Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Více žen v politice?

Více žen v politice?

Více žen v politice?
Hlas ženám
Pokračováním projektu zaměřeného na zvýšení politické participace žen bude 14.dubna 2004 mezinárodní konference nazvaná “Parlament žen. Ženy ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004”. Cílem regionálního projektu je zasadit se o co nejvyšší politické zastoupení žen kandidujících ve třech přistupujících zemích - České republice, Polsku a Slovensku. Kampaň má zároveň přispět k prosazení tématu politické participace žen do politické agendy a společenské diskuse. al

Pokračováním projektu zaměřeného na zvýšení politické participace žen bude 14.dubna 2004 mezinárodní konference nazvaná “Parlament žen. Ženy ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004”. Cílem regionálního projektu je zasadit se o co nejvyšší politické zastoupení žen kandidujících ve třech přistupujících zemích - České republice, Polsku a Slovensku. Kampaň má zároveň přispět k prosazení tématu politické participace žen do politické agendy a společenské diskuse.

Mezinárodní konference je důležitou součástí předvolební diskuse o roli žen v politice; bude proto vedena jak na úrovni politické, tak se zástupci a zástupkyněmi občanské společnosti. Prostřednictvím panelových diskusí poskytne konference dostatečný prostor ke sdílení a výměně názorů k tématům, která pro mnoho politiků a političek v České republice zůstala spíše kontroverzními. Patří k nim paritní demokracie, kvóty, pozitivní opatření a zvýšení politického zastoupení žen.

Ačkoli se vlastních panelů nezúčastní sami kandidáti a kandidátky do Evropského parlamentu, Gender Studies, o.p.s. mapuje jejich názory na politiku rovných příležitosti dotazníky týkajícími se nejen jejich evropských politických vizí, ale postojů ke zvýšení účasti žen v politice. Paralelně s dotazníky adresovanými všem kandidátkám a kandidátům jsme se dotazníky určenými předsedům stran zaměřily i na vnitřní politiku českých stran, jejich specifické strategie řešící rovnost žen a mužů, a pozici žen ve stranách.

K účasti v prvním panelu jsou přizvány zástupkyně parlamentních orgánů, které se v Poslanecké sněmovně a Senátu zaměřují na rovné příležitosti a lidská práva, a spolu s nimi zástupci z řad občanské společnosti: nadace, která podporuje projekty zabývající se právy žen a mužů, a Gender Studies, o.p.s. Druhý panel poskytne prostor političkám, které působí v Evropském parlamentu, reprezentují rozdílné politické frakce a spolupracují ve Výboru pro práva žen a rovné příležitosti. Představí účastníkům a účastnicím konference konkrétní aktivity, strategie a iniciativy, které vytvořily ve Výboru a/nebo uvnitř jednotlivých frakcí.

Konference je určena zejména kandidátům a kandidátkám do Evropského parlamentu, poslancům a poslankyním, senátorům a senátorkám, zástupcům médií a neziskových organizací. Panelisté a panelistky tak budou přímo konfrontováni se současnými politiky a jejich pohledem na rovnost žen a mužů a související aspekty.

Projekt „Ženy ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004“ by měl být motivací pro českou politickou scénu a společnost k uvědomění si důležitosti řešení otázek rovnosti mužů a žen na všech politických úrovních, v národním i evropském kontextu. Věříme, že příležitost výměny názorů přispěje i v České republice k aktivní a efektivní podpoře politické participace žen.

Zde si můžete stáhnout přihlášku
Zde si můžete stáhnout program

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.