Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Umělkyně podpořily Fond právní pomoci obětem domácího násilí

Umělkyně podpořily Fond právní pomoci obětem domácího násilí

Umělkyně podpořily Fond právní pomoci obětem domácího násilí
Jana Koubková
V prostorách Galerie Louvre v Praze na Národní třídě se 10. března konala akce s názvem Domácí násilí – věc veřejná, kterou připravila ženská organizace proFem o. p. s. z podnětu herečky Jitky Schneiderové, patronky Fondu právní pomoc obětem domácího násilí. Z fondu založeného organizací proFem je jednotlivým ženám, které se staly obětí domácího násilí, na žádost poskytována finanční pomoc v trestních a občanských řízeních. Ženy – oběti domácího násilí se mohou na tuto organizaci také obrátit a požádat o právní radu. Právničky připravují pro ženy odbornou pomoc a v některých případech pak vystupují jako obecné zmocněnkyně. lin
V prostorách Galerie Louvre v Praze na Národní třídě se 10. března konala akce s názvem Domácí násilí – věc veřejná, kterou připravila ženská organizace proFem o. p. s. z podnětu herečky Jitky Schneiderové, patronky Fondu právní pomoc obětem domácího násilí. Z fondu založeného organizací proFem je jednotlivým ženám, které se staly obětí domácího násilí, na žádost poskytována finanční pomoc v trestních a občanských řízeních. Ženy – oběti domácího násilí se mohou na tuto organizaci také obrátit a požádat o právní radu. Právničky připravují pro ženy odbornou pomoc a v některých případech pak vystupují jako obecné zmocněnkyně.

Akce, která se konala ve středeční podvečer měla podtitul Umělkyně a umělci mluví o domácím násilí. Jedním z cílů Fondu je totiž zřídit patronátní výbor, ve kterém se budou sdružovat veřejné osobnosti, které se chtějí zasazovat o zlepšení situace žen – obětí domácího násilí. Jak totiž zaznělo na diskusním večeru, umělci a umělkyně mohou svou popularitu mezi lidmi zúročit a propagovat svým jménem dobrou a užitečnou věc – v tomto případě bojovat proti domácímu násilí. Organizace proFem se inspirovala americkou herečkou Jane Fonda, která se proti násilí na ženách a hlavně proti domácímu násilí obrátila tím, že kolem sebe shromáždila celou řadu dalších veřejně známých osobností a začala svou účastí a aktivitou podporovat dlouholeté snahy ženských organizací.

Vedle Jitky Schneiderové je dosavadní patronkou fondu herečka a zpěvačka Světlana Nálepková, během večera jste mohli potkat také herce a moderátora Petr Vacka a jazzovou zpěvačku Janu Koubkovou, zpěvačku Ridina Ahmedovou či kytaristku a písničkářku Dagmar Andrtovou-Voňkovou.

AdvoCats for Women

Jako první vystoupila koordinátorka projektu z obecně prospěšné organizace proFem Jitka Kozáková, která publikum seznámila se základními cíly a historií projektu. V říjnu 1998 začal fungovat projekt AdvoCats for Women (AdvoKočky pro ženy). Tehdy se jednalo o roční školení právniček k tématice porušování ženských lidských práv, těžištěm školení byly oblasti domácího násilí a obchodu se ženami. Proškoleno bylo 26 českých a slovenských právniček, některé z nich v projektu pracují dodnes.

Poté se slova ujala jedna z těchto právniček JUDr. Jiřina Voňková, která upozornila na překážky, na které oběti domácího násilí naráží díky současnému stavu trestního a občanského zákoníku. V rámci svého vystoupení upozornila na časté manipulace, ke kterým dochází při zacházení s pojmem domácí násilí. Zcela určitě se podle ní nejedná o to, co někdy bývá nazýváno italským manželství. Nejde o žádný jednorázový akt či divokou hádku, ve které dochází ke konfrontaci dvou rovnoprávných partnerů, ale o opakující se násilné akty, které páchá jeden z partnerů na druhém (podle studií o.s. Rosa tvoří více než 90% obětí domácího násilí ženy). Narůstá také intenzita násilí, které přináší nejen modřiny na těle, ale také na duši.

