Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Tisková zpráva České ženské lobby k Mezinárodnímu dni proti násilí na ženách 25. listopadu 2009

Tisková zpráva České ženské lobby k Mezinárodnímu dni proti násilí na ženách 25. listopadu 2009

24. listopad 2009  | Česká ženská lobby  |  Česká ženská lobby
Zhruba 70 % žen na celém světě na sobě alespoň jednou za život zažije násilí. Podle Světové zdravotnické organizace způsobuje násilí na ženách ve věkové skupině 15-44 více obětí (smrtelných či s doživotními zdravotními následky) než rakovina, malárie, dopravní nehody a války dohromady. OSN dokonce hovoří o pandemii. Miliony žen na světě jsou terčem domácího násilí, znásilnění způsobené partnery či jako válečné strategie, oběťmi násilné prostituce, obchodu s lidmi, anebo pouhé misogynie.

Zhruba 70 % žen na celém světě na sobě alespoň jednou za život zažije násilí. Podle Světové zdravotnické organizace způsobuje násilí na ženách ve věkové skupině 15-44 více obětí (smrtelných či s doživotními zdravotními následky) než rakovina, malárie, dopravní nehody a války dohromady. OSN dokonce hovoří o pandemii. Miliony žen na světě jsou terčem domácího násilí, znásilnění způsobené partnery či jako válečné strategie, oběťmi násilné prostituce, obchodu s lidmi, anebo pouhé misogynie.

Česká ženská lobby se v den 10. výročí Mezinárodního dne proti násilí na ženách připojuje k hlasům mezinárodních institucí a ženských organizací po celém světě a vyzývá k zastavení násilí páchaného na ženách. To zásadním způsobem nejen ohrožuje životy žen a dívek a porušuje jejich práva, ale také omezuje jejich zapojení do společenského, hospodářského a politického života společnosti.

V České republice zažilo během svého života alespoň některou z forem násilí ze strany svého partnera až 38 % žen, terčem sexuálního násilí či zneužívání se stalo 25 % žen. Každý den je nahlášeno jedno až dvě znásilnění a téměř polovina vysokoškolských studujících (v drtivé většině studentek) se setkala se sexuálním obtěžováním. „Navzdory těmto statistikám nejsou aktivity neziskových organizací pracujících s ženami – oběťmi násilí dostatečně zabezpečeny. Každoročně musí o finanční prostředky na provoz poraden, azylových domů a právních center opakovaně žádat s nejistým výsledkem. Napomoci může Národní akční plán prevence násilí na ženách. Je na čase, aby se jeho schválením česká vláda k systematickému potlačování násilí na ženách a domácího násilí jasně a výrazně přihlásila,“ říká Marie Lienau z organizace proFem, o.p.s..

Česká republika prostřednictvím své zahraniční a bezpečnostní politiky působí v konfliktních a post-konfliktních oblastech, kde ženy představují jednu z nejohroženějších skupin. Ženy jsou zároveň těmi, kdo velmi často významně, byť neformálními cestami přispějí k vyřešení konfliktů, urovnání vztahů mezi znepřátelenými stranami a nastolení klidu v konfliktní oblasti. Bohužel však ve většině případů nejsou zastoupeny na jednáních na oficiální úrovni, a jejich zkušenosti pak nejsou zahrnuty do konečného urovnání sporů. A to ani v těch případech, kdy se samy – jako vojačky a partyzánky – podílejí na páchání násilí.

Přes svou angažovanost v konfliktních a post-konfliktních oblastech Česká republika prozatím nevypracovala žádný konkrétní plán týkající se situace žen, včetně vzdělávání příslušníků/příslušnic Armády ČR či zástupců/zástupkyň dalších kompetentních institucí. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti ji však k tomu přímo vyzývá. K ženám ve válečných konfliktech se váží také další dokumenty RB OSN, a to rezoluce č. 1820 k zastavení sexuálního násilí v konfliktech, v září letošního roku schválená rezoluce č. 1888, jíž RB vyzývá členské státy k zastavení násilí na ženách a dětech během válečných konfliktů, a navazující rezoluce č. 1889 z října týkající se posílení participace žen v mírových procesech.

Česká ženská lobby chce tyto rezoluce představit na své konferenci o ženách v ozbrojených konfliktech a mírových procesech, kterou pořádá 8. prosince 2009 od 9:30 v Kaunickém paláci v Praze, a se zástupci/zástupkyněmi vlády, ministerstev, neziskových organizací a odborníky/odbornicemi prodiskutovat možnosti vytvoření a přijetí Národního akčního plánu pro implementaci těchto rezolucí.

Historie Mezinárodního dne proti násilí na ženách:

Dne 25. listopadu byly v Dominikánské republice na příkaz fašistického vůdce Rafaela Trujillla zavražděny sestry Mirabalovy, aktivně působící proti diktátorskému režimu. Od té doby si aktivistky na celém světě připomínají toto datum jako den proti násilí. Rezoluce Valného shromáždění OSN 54/134 ze 17. prosince 1999 pak ustavila tento den jako Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách.

Kontakty:

Michaela Appeltová, členka výboru České ženské lobby, Fórum 50 %, appeltova@padesatprocent.cz, 732 970 336

Alexandra Jachanová Doleželová, předsedkyně České ženské lobby, Gender Studies, mailto:alexandra.jachanova@genderstudies.cz, 777 132 417

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.