Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Gender a sebevědomí v uměleckém provozu

21.10.2018  

Diskuze na téma souvislosti sebevědomí a genderu v uměleckém provozu. Jaký vliv na sebevědomí umělkyň a umělců může mít genderová rovnost? V čem je rozdílné postavení umělkyně či umělce vůči institucím? Jak se na uměleckém provozu projevuje mizení umělkyň v důsledku jejich mateřství? Jak vyřešit rozpor uměleckého společenského života a rodičovství zejména v pečující roli? Jaký vliv mají na umělce a umělkyně ekonomické souvislosti, v nichž jejich tvorba vzniká?

Více

Pohlaví a gender. 8. lacanovský workshop v Praze

21.10.2018  Praha  | 

Příspěvky přednesou Deborah Gutermann-Jacquet, Magdalena Kohout-Diaz, Josef Fulka. Workshop pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne.

Více
feminismus.czČlánky › Vo Veľkom Krtíši pripravujú projekt Azylového domu

Vo Veľkom Krtíši pripravujú projekt Azylového domu

21. únor 2003  | Janette Knapeková / RPA
Už budúci rok plánuje Komunitné centrum menšín (KCM) vo Veľkom Krtíši otvoriť Azylový dom. Rómsku tlačovú agentúru (RPA) o tom informoval Adrian Berky, predseda KCM. V spolupráci s Mestským úradom v týchto dňoch vytipovali vhodný objekt. Ide o bývalú kotolňu na Železničnej ulici.
Už budúci rok plánuje Komunitné centrum menšín (KCM) vo Veľkom Krtíši otvoriť Azylový dom. Rómsku tlačovú agentúru (RPA) o tom informoval Adrian Berky, predseda KCM.

V spolupráci s Mestským úradom v týchto dňoch vytipovali vhodný objekt. Ide o bývalú kotolňu na Železničnej ulici.
Ako pre RPA zdôraznila Mária Kyseľová, vedúca odboru správy majetku mesta a podnikateľskej činnosti, mesto uvítalo iniciatívu Komunitného centra menšín. Podľa slov Kyseľovej si kompetentní súčasne uvedomujú, že projekt je veľmi náročný a na Slovensku je zatiaľ len veľmi málo skúseností s takýmito typmi činností. Predpokladajú preto, že získajú cenné rady od prevádzkovateľov Azylového domu v Bardejove.

„Pracujeme na tom, aby sme oslovili nadácie, ktoré by mohli jednotlivé časti projektu podporiť,“ konštatoval Adrian Berky. Kedže momentálne začínajú práce na predprojektovej príprave, ešte nie je možné ohadnúť finančné náklady na projekt.

Podľa A. Berkyho bude v Azylovom dome vývarovňa a ubytovňa pre sociálne najslabšie vrstvy. Súčasne však bude fungovať aj ako centrum pre týrané matky.

Kedže ide o projekt veľkých rozmerov, KCM ponúklo spoluprácu aj dvom mimovládnym organizáciám – Občianskemu združeniu Človek a budúcnosť a Informačnému centru mladých vo Veľkom Krtíši, ktoré už majú skúsennosti s viacerými projektami a fungujú dlhšiu dobu.
Podľa slov A. Berkyho budú tieto mimovládky v Azylovom dome organizovať rôzne vzdelávacie ako aj voľnočasové aktivity. Hlavným koordinátorom celého projektu bude Komunitné centrum menšín vo Veľkom Krtíši.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.