Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Tip z knihovny Gender Studies: Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání

Tip z knihovny Gender Studies: Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání

Tip z knihovny Gender Studies: Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání
Vlastní zkušenost autorky z rodinného prostředí vedla ke zkoumání zkušeností mladých podnikatelů a podnikatelek a jejich životních strategií. Zajímavé výsledky přinesl i výzkum odlišného vnímání životních podmínek a podnikatelských aktivit mužů a žen jejich rodinami i okolím. Základem této studie je kvalitativní výzkum, který se konal v letech 2003-2004. Autorka zkoumala prostřednictvím hloubkových rozhovorů 31 malých a středních podnikatelských subjektů ve čtyřech oborech (obchod, doprava, stavebnictví a služby). Cílem studie bylo ukázat složitosti fenoménu samostatného podnikání v ČR, které bylo znovu umožněno ženám i mužům po roce 1989, a jeho hlubokou provázanost se specifickou a měnící se genderovou strukturou české společnosti.

Vlastní zkušenost autorky z rodinného prostředí vedla ke zkoumání zkušeností mladých podnikatelů a podnikatelek a jejich životních strategií. Zajímavé výsledky přinesl i výzkum odlišného vnímání životních podmínek a podnikatelských aktivit mužů a žen jejich rodinami i okolím. Základem této studie je kvalitativní výzkum, který se konal v letech 2003-2004. Autorka zkoumala prostřednictvím hloubkových rozhovorů 31 malých a středních podnikatelských subjektů ve čtyřech oborech (obchod, doprava, stavebnictví a služby). Cílem studie bylo ukázat složitosti fenoménu samostatného podnikání v ČR, které bylo znovu umožněno ženám i mužům po roce 1989, a jeho hlubokou provázanost se specifickou a měnící se genderovou strukturou české společnosti.

V úvodu autorka vysvětluje základní pojmy a kulturně-sociální souvislosti konstrukce genderové struktury české společnosti. Jako východisko pro formování pracovních vztahů vidí socializaci prostřednictvím genderově specifické výchovy. V další kapitole se pak věnuje genderovým nerovnostem a jejich vlivu na společnost. Negativní dopad pociťují v tomto případě převážně ženy, především v otázkách slaďování osobního a pracovního života. Znevýhodňování žen na trhu práce se výrazně projevuje v přístupu k řídícím pozicím v oborech s vysokou prestiží a k finančnímu ohodnocení. Těžištěm výzkumu podnikatelských drah se staly právě tyto genderové aspekty. Analýza se zaměřuje i na způsoby, jakými jsou ženy manažerky přijímány a/nebo odmítány v postojích a přístupech svého okolí.

Studie se dále zaměřuje na charakteristiku struktury řízení firem z hlediska pohlaví a oblasti podnikání, na rozdělování práce a kompetencí a způsoby vyjednávání. Pozornost obrací i na podnikání partnerů nebo manželských párů a s tím související rozdělování moci a rolí v zaměstnání a v domácnosti. Slaďování pracovně-rodinných vztahů a strategií v souvislosti s oborem podnikání představuje závěrečnou část této publikace.

Knihu vydal Sociologický ústav AV ČR v roce 2007 v rámci edice Sociologické disertace, která představuje práce mladých vědců a vědkyň ve formě monografií odborné veřejnosti.

Publikaci si můžete vypůjčit v knihovně Gender Studies.

Křížková, Alena. Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007. 175 s. (Sociologické disertace). ISBN 978-80-7330-125-5.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.