Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více

Uvedení tématu sexuálního násilí do českého výzkumu dějin druhé světové války a jejích následků – Workshop

1.2.2019  Praha  | 

Ačkoliv se v uplynulých čtyřiceti letech intenzivně rozvíjel historický výzkum sexuálního násilí, v českém prostředí toto téma stále představuje pověstné bílé místo. A to chceme změnit. V souladu s tezí Susan Brownmiller v níž je znásilnění výrazem moci, nikoli chtíče, nabízí náš workshop uvedení do tohoto tématu. Usilujeme zejména o propojení badatelů, kteří se daným tématem zabývají nebo by o něm chtěli v budoucnu psát. Jednodenní workshop, s účastí Reginy Mühlhäuser a Anny Hájkové, propojí ve třech blocích úvodní metodologickou přednášku s představením případových studií a reflektovanou prací s prameny.

Více
feminismus.czČlánky › Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu

Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu

7. červenec 2011
Nová publikace Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu přináší českému publiku průřez celoživotní prací přední českoněmecké kriminoložky a teoretičky genderu profesorky Gerlindy Šmausové/Smaus formou vzájemné konfrontace jejích vlastních studií a kritické diskuse nad nimi v šesti oblastech: feminismus, trestní právo a abolicionismus; sociální kontrola; feministická kriminologie; kulturní androgynita; teorie genderu; gender a socialismus. Uvádí do našeho prostředí feministickou kritickou kriminologii, disciplínu, která dosud stála na okraji zájmu české odborné veřejnosti zabývající se genderovými studiemi. Zároveň na příkladu jedné vědecké biografie nastiňuje vývoj pojmů a přístupů ve feministické diskusi od poloviny 80. let do současnosti, přičemž reflektuje i vývoj genderové teorie a feministického myšlení u nás od roku 1989.

Nová publikace Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu přináší českému publiku průřez celoživotní prací přední českoněmecké kriminoložky a teoretičky genderu profesorky Gerlindy Šmausové/Smaus formou vzájemné konfrontace jejích vlastních studií a kritické diskuse nad nimi v šesti oblastech: feminismus, trestní právo a abolicionismus; sociální kontrola; feministická kriminologie; kulturní androgynita; teorie genderu; gender a socialismus. Uvádí do našeho prostředí feministickou kritickou kriminologii, disciplínu, která dosud stála na okraji zájmu české odborné veřejnosti zabývající se genderovými studiemi. Zároveň na příkladu jedné vědecké biografie nastiňuje vývoj pojmů a přístupů ve feministické diskusi od poloviny 80. let do současnosti, přičemž reflektuje i vývoj genderové teorie a feministického myšlení u nás od roku 1989.

 Práce Gerlindy Šmausové se vyznačují tvrdošíjně logickou dekonstrukcí teoretických pojmů a analytických kategorií ústředních pro každé dané téma. Její texty se zabývají například otázkami:


+ Jsou společenská funkce a důsledky aplikace trestního práva stejné pro
obě pohlaví?
+ Je kriminalita askriptivní charakteristika podobně jako gender?
+ Jsou feministické epistemologie důsledné ve zkoumání genderovanosti
struktur a pojmů vztahujících se ke kriminalitě žen?
+ Dochází-li ve vězení k sexuálním vztahům mezi osobami stejného
pohlaví, jde o homosexualitu nebo o hraní heterosexuálních genderových rolí za účelem vytvoření mocenských vztahů?
+ Jestliže sociologická teorie zpochybňuje přirozenost a ustálenost
sociálních jevů, proč sociologie genderu tvrdošíjně trvá na stabilní a homogenní genderové identitě?
+ Jak se pohled na ?socialisticky emancipovanou" ženu může lišit v
závislosti na osobní zkušenosti s podobou emancipace v 60. letech a v období normalizace--a jak podle zkušenostního stanoviska ?před" nebo ?za"
železnou oponou?

OBSAH:


1. Libora Oates-Indruchová, Feministická a genderová teorie v trajektorii jedné vědecké biografie 2.  Alena Wagnerová, Laudatio: Linda Smausova - zena - clovek - vedkyne
- pritelkyne: curiculum velice osobni

CAST PRVNI
3. John Blad a René van Swaaningen, Společný studijní program Trestní spravedlnost a kritická kriminologie: Po pětadvaceti letech 4.  Lydia Seus, Kontinuity a zvyky: Sociální kontrola žen 5.  Dagmar Oberlies, Feministka a kriminoložka 6. Rüdiger Lautmann, Segregace pohlaví a kulturní androgynita, sexualita mezi vězni 7. Libora Oates-Indruchová, Tak pěkně od začátku: o vztahu sociologie a kategorie gender 8.  Hana Havelková, Mezi pragmatismem a ideologií - obrana socialisticky emancipovaného ženství

CAST DRUHA
9. Gerlinda Smaus, Feministický pohled na abolicionismus (1989) (Feminismus, trestní právo a abolicionismus) 10. Gerlinda Smaus, Sociální kontrola a vztah mezi pohlavími 11. Gerlinda Smaus, Feministická epistemologie a kriminologie z ženské perspektivy 12. Gerlinda Smaus, Znásilnění muže mužem jako prostředek k ustavení řádů 13. Gerlinda Šmausová, Proti tvrdošíjné představě o ontické povaze gender a pohlaví 14. Gerlinda Šmausová, Emancipace, socialismus a feminismus 15. Gerlinda Smaus/Smausová, Dovětek 16. Gerlinda Šmausová, Bibliografie k genderovým studiím 17. Gerlinda Šmausová, Bibliografie k ostatním tématům 18. Bibliografie Gerlindy Smausove Prvni cast - na tema genderu a feminismu Druha cast - ostatni publikace 18. Jmenný a věcný rejstřík


Oates-Indruchová, L. (ed.), Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu (Publikace na počest Prof. Gerlindy Šmausové).
Praha: Slon, 2011. 243 pp. ISBN: ISBN 978-80-7419-043-8

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.