Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Vyjít zaměstnancům a zaměstnankyním vstříc lze i v hypermarketu

Vyjít zaměstnancům a zaměstnankyním vstříc lze i v hypermarketu

Vyjít zaměstnancům a zaměstnankyním vstříc lze i v hypermarketu
Když se řekne hypermarket, ne mnoha lidem se pravděpodobně vybaví propracované programy vztahující se k řízení lidských zdrojů. Sektor maloobchodních řetězců jistě má svá specifika a nezanedbatelné limity a bariéry, co se šířky prostoru k podpoře harmonizace pracovních a rodinných povinností zaměstnankyň a zaměstnanců týká. Nicméně, že i v této oblasti jde úspěšně realizovat kroky zaměřené například na rychlejší návrat rodičů do práce po mateřské a rodičovské dovolené či flexibilní nastavení pracovních směn, svědčí zkušenosti firmy Albert. Povídaly jsme si s Janou Dvořákovou a Veronikou Hrochovou-Špičkovou z HR oddělení.

Když se řekne hypermarket, ne mnoha lidem se pravděpodobně vybaví propracované programy vztahující se k řízení lidských zdrojů. Sektor maloobchodních řetězců jistě má svá specifika a nezanedbatelné limity a bariéry, co se šířky prostoru k podpoře harmonizace pracovních a rodinných povinností zaměstnankyň a zaměstnanců týká. Nicméně, že i v této oblasti jde úspěšně realizovat kroky zaměřené například na rychlejší návrat rodičů do práce po mateřské a rodičovské dovolené či flexibilní nastavení pracovních směn, svědčí zkušenosti firmy Albert. Povídaly jsme si s Janou Dvořákovou a Veronikou Hrochovou-Špičkovou z HR oddělení.

Jak společnost AHOLD podporuje u svých zaměstnanců a zaměstnankyň harmonizaci pracovních a rodinných povinností?

V centrále společnosti početně převažují mezi našimi zaměstnanci ženy nad muži. Kromě pracovních pozic specialistů často zastávají také manažerské pozice. Našim zaměstnankyním na MD/RD nabízíme možnost návratu zpět do práce, a to nejrůznější formou na základě individuální dohody. Přitom využíváme například zkrácené úvazky a home-office kombinovaný s prací v kanceláři nebo na cestách po našich prodejnách. Některé zaměstnankyně využívají alespoň částečný home-office již v době těhotenství. Prostředí našich prodejen Albert však vyžaduje celodenní přítomnost našich zaměstnanců, a proto zde rodičům nejčastěji vycházíme vstříc prostřednictvím zkrácených pracovních úvazků. Také při plánování pracovních směn se snažíme vyhovět časovým požadavkům našich zaměstnanců – rodičů.

Pracujete v HR oddělení firmy, která je sektorem svého působení – maloobchod – dost specifická. V čem, co se podpory slaďování osobního/ rodinného a pracovního života týká, spočívají podle Vás výhody a v čem bariéry tohoto sektoru?

Výhoda práce v maloobchodu je jednoznačně v rozmanitosti pracovních úkolů; málokterá činnost je zde rutinní. To našim zaměstnancům umožňuje neustálý rozvoj a učí je samostatnosti a pohotovosti. Takové pracovní podmínky ale nemusí vyhovovat všem, takže povahy, které raději upřednostňují ustálené a dlouhodobě definované procesy to mohou vnímat jako nevýhodu. Další předností naší společnosti je veliké množství prodejen po celé ČR, což umožňuje zaměstnance v případě jejich potřeby flexibilně relokovat. Bariéra maloobchodu může obecně být v jeho nedostatečném vnímání veřejností coby potenciálního oboru pracovního uplatnění. Naší snahou je toto vnímání změnit.

Vaše firma působí celorepublikově. V podobném duchu jako u předchozí otázky – vnímáte nějaké rozdíly mezi potřebami a možnostmi zaměstnanců v Praze a v regionech?

Myslíme si, že v tomto ohledu nehraje velikou roli, že jsme maloobchodní společnost – rozdíly mezi Prahou a regiony samozřejmě jsou a jsou dány situací na trhu práce a ve vývoji nezaměstnanosti a nabídky práce obecně.

V uplynulých letech jste implementovali program zaměřený na rodiče na MD/RD. Popište prosím ve zkratce tento program, jeho motivaci, náklady a zisky.

Záměrem tohoto programu, který jsme nazvali Aktivní rodiče, bylo podpořit zaměstnance, aby se do práce vrátili dříve, než po uplynutí 3 let péče o dítě, a to alespoň na částečný úvazek. V průběhu MD/ RD zůstáváme s těmito rodiči v kontaktu: rodiče dostávají firemní časopis a některé zaměstnanecké výhody jako aktivní zaměstnanci. Také vedeme v patrnosti, jak dlouho je již maminka na RD a v případě uvolnění pracovní pozice jí oslovujeme většinou jako první. Maminky to oceňují a za poslední rok se nám jich jen v rámci centrály vrátilo do práce, často ještě souběhem s RD, zhruba 12. Jediné náklady s tím spojené jsou de facto jen v pořízení potřebné techniky pro výkon práce (mobilní telefon, notebook).

Věříme, že podporou našich zaměstnanců-rodičů se nám daří udržet si kvalitní pracovní sílu, která si tohoto přístupu cení, což projevuje svojí vyšší motivovaností a loajalitou vůči společnosti. Také jsme si dobře vědomi toho, že se tímto zvyšuje náš kredit jako zaměstnavatele a efektivnost takového přístupu je možné také spatřovat i v uspořených nákladech na nábor a zácvik případných zcela nových zaměstnanců. Zmiňovaný projekt zamýšlíme v brzké době „oprášit“ a zaměřit se na další, a pro naši společnost nové možnosti, pro úspěšné slaďování rodinného a pracovního života našich zaměstnanců.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.