Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA SEMINÁŘE 2004 Ženská práva jsou lidská práva JE 15. PROSINCE

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA SEMINÁŘE 2004 Ženská práva jsou lidská práva JE 15. PROSINCE

5. prosinec 2003  | NESEHNUTÍ
NESEHNUTÍ pořádá od roku 2001 také letos cyklus gender seminářů o rolích žen a mužů ve společnosti. Jako témata jsou zařazena např. gender studies, úvod do feminismu, ženské a mužské role a genderové stereotypy, ale také otázky pracovněprávní, problematika násilí na ženách, ženských hnutí ve světě, apod.
Otázky související s postavením žen a mužů ve společnosti jsou dnes často zkreslovány a tabuizovány, přitom se jedná o zásadní témata dotýkající se života a fungování celé společnosti. Naším cílem je otvírat diskusi o této problematice a vytvořit systém dlouhodobého systematického vzdělávání v oblasti gender. Chceme se podílet na utváření vhodného prostoru, v němž by se proměňovaly postoje k těmto otázkám, a aktivně spolupracovat na řešení jednotlivých problémů.

Proto od roku 2001 pořádáme i letos cyklus gender seminářů o rolích žen a mužů ve společnosti. Jako témata jsou zařazena např. gender studies, úvod do feminismu, ženské a mužské role a genderové stereotypy, ale také otázky pracovněprávní, problematika násilí na ženách, ženských hnutí ve světě, apod.

Na těchto stránkách najdete informace o průběhu seminářů i o tom, jak je hodnotili jejich účastnice a účastníci. Najdete zde fotografie i ohlasy a také některé závěrečné práce zúčastněných. Jakékoli návrhy či připomínky uvítáme na emailové adrese projektu:zenskaprava@seznam.cz

POZOR!!! UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA SEMINÁŘE 2004 JE 15. PROSINCE 2003!!!

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.