Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Více žen v politice?

Více žen v politice?

Více žen v politice?
Hlas ženám
Pokračováním projektu zaměřeného na zvýšení politické participace žen bude 14.dubna 2004 mezinárodní konference nazvaná “Parlament žen. Ženy ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004”. Cílem regionálního projektu je zasadit se o co nejvyšší politické zastoupení žen kandidujících ve třech přistupujících zemích - České republice, Polsku a Slovensku. Kampaň má zároveň přispět k prosazení tématu politické participace žen do politické agendy a společenské diskuse. al

Pokračováním projektu zaměřeného na zvýšení politické participace žen bude 14.dubna 2004 mezinárodní konference nazvaná “Parlament žen. Ženy ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004”. Cílem regionálního projektu je zasadit se o co nejvyšší politické zastoupení žen kandidujících ve třech přistupujících zemích - České republice, Polsku a Slovensku. Kampaň má zároveň přispět k prosazení tématu politické participace žen do politické agendy a společenské diskuse.

Mezinárodní konference je důležitou součástí předvolební diskuse o roli žen v politice; bude proto vedena jak na úrovni politické, tak se zástupci a zástupkyněmi občanské společnosti. Prostřednictvím panelových diskusí poskytne konference dostatečný prostor ke sdílení a výměně názorů k tématům, která pro mnoho politiků a političek v České republice zůstala spíše kontroverzními. Patří k nim paritní demokracie, kvóty, pozitivní opatření a zvýšení politického zastoupení žen.

Ačkoli se vlastních panelů nezúčastní sami kandidáti a kandidátky do Evropského parlamentu, Gender Studies, o.p.s. mapuje jejich názory na politiku rovných příležitosti dotazníky týkajícími se nejen jejich evropských politických vizí, ale postojů ke zvýšení účasti žen v politice. Paralelně s dotazníky adresovanými všem kandidátkám a kandidátům jsme se dotazníky určenými předsedům stran zaměřily i na vnitřní politiku českých stran, jejich specifické strategie řešící rovnost žen a mužů, a pozici žen ve stranách.

K účasti v prvním panelu jsou přizvány zástupkyně parlamentních orgánů, které se v Poslanecké sněmovně a Senátu zaměřují na rovné příležitosti a lidská práva, a spolu s nimi zástupci z řad občanské společnosti: nadace, která podporuje projekty zabývající se právy žen a mužů, a Gender Studies, o.p.s. Druhý panel poskytne prostor političkám, které působí v Evropském parlamentu, reprezentují rozdílné politické frakce a spolupracují ve Výboru pro práva žen a rovné příležitosti. Představí účastníkům a účastnicím konference konkrétní aktivity, strategie a iniciativy, které vytvořily ve Výboru a/nebo uvnitř jednotlivých frakcí.

Konference je určena zejména kandidátům a kandidátkám do Evropského parlamentu, poslancům a poslankyním, senátorům a senátorkám, zástupcům médií a neziskových organizací. Panelisté a panelistky tak budou přímo konfrontováni se současnými politiky a jejich pohledem na rovnost žen a mužů a související aspekty.

Projekt „Ženy ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004“ by měl být motivací pro českou politickou scénu a společnost k uvědomění si důležitosti řešení otázek rovnosti mužů a žen na všech politických úrovních, v národním i evropském kontextu. Věříme, že příležitost výměny názorů přispěje i v České republice k aktivní a efektivní podpoře politické participace žen.

Zde si můžete stáhnout přihlášku
Zde si můžete stáhnout program

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.