se jej účastní desetitisíce dětí a mladých lidí, kteří objevují „genderově netypická“ povolání. Jeho úspěch mimo jiné tkví i ve velké podpoře ze strany ministerstev a dalších významných institucí. O tom, v čem je tahle akce úspěšná a jaké cíle ještě před ní stojí, jsme si povídaly s jednou z koordinátorek, Wenkou Wentzel.

Německý Girls' a Boys' Day se stal fenoménem – každoročně se jej účastní desetitisíce dětí a mladých lidí, kteří objevují „genderově netypická“ povolání. Jeho úspěch mimo jiné tkví i ve velké podpoře ze strany ministerstev a dalších významných institucí. O tom, v čem je tahle akce úspěšná a jaké cíle ještě před ní stojí, jsme si povídaly s jednou z koordinátorek, Wenkou Wentzel.

Girls' Day se bude letos v Německu konat už potřinácté. Jaký z toho máte pocit?

Jsme rádi, že tenhle projekt běží už tak dlouho. V Německu za tu dobu opravdu vešel ve známost. Na začátku byl Girls' Day jenom takový malý pilotní projekt, který měl ukázat, jestli něco takového dívky a zaměstnavatele zajímá. V roce 2001 zorganizovalo třicet devět firem a organizací informační kariérový den pro dívky. Toho se zúčastnilo přes osmnáct set dívek.

Dnes v celonárodním měřítku existuje více než osmdesát pracovních skupin z odborů, obchodních komor, zaměstnavatelských svazů, úřadů práce a zástupkyň žen. Aktivně se podílejí na zavedení konceptu Dne dívek na státní a regionální úrovni. V roce 2012 se ho účastnilo přes 115 tisíc dívek a skoro deset tisíc podniků, úřadů, univerzit a výzkumných center.

Museli jste v začátcích zaměstnavatele a školy přemlouvat, aby se do projektu zapojily?

V prvních letech ten počet účastnících se dívek a institucí rostl hodně rychle. Girls' Day byl zjevně projekt, který zapadl do potřeb mnoha organizací. Informaci o Girls' Day také bylo hodně snadné šířit, protože ji podporovaly dobře známé instituce: Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum, Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež, dále úřady práce, zaměstnavatelské svazy a organizace rodičů.

Obtížnější bylo přesvědčit školy, aby účast dívek podporovaly. Trvalo to pár let, než se školy cílům Girls' Day víc otevřely. Ze začátku se jim to moc nelíbilo, protože to znamenalo, že spousta žákyň na celý den zmizí ze školy. Působilo jim to organizační problémy, protože museli vymyslet nějaký program pro ty, co ve škole zůstali. Ale po čase si školy uvědomily, že Girls' Day dobře zapadá do jejich aktivit na podporu profesního vzdělávání žáků a žákyň s ohledem na genderové otázky, což je pro školy důležité téma.

Ve svých materiálech uvádíte, že za dobu existence Girls' Day jím prošel milion dívek, což je opravdu působivé číslo. Jaký to mělo dopad na počty žen a dívek v netradičních povoláních? A co dalšího by se kromě Girls' Day mohlo nebo mělo v téhle oblasti dělat?

První pilotní projekty a kampaně na změnu chování dívek a mladých žen s ohledem na jejich kariérní volby a rozšíření profesních možností se tu objevily asi před 20 lety. Je při tom důležité oslovovat různé skupiny. Je důležité, aby si dívky byly vědomy pracovních příležitostí, které jim nabízí oblast přírodních věd a technologií, a ukázat jim, že takové práce dokážou vykonávat.

Vedle toho si firmy musejí začít uvědomovat kapacity mladých žen a musejí se dozvědět, jak se k téhle skupině dostat. Pro rodiče a učitele je zásadní, aby lépe znali svou roli ve vlivu na rozhodování dětí o budoucí práci s ohledem na jejich gender a aby si uvědomili, že často vůbec neberou v úvahu nadání svých dcer a žákyň pro obory, které jsou vnímané jako typicky mužské.

Počet dívek, které si vybírají „typicky ženská“ povolání nebo obory studia je stále neúměrně vysoký. Při takové volbě ale plně nevyužívají všechny své kariérní možnosti. Což je úplně v rozporu s voláním z obchodu a průmyslu, že v technické oblasti je stále rostoucí nedostatek kvalifikovaných mladých pracovních sil. Nicméně firmy, které úspěšně zorganizovaly aktivity na Girls' Day, hlásí zvyšující se počty mladých žen v technicky zaměřených povoláních.

Kromě Girls' Day taky organizujete Boys' Day. Jsou akce pro chlapce tak úspěšné a oblíbené jako ty pro dívky?

Boys' Day v dnešní podobě existují tři roky. V současnosti jsou stále o hodně známější Girls' Days, ale obliba Boys' Day roste. V roce 2012 nabízelo místa pro chlapce skoro pět tisíc různých organizací a akce se zúčastnilo třicet tři tisíc chlapců.

V zaměstnáních v sociální, vzdělávací a zdravotní sféře jsou muži jasně podreprezentováni. A přitom specializovaný mužský personál by v těchto oblastech byl velmi potřebný. A kvůli demografickému vývoji je tu jasná potřeba mladých zaměstnanců. Takže zaměstnavatelé z těchto oblastí mají velký zájem účastnit se Boys' Days, aby oslovili chlapce a ukázali jim pracovní možnosti v těchto oblastech.

Jaké strategie a argumenty používáte, abyste přivedli chlapce do tradičně ženských povolání, která jsou obvykle méně placená a jsou méně prestižní? Jak je pro chlapce zatraktivnit?

Plat není pro výběr povolání ten nejsilnější argument, větší vliv mají představy o maskulinitě a femininitě. V Německu se v běžném životě chlapci do kontaktu s těmito povoláními nedostanou. Pokud se ale s prací v sociální, vzdělávací nebo zdravotní sféře setkají, je pak mnohem větší pravděpodobnost, že se rozhodnou pro povolání jako učitel ve školce. To nám vyšlo z hodnocení Boys' Day 2012.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.