Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › UČITELKA JE NESCHOPNÁ KRÁVA, UČITEL SCHOPNÝ KANTOR

UČITELKA JE NESCHOPNÁ KRÁVA, UČITEL SCHOPNÝ KANTOR

14. listopad 2003  | Michaela Marksová-Tominová
Šovinistická bomba tentokrát putuje k Václavu Klausovi ml., řediteli Prvního obnoveného reálného gymnázia v Praze, za jeho výrok v Reflexu č. 44, článku „Školství? Peněz dost, rozumu málo.“ Kritizuje v něm plýtvání penězi v českém školství: „Podporujeme stav, kdy - natvrdo řečeno - leckde učí žáky nějaká neschopná kráva v přepychové multimediální učebně, zatímco schopný kantor by dokázal nesrovnatelně víc s křídou a tabulí.“
Šovinistická bomba tentokrát putuje k Václavu Klausovi ml., řediteli Prvního obnoveného reálného gymnázia v Praze, za jeho výrok v Reflexu č. 44, článku „Školství? Peněz dost, rozumu málo.“ Kritizuje v něm plýtvání penězi v českém školství: „Podporujeme stav, kdy - natvrdo řečeno - leckde učí žáky nějaká neschopná kráva v přepychové multimediální učebně, zatímco schopný kantor by dokázal nesrovnatelně víc s křídou a tabulí.“

Upřímně řečeno - nedomnívám se, že by se Václav Klaus ml. dopustil tohoto výroku vědomě. To, co řekl, ale vystihuje typické podvědomí velké části obyvatelstva (možná i většiny!), a to obojího pohlaví: že co je ženské, má mnohem menší hodnotu než to, co je mužské. Když se hovoří o školství, často se přidává přídomek „feminizované“, a to výhradně v negativním slova smyslu. Fakt, že mezi vyučujícími jsou převážně ženy, je hodnocen jako jeden z výrazných minusů českého školství, a nikdo to nezpochybňuje. Pokud se ovšem jedná o kolektivy téměř stoprocentně mužské, jako například ve vysokém byznysu či politice, pak je vše v pořádku - a i když se kritika na toto téma také začíná ozývat, má pořád pejorativní feministický nádech. Bohužel - změna myšlení v téhle oblasti je asi opravdu na dlouho.

PS: Za tip na tuto bombu mnohokrát děkujeme našemu čtenáři!
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.