Gender Mainstreaming in Public Participation

29.11.2017  Praha  | 

Odborný seminář je určen především pro architekty/ky a další odborníky/ce zabývající se plánováním veřejných prostor či participačními procesy. Cílem je představit koncept gender mainstreamingu, ukázat jeho praktické využití a seznámit účastníky/ce s metodikou, jak genderově senzitivní plánování a participační procesy aplikovat v praxi a ve vlastních projektech.

 

Více

Mezinárodní den proti násilí na ženách

30.11.2017  Praha  | 

Zástupci České ženské lobby, sítě 32 organizací podporujících práva žen v České republice a člena Evropské ženské lobby, budou diskutovat o různých formách násilí, jeho prevenci a důsledcích a o významu Istanbulské úmluvy.

 

Více
feminismus.czČlánky › Vo Veľkom Krtíši pripravujú projekt Azylového domu

Vo Veľkom Krtíši pripravujú projekt Azylového domu

21. únor 2003  | Janette Knapeková / RPA
Už budúci rok plánuje Komunitné centrum menšín (KCM) vo Veľkom Krtíši otvoriť Azylový dom. Rómsku tlačovú agentúru (RPA) o tom informoval Adrian Berky, predseda KCM. V spolupráci s Mestským úradom v týchto dňoch vytipovali vhodný objekt. Ide o bývalú kotolňu na Železničnej ulici.
Už budúci rok plánuje Komunitné centrum menšín (KCM) vo Veľkom Krtíši otvoriť Azylový dom. Rómsku tlačovú agentúru (RPA) o tom informoval Adrian Berky, predseda KCM.

V spolupráci s Mestským úradom v týchto dňoch vytipovali vhodný objekt. Ide o bývalú kotolňu na Železničnej ulici.
Ako pre RPA zdôraznila Mária Kyseľová, vedúca odboru správy majetku mesta a podnikateľskej činnosti, mesto uvítalo iniciatívu Komunitného centra menšín. Podľa slov Kyseľovej si kompetentní súčasne uvedomujú, že projekt je veľmi náročný a na Slovensku je zatiaľ len veľmi málo skúseností s takýmito typmi činností. Predpokladajú preto, že získajú cenné rady od prevádzkovateľov Azylového domu v Bardejove.

„Pracujeme na tom, aby sme oslovili nadácie, ktoré by mohli jednotlivé časti projektu podporiť,“ konštatoval Adrian Berky. Kedže momentálne začínajú práce na predprojektovej príprave, ešte nie je možné ohadnúť finančné náklady na projekt.

Podľa A. Berkyho bude v Azylovom dome vývarovňa a ubytovňa pre sociálne najslabšie vrstvy. Súčasne však bude fungovať aj ako centrum pre týrané matky.

Kedže ide o projekt veľkých rozmerov, KCM ponúklo spoluprácu aj dvom mimovládnym organizáciám – Občianskemu združeniu Človek a budúcnosť a Informačnému centru mladých vo Veľkom Krtíši, ktoré už majú skúsennosti s viacerými projektami a fungujú dlhšiu dobu.
Podľa slov A. Berkyho budú tieto mimovládky v Azylovom dome organizovať rôzne vzdelávacie ako aj voľnočasové aktivity. Hlavným koordinátorom celého projektu bude Komunitné centrum menšín vo Veľkom Krtíši.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.