Následně vystoupila psycholožka o. s. Rosa Mgr. Bronislava Vargová, která hovořila především o mýtech, které se vážou k domácímu násilí a upozornila také na nedostatečný počet azylových domů v ČR. JUDr. Voňková v této souvislosti poukázala na to, že obět domácího násilí je nucena opustit svůj domov, když pro ni přestane být snesitelné sdílet společnou domácnost s násilníkem. Paradoxně je tak oběť domácího násilí vystavena další stresové a velmi nároční situaci, kterou často sdílí i s dětmi.

Celá podvečerní diskuse byla uzavřena velmi zajímavými příspěvky z publika, které se netýkaly jen role umělců a umělkyň v boji proti domácímu násilí. Vystoupila zde např. senátorka RNDr. Jitka Seitlová, jedna z předkladatelek novely trestního zákona v oblasti domácího násilí a zazněl také názor ženy, která byla dlouhodobě obětí domácího násilí.

Mýty o domácím násilí:

K domácímu násilí dochází jen v nižších společenských vrstvách.
K domácímu násilí dochází ve všech společenských vrstvách bez ohledu na finanční situaci a vzdělání partnerů, s násilím se setkávají ženy z velkých měst i vesnic.

Příčinou násilí je alkoholismus partnera.
K případům domácího násilí dochází i v rodinách, kde partner nepije – z případů zachycených o. s. ROSA došlo k násilí pod vlivem alkoholu ve čtvrtině případů. Násilí nelze na alkohol svádět.

Násilí nemůže být tak strašné, když ženy od partnera neodejdou, asi jim takový vztah vyhovuje.
Ženy dokáží setrvat ve vztahu s násilným partnerem z různých důvodů i několik let: chtějí poskytnou dětem domov s oběma rodiči, omlouvají partnera, bojí se přiznat násilí před vlastní rodinou či okolím, mají strach, že samy rodinu neuživí.

Zdroj: Domácí násilí a jak se proti němu bránit, ROSA, o. s.

Kam se obrátit – Kontakty pro ženy - oběti domácího násilí

Co dělat jako oběť násilí

ProFem, o. p. s. Poskytuje poradenství a konzultace pro ženské organizace a projekty, tématicky se zaměřuje především na prevenci násilí na ženách/domácí násilí. V rámci projektu AdvoCats for Women (centrum právní pomoci ženám-obětem násilí) proFem poskytuje: bezplatné přímé poradenství pro klientky, telefonickou Linku, informace o existujících možnostech jak pro přímou klientelu, tak pro odbornice/-ky formou školení a publikací, fond právní pomoci ženám - obětem násilí. Součástí projektu je ovlivňování nutných legislativních změn. ProFem se tedy zaměřuje na společenské oblasti, v nichž dochází k porušování ženských lidských práv, především na násilí na ženách, ale i na nerovnost a diskriminaci žen především v dobách globalizace. Pořádá k tomu konference, publikuje, iniciačně podporuje vznik nových projektů a sítí. Ve své poradenské a konzultační činnosti podporuje proFem formou přímých konzultací, publikací a seminářů rozvoj projektů, které přispívají k osobnímu, sociálnímu a politickému postavení žen ve společnosti. ProFem je také aktivní na publikačním poli – byla vydána např. kniha Globalizovaná žena od Ch. Wichterich a každoročně je vydáván Diář Slavné ženy střední Evropy. Nejnovějším počinem je řada informačních materiálů o domácím násilí: Domácí násilí v českém právu z pohledu žen (JUDr. Jiřina Voňková, Mgr. Markéta Huňková a kol.) a informační materiály Domácí násilí – právní minimum pro lékaře, Domácí násilí právní pomoc pro lékaře a Domácí násilí – první lékařská a právní pomoc.

Rozhovor o domácím násilí se Sašou Lienau, zakladatelkou organizace proFem, která měla velký podíl na vzniku ženského hnutí v ČR.

Foto: Jitka Schneiderová na akci Domácí násilí – věc veřejná
Jana Koubková v publiku

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.