Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Trendy společenské odpovědnosti firem

Trendy společenské odpovědnosti firem

Trendy společenské odpovědnosti firem
Společenská odpovědnost firem neznamená nic jiného než férové, etické a úspěšné podnikání. Jinými slovy udržitelné. Být úspěšný znamená být schopen pružně reagovat na okolní trendy a předvídat budoucí vývoj společnosti. Mít představu o tom, jak dlouhodobé trendy ovlivní podnikání je vždy složité, o to více dnes, kdy jsou skutečnosti a jevy tolik rozporuplné a nezmapované.

Společenská odpovědnost firem neznamená nic jiného než férové, etické a úspěšné podnikání. Jinými slovy udržitelné. Být úspěšný znamená být schopen pružně reagovat na okolní trendy a předvídat budoucí vývoj společnosti. Mít představu o tom, jak dlouhodobé trendy ovlivní podnikání je vždy složité, o to více dnes, kdy jsou skutečnosti a jevy tolik rozporuplné a nezmapované.

Budoucnost dorazila, připravte se!

Ale jedno je zcela zřejmé, i když to může znít banálně. Podnikat a žít můžeme pouze v případě, že zachováme životní prostředí, zdravou a funkční populaci, která má dostatek potravin a určitou úroveň demokracie a míru ve světě. Existují mnohé scénáře a modelování dalšího směřování na globální úrovni, které připravuje OSN či WBSCD. Pojďme se podívat na některé z nich a na chvíli se zastavit v přemýšlení o budoucí roli byznysu a klíčových institucí. Ano, v České republice se zdá být stále těžší přemýšlet v dlouhodobé perspektivě, když i čtyřletý volební horizont se zdá být nedosažitelný. Ale i přes to, svět se řítí kupředu a my bychom měli spolu s ním.

Kdo bude udávat tempo?

Podle většiny odhadů se světová populace rozroste do roku 2050 na devět miliard, z dnešních necelých sedmi. Většina této populace bude z dnešních rozvojových zemí. Navíc životní styl rozvinutých zemí, takzvaného západního světa, ukazuje, že populační růst zde klesá, populace stárne a zestárne možná dvojnásobně. V důsledku populačního nárůstu v rozvíjejících se zemích se zde také zvýší kupní síla a dojde k progresivnímu ekonomickému růstu. Posílí totiž globální střední třída a její nároky na životní styl. 

Tyto země již nepatří všechny zdaleka mezi rozvojové, ale jejich ekonomika se rozvíjí obrovskou rychlostí. To s sebou přináší i rozvoj inovací, vzdělávání a technologií. Oproti dnešku, kdy je v těchto oblastech Západ vůdčí silou, si tyto země samy vyvinou nové energeticky a ekonomicky nenáročné modely fungování. To jistě změní dynamiky mezi zeměmi. Na druhou stranu poptávka po surovinách a přírodních materiálech z rychle se rozvíjejících ekonomik jako je Čína nebo Indie může vyšroubovat ceny velice nahoru. Populační růst také enormně zvýší poptávku po potravinách i jejich cenu a může prohloubit již nyní existující paradoxní nevyváženost v přístupu k potravinám. Zatímco se odhaduje, že v rozvinutých zemích bude do roku 2050 v průměru přes 50% obézních lidí, je také možné, že 290 milionů lidí bude podvyživených.

Nový způsob podnikání

Flexibilní podniky budou schopny získat více s použitím méně zdrojů. Ty firmy, které to dokážou, získají nejen komerční výhodu, ale i pozici lídra a zájem zákazníků. Mezi klíčové schopnosti bude patřit například i to, zda firmy budou schopny dodávat své produkty jakoby virtuálně bez nároku na vysoké materiálové vstupy. Mluvíme například o on-line produktech, sdílení služeb a výrobků bez nároku na přesun zboží. Současný způsob globálního obchodování je neefektivní a je možný díky poměrně nízkým cenám paliv. To se změní a v budoucnu se některé, často úsměvné, přesuny zboží omezí. Tak například Velká Británie vyváží stejné množství jablek na Nový Zéland, jako dováží. V budoucnu uvidíme hledání lokálních alternativ a podporu místního prodeje potravin i některého zboží. Jistě, stále klíčovější bude, zda firma bude schopna nabídnout zákazníkovi novou zkušenost či zlepšit jeho kvalitu života bez dopadů na životní prostředí a společnost. To bude vyžadovat namnoze i nové modely řízení firem, hodnocení úspěšnosti postavené na distribuci určitých hodnot.

