Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Výsledky třetího ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“ - respekt k rovným příležitostem.

Výsledky třetího ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“ - respekt k rovným příležitostem.

7. zaří 2009  | Gender Studies, o.p.s.
V roce 2009 proběhl již třetí ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“, kterého se zúčastnilo 139 úřadů samosprávy. Tento ročník soutěže byl zaměřen především na opatření, která úřady přijímají na podporu slaďování rodinného/osobního a pracovního života. Soutěž od roku 2007 organizuje Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Gender Studies.
V roce 2009 proběhl již třetí ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“, kterého se zúčastnilo 139 úřadů samosprávy. Tento ročník soutěže byl zaměřen především na opatření, která úřady přijímají na podporu slaďování rodinného/osobního a pracovního života. Soutěž od roku 2007 organizuje Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Gender Studies.

3. září na konferenci „Rovné příležitosti – slaďování rodinného a pracovního života“ pořádané na Ministerstvu vnitra byly vyhlášeny tyto vítězné úřady:

V kategorii krajských úřadů:
1) krajský úřad Karlovarského kraje,
2) krajský úřad Jihomoravského kraje,
3) Magistrát hl.m. Prahy

V kategorii obcí III. typu:
1) městský úřad Bruntál,
2) Magistrát města Brna,
3) úřad městské části Praha 18

V kategorii obcí II. typu:
1) městský úřad Jílové u Prahy,
2) městský úřad Studénka,
3) městský úřad Žlutice

V kategorii obcí I. typu:
1) úřad městyse Lysice,
2) městský úřad Rtyně v Podkrkonoší,
3) obecní úřad Oplany.

Historie Soutěže:

Cílem soutěže je monitoring situace v zavádění principů rovnosti žen a mužů na úřadech veřejné správy v České republice, zvýšení citlivosti úřadů k této problematice a podpora zavedení principů gender mainstreamingu a opatření zaměřených na vyrovnání šancí žen a mužů do práce a praxe úřadů.

První ročník proběhl v roce 2007 a zúčastnilo se ho 39 úřadů. Jedním z výstupů prvního kola soutěže byla „Příručka pro implementaci rovných příležitostí žen a mužů a principů gender mainstreamingu ve veřejné správě v ČR“, která analyzuje zavádění principů rovnosti žen a mužů do strategických plánů úřadů na úrovni krajů a je k dispozici v knihovně Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2.

V roce 2008 proběhl další ročník soutěže, kterého se zúčastnilo již 62 úřadů samosprávy. Tento ročník soutěže byl zaměřen především na opatření, která úřady přijímají na podporu slaďování rodinného/osobního a pracovního života.

Kritéria pro výběr úřadu:

► Počet žen ve vedoucích funkcích ve vztahu k celkovému počtu žen v úřadu
► Existence antidiskriminačních opatření uvnitř úřadu
► Zohlednění aspektů rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu v oficiálních dokumentech úřadu vnitřních (pracovní řád, vnitřní platový předpis, etický kodex) i zaměřených na veřejnost (strategie rozvoje, vize, plány rozvoje)
►Opatření úřadu zaměřená na slaďování rodinného a pracovního života a cílená na zaměstnance/zaměstnankyně úřadu
► Vzdělávací akce pro zaměstnance/zaměstnankyně úřadu v oblasti rovných příležitostí žen a mužů
►Zřizování nebo rozšiřování kapacity školek a jeslí s ohledem na demografickou situaci
►Podpora volnočasových aktivit dětí
►Podpora pečovatelské služby, tísňové péče a denních stacionářů pro osoby se sníženou soběstačností

Kontaktní osoba:

Eva Ferrarová,
e-mail: ferrarova@mvcr.cz, fax: 974 833 573, tel.: 974 832 018

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.