feminismus.czČlánky › Veřejné zdraví - problematika lidského zrození - moderní rodina

Veřejné zdraví - problematika lidského zrození - moderní rodina

20. duben 2002
Upoutavka na nově vzniklý časopis zaměřený na otázky porodu, mateřství, otcovství a rodiny.

původní texty - překlady - rozhovory - reportáže - výzkum - aktuální informace

Míváte  pochybnosti vyplývající z jednostrannosti a nekontrolovatelnosti tzv. vědecky podložené medicínské péče?

Jste přesvědčeni o tom, že ve skutečně efektivní zdravotnické péči  nesmí chybět etický, psychologický a filozofický rozměr?

Myslíte si, že nejlepší ochranou zdraví je prevence, a proto se o ní chcete dozvědět co nejvíc?

Souhlasíte s názorem, že jak klasická, tak i alternativní medicína mají své přednosti a zápory a že oběma  občas svědčí  zkoumavý a kritický pohled ?zvenčí??

Zastáváte názor, že každý z nás má  zodpovědnost za své zdraví a že vztah mezi lékařem a pacientem nemá být paternalistický, nýbrž - alespoň do jisté míry - partnerský?

Lámete si nad podobnými otázkami hlavu v roli rodiče, který chce vedle svého aktivně chránit též zdraví svých dětí?

Věříte, že velmi záleží na okolnostech a způsobu, jakým /se/ rodíme?

Přikládáte mimořádný význam rodině, výchově a partnerským vztahům?

Hledáte k výše uvedenému více informací, inspiraci či náměty k zamyšlení a chcete se o svůj názor podělit s ostatními?


ČTĚTE ČASOPIS - APERIO

ČTVRTLETNÍK STEJNOJMENNÉHO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Roční předplatné včetně balného a poštovného činí 200,-Kč

Časopis lze objednat na adrese:
o.s. Aperio
 Na Poříčí 12  (Palác YMCA)
  115 30 Praha 1
 tel./fax: 02-2487 2095
 e-mail: aperio@aperio.cz
www.aperio.cz

Zakoupením časopisu podpoříte činnost o.s. Aperio - Společnosti pro zdravé rodičovství

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.