Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Vídeňská univerzita – studijní ráj pro ženy i rodiče

Vídeňská univerzita – studijní ráj pro ženy i rodiče

30. říjen 2009  |  Rovné příležitosti do firem
Vídeňská univerzita – studijní ráj pro ženy i rodiče
Vídeň je známá politikou rovných příležitostí, např. využíváním genderového rozpočtování nebo založením Oddělení pro podporu žen a koordinaci projektů na Magistrátu města Vídeň. Pozadu nezůstává ani Vídeňská univerzita. Vedle Centra pro genderovou rovnost, které se věnuje rovnosti žen a mužů ve vědě, se zaměřuje na sladění rodinného a studijního života poskytováním široké škály zařízení a služeb péče o děti.

Vídeň je známá politikou rovných příležitostí, např. využíváním genderového rozpočtování nebo založením Oddělení pro podporu žen a koordinaci projektů na Magistrátu města Vídeň. Pozadu nezůstává ani Vídeňská univerzita. Vedle Centra pro genderovou rovnost, které se věnuje rovnosti žen a mužů ve vědě, se zaměřuje na sladění rodinného a studijního života poskytováním široké škály zařízení a služeb péče o děti.

Centrum pro genderovou rovnost není součástí akademického studijního oboru, jak by se mohlo zdát, je to samostatné informační centrum vídeňské univerzity, které se zaměřuje na rovnost žen a mužů a podporu žen ve vědě. Centrum provozuje několik projektů. Jedním z nich je mentoringový program pro začínající výzkumnice, který jim umožní navázat vztah a získat zkušenosti od starších profesorek. Vedle spolupráce a sdílení zkušeností mezi mentorkou a tzv. mentee (v tomto případě začínající výzkumnicí) jsou součástí programu různé semináře a vzdělávací kurzy zaměřené na konkrétní témata akademické a vědecké kariéry.

V rámci centra funguje informační a konzultační místo pro studentky a studenty, ale i zaměstnankyně a zaměstnance, kteří se na univerzitě ve Vídni setkali se sexuálním obtěžováním a šikanou. Univerzita také realizuje projekt, který podporuje dívky ve studiu technických a přírodních věd. Známou iniciativou je Den dívek, kdy mohou dívky navštívit pracoviště, která jsou netypická pro ženy. Dále univerzita nabízí workshopy pro dívky mezi 16 a 19 lety, v rámci kterých dělají exkurze do podniků nebo mají možnost zúčastnit se stáže ve vědecké instituci zaměřené na technické a přírodní vědy.

Univerzita provozuje širokou škálu zařízení péče o děti ve věku 0 až 6 let. Vedle zařízení péče o děti, které mají pevný režim, je možné využít i flexibilní péči o děti, v případě, že pracovník či pracovnice reprezentují univerzitu v zahraničí, je možné využít nabídky pečovatelky či pečovatele, který se zúčastní zahraniční cesty spolu s dotyčným rodičem. Pro matky i otce existuje také virtuální informační centrum, kde se získávají informace týkající se např. rodičovských dávek. Funguje zde i tzv. „Kinder büro“, které studujícím i vyučujícím zajistí zařízení péče o děti, ale i další volnočasové aktivity, např. dětskou univerzitu, která nabízí letní akce, klub mladých vědců a vědkyň apod.

Viz také: Rovnost žen a mužů v praxi Magistrátu města Vídeň

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.