Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA SEMINÁŘE 2004 Ženská práva jsou lidská práva JE 15. PROSINCE

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA SEMINÁŘE 2004 Ženská práva jsou lidská práva JE 15. PROSINCE

5. prosinec 2003  | NESEHNUTÍ
NESEHNUTÍ pořádá od roku 2001 také letos cyklus gender seminářů o rolích žen a mužů ve společnosti. Jako témata jsou zařazena např. gender studies, úvod do feminismu, ženské a mužské role a genderové stereotypy, ale také otázky pracovněprávní, problematika násilí na ženách, ženských hnutí ve světě, apod.
Otázky související s postavením žen a mužů ve společnosti jsou dnes často zkreslovány a tabuizovány, přitom se jedná o zásadní témata dotýkající se života a fungování celé společnosti. Naším cílem je otvírat diskusi o této problematice a vytvořit systém dlouhodobého systematického vzdělávání v oblasti gender. Chceme se podílet na utváření vhodného prostoru, v němž by se proměňovaly postoje k těmto otázkám, a aktivně spolupracovat na řešení jednotlivých problémů.

Proto od roku 2001 pořádáme i letos cyklus gender seminářů o rolích žen a mužů ve společnosti. Jako témata jsou zařazena např. gender studies, úvod do feminismu, ženské a mužské role a genderové stereotypy, ale také otázky pracovněprávní, problematika násilí na ženách, ženských hnutí ve světě, apod.

Na těchto stránkách najdete informace o průběhu seminářů i o tom, jak je hodnotili jejich účastnice a účastníci. Najdete zde fotografie i ohlasy a také některé závěrečné práce zúčastněných. Jakékoli návrhy či připomínky uvítáme na emailové adrese projektu:zenskaprava@seznam.cz

POZOR!!! UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA SEMINÁŘE 2004 JE 15. PROSINCE 2003!!!

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.