Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › VIA BONA 2004

VIA BONA 2004

25. červen 2004  | Nadace Via  |  Zpravodaj Gender Studies, o.p.s.
VIA BONA 2004
CITIGROUP FOUNDATION V USA a NADACE VIA ve spolupráci s THE FOUNDATION FOR A CIVIL SOCIETY, NEW YORK a FÓREM DÁRCŮ vyhlašují 7. ročník ceny za firemní filantropii a podporu obecně prospěšné činnosti VIA BONA 2004. Ocenění VIA BONA je určeno firmám i jednotlivcům, kteří pomáhají svému okolí, a to nejen finančními dary. Cílem ocenění je, aby se dárcovství a dobročinnost staly přirozenou součástí našeho života a firemní filantropie stále více využívanou součástí konceptu společenské odpovědnosti firem. via
CITIGROUP FOUNDATION V USA a NADACE VIA ve spolupráci s THE FOUNDATION FOR A CIVIL SOCIETY, NEW YORK a FÓREM DÁRCŮ vyhlašují 7. ročník ceny za firemní filantropii a podporu obecně prospěšné činnosti VIA BONA 2004. Ocenění VIA BONA je určeno firmám i jednotlivcům, kteří pomáhají svému okolí, a to nejen finančními dary. Cílem ocenění je, aby se dárcovství a dobročinnost staly přirozenou součástí našeho života a firemní filantropie stále více využívanou součástí konceptu společenské odpovědnosti firem. Neziskové organizace tak mohou poděkovat svým dárcům a partnerům, firmy zase upozornit na své dárcovské aktivity v rámci konceptu společenské odpovědnosti. via

Ceny VIA BONA lze získat v několika kategoriích:

  • hlavní cena
  • cena za dlouhodobé partnerství
  • cena za podporu obecně prospěšné činnosti v regionu
  • cena odvahu podpořit inovativní projekt
Součástí ceny jsou i finanční odměny v celkové výši 250 000 Kč, které ocenění předají dle vlastního uvážení některé neziskové organizaci.

Slavnostní vyhlášení ceny VIA BONA proběhne v září 2004. Návrhy na ocenění mohou zasílat jak obdarované organizace, tak samotné podniky. Uzávěrka nominací je již v pátek 2. července 2004.

Podrobnější informace a formulář pro nominaci získáte na www.nadacevia.cz, nebo u Ireny Skurovcové z Nadace VIA (tel. 233 113 370, mail: irena.skurovcova@nadacevia.cz).
Přihlášky zasílejte na adresu Nadace VIA, Irena Skurovcová, Jelení 200/3, 118 00, Praha 1.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.