Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Vídeňská univerzita – studijní ráj pro ženy i rodiče

Vídeňská univerzita – studijní ráj pro ženy i rodiče

30. říjen 2009  |  Rovné příležitosti do firem
Vídeňská univerzita – studijní ráj pro ženy i rodiče
Vídeň je známá politikou rovných příležitostí, např. využíváním genderového rozpočtování nebo založením Oddělení pro podporu žen a koordinaci projektů na Magistrátu města Vídeň. Pozadu nezůstává ani Vídeňská univerzita. Vedle Centra pro genderovou rovnost, které se věnuje rovnosti žen a mužů ve vědě, se zaměřuje na sladění rodinného a studijního života poskytováním široké škály zařízení a služeb péče o děti.

Vídeň je známá politikou rovných příležitostí, např. využíváním genderového rozpočtování nebo založením Oddělení pro podporu žen a koordinaci projektů na Magistrátu města Vídeň. Pozadu nezůstává ani Vídeňská univerzita. Vedle Centra pro genderovou rovnost, které se věnuje rovnosti žen a mužů ve vědě, se zaměřuje na sladění rodinného a studijního života poskytováním široké škály zařízení a služeb péče o děti.

Centrum pro genderovou rovnost není součástí akademického studijního oboru, jak by se mohlo zdát, je to samostatné informační centrum vídeňské univerzity, které se zaměřuje na rovnost žen a mužů a podporu žen ve vědě. Centrum provozuje několik projektů. Jedním z nich je mentoringový program pro začínající výzkumnice, který jim umožní navázat vztah a získat zkušenosti od starších profesorek. Vedle spolupráce a sdílení zkušeností mezi mentorkou a tzv. mentee (v tomto případě začínající výzkumnicí) jsou součástí programu různé semináře a vzdělávací kurzy zaměřené na konkrétní témata akademické a vědecké kariéry.

V rámci centra funguje informační a konzultační místo pro studentky a studenty, ale i zaměstnankyně a zaměstnance, kteří se na univerzitě ve Vídni setkali se sexuálním obtěžováním a šikanou. Univerzita také realizuje projekt, který podporuje dívky ve studiu technických a přírodních věd. Známou iniciativou je Den dívek, kdy mohou dívky navštívit pracoviště, která jsou netypická pro ženy. Dále univerzita nabízí workshopy pro dívky mezi 16 a 19 lety, v rámci kterých dělají exkurze do podniků nebo mají možnost zúčastnit se stáže ve vědecké instituci zaměřené na technické a přírodní vědy.

Univerzita provozuje širokou škálu zařízení péče o děti ve věku 0 až 6 let. Vedle zařízení péče o děti, které mají pevný režim, je možné využít i flexibilní péči o děti, v případě, že pracovník či pracovnice reprezentují univerzitu v zahraničí, je možné využít nabídky pečovatelky či pečovatele, který se zúčastní zahraniční cesty spolu s dotyčným rodičem. Pro matky i otce existuje také virtuální informační centrum, kde se získávají informace týkající se např. rodičovských dávek. Funguje zde i tzv. „Kinder büro“, které studujícím i vyučujícím zajistí zařízení péče o děti, ale i další volnočasové aktivity, např. dětskou univerzitu, která nabízí letní akce, klub mladých vědců a vědkyň apod.

Viz také: Rovnost žen a mužů v praxi Magistrátu města Vídeň

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.