feminismus.czČlánky › Venujte 1 % dane z príjmu ženským organizáciam!

Venujte 1 % dane z príjmu ženským organizáciam!

11. březen 2003  | redakcia
Od roku 2002 zákon č. 561/2001 Z.z. o daniach z príjmov umožňuje občanom a občiankam Slovenskej republiky, aby 1% zo zaplatenej dane fyzických osôb poukázali na verejnoprospešný účel. Táto právna úprava umožňuje doplnkový zdroj financovania mimovládnych neziskových organizácií.
Od roku 2002 zákon č. 561/2001 Z.z. o daniach z príjmov umožňuje občanom a občiankam Slovenskej republiky, aby 1% zo zaplatenej dane fyzických osôb poukázali na verejnoprospešný účel. Táto právna úprava umožňuje doplnkový zdroj financovania mimovládnych neziskových organizácií.

Venujte 1% dane z prijímu niektorej zo ženských organizácií, napríklad:

Občianskemu združeniu Možnosť voľby – za dodržiavanie ľudských práv žien a detí

alebo

Záujmovému združeniu žien Aspekt.


Bližšie informácie na www.moznostvolby.sk alebo www.aspekt.sk.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.