Energie, voda a základní komodity

Mezinárodní energetická organizace (IEO) odhaduje, že se spotřeba prodávané energie od roku 2007 do 2035 zvýší o téměř 50 procent. Nejvíce by měla spotřeba stoupnout v zemích, které nepatří do OECD. Cena vody by měla stoupnout nejvíce, a to o 300 procent v příštích dvaceti letech. S ohledem na populační růst, přesun lidí do měst i dalším okolnostem jako klimatické změny by mělo do roku 2050 trpět nedostatkem nebo omezeným množstvím vody neuvěřitelných sedm miliard lidí. Stále více se totiž rozrůstá populace v městských aglomeracích, odhadem až 2/3 obyvatel, což s sebou bude přinášet tlak na nový způsob managementu těchto komodit.

Vize udržitelného rozvoje

Podle mnohých nás čeká období velkých a rychlých změn, a to až do roku 2020. Jedním z hlavních témat, která se budou řešit, bude jistě i světová vize udržitelného života a podnikání, která zásadně ovlivní všechny hlavní trendy ve společnosti v dalších letech. Finanční krize erodovala důvěru lidí v byznys a vlády, na druhou stranu však vyvolala potřebu nalezení společných řešení. Liknavost je tedy pryč, stejně jako důvěra v to, že velké instituce umějí řešit problémy světa. Společným jmenovatelem se stává ne rychlá a krátkodobá ekonomická úspěšnost, ale to, za jakou cenu se peníze vydělávají a jaký výhled daný způsob podnikání má. Kritická témata jsou cena emisí CO2, způsob obchodování s emisními povolenkami a aktivity související s uhlíkovou stopou jako zastavení kácení lesů nebo investice do nového způsobu zemědělství či následné investice do ekologicky šetrné ekonomiky v rozvíjejících se zemích. Některé modely ukazují nové daňové a fiskální nástroje sankcionující negativní působení firem jako je znečišťování přírody a ovzduší zejména a podpora těch aktivit, které vytvářejí pracovní místa a zdravé výrobky. Důraz na odpovědné chování se tedy zrcadlí v tom, že takové chování přináší jasný ekonomický a společenský benefit.

Vyhraje ten, kdo se změní

A kdo se bude v budoucnu považovat za lídra mezi firmami? Ty společnosti, které prostřednictvím svého kvalitního byznysu budou pomáhat společnosti zvládat hlavní problémy. Tyto firmy budou muset projít radikální proměnou z pohledu interních firemních hodnot i restrukturalizace svého trhu. Ty, které toho dosáhnou, budou mnohem pružnější a otevřenější k zapojování svých zákazníků a jiných partnerů a připraveny reagovat na jakékoliv trendy. Základem bude jejich schopnost vypořádat se se základními parametry firemní odpovědnosti a efektivního podnikání, tedy minimalizace spotřeby energie a odpadu, protože to je nejen levnější, ale zejména konkurenceschopné. Znamená to totiž, že se firma byla schopna zapojit do některého programu či partnerství v této oblasti. Tyto firmy budou i zajímaví zaměstnavatelé, nabízející nové způsoby práce a zvládající společenské problémy lépe. Na změny, o kterých se mluví, je třeba se připravit a začít již nyní uvažovat o koncepci udržitelného podnikání a odpovědnosti k akcionářům, zaměstnancům či společnosti. Právě firmy jsou klíčovým prvkem v mozaice toho, zda se s narůstajícími problémy dokážeme vyrovnat. Oproti vládám, které se stále často chovají lokálně, pracuje byznys na globální úrovni a jako první pocítí dopad těchto trendů. Model je třeba však nalézt i pro Českou republiku a je dobře, že ho chtějí firmy hledat.

Platforma Byznys pro společnost

Řada českých firem, které chtějí být ekonomicky a společensky úspěšné, využívá platformu Byznys pro společnost (http://www.byznysprospolecnost.cz). Platforma Byznys pro společnost je celonárodní sdružení firem a institucí, které prosazuje udržitelné a odpovědné podnikání a mobilizuje firmy v České republice k tomu, aby vytvářely kvalitní a udržitelnou společnost a kultivovaly svou podnikatelskou stopu.

Programy a akce platformy BpS komplexně pokrývají široké spektrum témat a reflektují hlavní trendy, s nimiž se byznys setkává napříč všemi hlavními oblastmi: zaměřují se na vztahy se zákazníky a dodavateli, životní prostředí, společnost a místní komunitu i vztahy se zaměstnanými.

Platforma zajišťuje odborné zázemí a hledá nové přístupy ke společenské odpovědnosti. Úzce spolupracuje s firmami při tvorbě efektivních kampaní, produktů a služeb. Zprostředkovává programy na mezinárodní úrovni, pořádá leadership diskuze, organizuje konference zaměřené na strategický rozvoj konkrétních tematických oblastí CSR, zastřešuje tematické expertní skupiny, kde odborníci z firem řeší konkrétní otázky a problémy v různých oblastech CSR, pořádá regionální setkání a networking odpovědných firem a nabízí široké spektrum dlouhodobých tematických CSR programů.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.