We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Žižkovská noc 2019 - Ženy v kultuře

23.3.2019  Praha  | 

Stále lze v některých galeriích a uměleckých sbírkách najít ženy pouze jako múzy, milenky a děvy umělců. Na ženu jako umělkyni narazíme jenom zřídka. Čím to je? V průběhu historie umění jsou umělkyně pevnou a silnou součástí umělecké scény, ale proč nejsou vidět? Téma genderového diskurzu je na větším počátku v České republice než jinde. Až od 80. a 90. let se na české scéně toto téma začalo řešit. Ženy nebyly přijímány na umělecké akademie, které udávaly směr. Nejsou brány vážně. Patriarchát ve společnosti. 4. vlna feminismu, která řeší sexismus. Tohle mohla udělat jenom ženská. Pojem „Ženské umění”. Šovinismus. Obtěžování. Bytí děva v kultuře.
 

Více

Josef Petr: Krize mužské identity

25.3.2019  Praha  | 

Dneska je to všude: "chlapi už nejsou, co to bejvalo". Ptáte se, co to s námi ty ženský provedly? Nebo si za to můžeme sami? Vyměkli jsme? Stal se z nás beztvarý genderový rosol? Válcuje nás krize mužské identity? Nebo je to celý jenom fáma? A zachrání nás Donald Trump, reklama na Gillette nebo skautský šátek? Přijďte na besedu s Josefem Petrem, sociologem a ředitelem Ligy otevřených mužů, která se už 12 let věnuje zvyšování kvality života mužů v ČR.

Více
feminismus.czČlánky › Vídeňská univerzita – studijní ráj pro ženy i rodiče

Vídeňská univerzita – studijní ráj pro ženy i rodiče

30. říjen 2009  |  Rovné příležitosti do firem
Vídeňská univerzita – studijní ráj pro ženy i rodiče
Vídeň je známá politikou rovných příležitostí, např. využíváním genderového rozpočtování nebo založením Oddělení pro podporu žen a koordinaci projektů na Magistrátu města Vídeň. Pozadu nezůstává ani Vídeňská univerzita. Vedle Centra pro genderovou rovnost, které se věnuje rovnosti žen a mužů ve vědě, se zaměřuje na sladění rodinného a studijního života poskytováním široké škály zařízení a služeb péče o děti.

Vídeň je známá politikou rovných příležitostí, např. využíváním genderového rozpočtování nebo založením Oddělení pro podporu žen a koordinaci projektů na Magistrátu města Vídeň. Pozadu nezůstává ani Vídeňská univerzita. Vedle Centra pro genderovou rovnost, které se věnuje rovnosti žen a mužů ve vědě, se zaměřuje na sladění rodinného a studijního života poskytováním široké škály zařízení a služeb péče o děti.

Centrum pro genderovou rovnost není součástí akademického studijního oboru, jak by se mohlo zdát, je to samostatné informační centrum vídeňské univerzity, které se zaměřuje na rovnost žen a mužů a podporu žen ve vědě. Centrum provozuje několik projektů. Jedním z nich je mentoringový program pro začínající výzkumnice, který jim umožní navázat vztah a získat zkušenosti od starších profesorek. Vedle spolupráce a sdílení zkušeností mezi mentorkou a tzv. mentee (v tomto případě začínající výzkumnicí) jsou součástí programu různé semináře a vzdělávací kurzy zaměřené na konkrétní témata akademické a vědecké kariéry.

V rámci centra funguje informační a konzultační místo pro studentky a studenty, ale i zaměstnankyně a zaměstnance, kteří se na univerzitě ve Vídni setkali se sexuálním obtěžováním a šikanou. Univerzita také realizuje projekt, který podporuje dívky ve studiu technických a přírodních věd. Známou iniciativou je Den dívek, kdy mohou dívky navštívit pracoviště, která jsou netypická pro ženy. Dále univerzita nabízí workshopy pro dívky mezi 16 a 19 lety, v rámci kterých dělají exkurze do podniků nebo mají možnost zúčastnit se stáže ve vědecké instituci zaměřené na technické a přírodní vědy.

Univerzita provozuje širokou škálu zařízení péče o děti ve věku 0 až 6 let. Vedle zařízení péče o děti, které mají pevný režim, je možné využít i flexibilní péči o děti, v případě, že pracovník či pracovnice reprezentují univerzitu v zahraničí, je možné využít nabídky pečovatelky či pečovatele, který se zúčastní zahraniční cesty spolu s dotyčným rodičem. Pro matky i otce existuje také virtuální informační centrum, kde se získávají informace týkající se např. rodičovských dávek. Funguje zde i tzv. „Kinder büro“, které studujícím i vyučujícím zajistí zařízení péče o děti, ale i další volnočasové aktivity, např. dětskou univerzitu, která nabízí letní akce, klub mladých vědců a vědkyň apod.

Viz také: Rovnost žen a mužů v praxi Magistrátu města Vídeň

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.