Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Tip z knihovny Gender Studies: Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání

Tip z knihovny Gender Studies: Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání

Tip z knihovny Gender Studies: Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání
Vlastní zkušenost autorky z rodinného prostředí vedla ke zkoumání zkušeností mladých podnikatelů a podnikatelek a jejich životních strategií. Zajímavé výsledky přinesl i výzkum odlišného vnímání životních podmínek a podnikatelských aktivit mužů a žen jejich rodinami i okolím. Základem této studie je kvalitativní výzkum, který se konal v letech 2003-2004. Autorka zkoumala prostřednictvím hloubkových rozhovorů 31 malých a středních podnikatelských subjektů ve čtyřech oborech (obchod, doprava, stavebnictví a služby). Cílem studie bylo ukázat složitosti fenoménu samostatného podnikání v ČR, které bylo znovu umožněno ženám i mužům po roce 1989, a jeho hlubokou provázanost se specifickou a měnící se genderovou strukturou české společnosti.

Vlastní zkušenost autorky z rodinného prostředí vedla ke zkoumání zkušeností mladých podnikatelů a podnikatelek a jejich životních strategií. Zajímavé výsledky přinesl i výzkum odlišného vnímání životních podmínek a podnikatelských aktivit mužů a žen jejich rodinami i okolím. Základem této studie je kvalitativní výzkum, který se konal v letech 2003-2004. Autorka zkoumala prostřednictvím hloubkových rozhovorů 31 malých a středních podnikatelských subjektů ve čtyřech oborech (obchod, doprava, stavebnictví a služby). Cílem studie bylo ukázat složitosti fenoménu samostatného podnikání v ČR, které bylo znovu umožněno ženám i mužům po roce 1989, a jeho hlubokou provázanost se specifickou a měnící se genderovou strukturou české společnosti.

V úvodu autorka vysvětluje základní pojmy a kulturně-sociální souvislosti konstrukce genderové struktury české společnosti. Jako východisko pro formování pracovních vztahů vidí socializaci prostřednictvím genderově specifické výchovy. V další kapitole se pak věnuje genderovým nerovnostem a jejich vlivu na společnost. Negativní dopad pociťují v tomto případě převážně ženy, především v otázkách slaďování osobního a pracovního života. Znevýhodňování žen na trhu práce se výrazně projevuje v přístupu k řídícím pozicím v oborech s vysokou prestiží a k finančnímu ohodnocení. Těžištěm výzkumu podnikatelských drah se staly právě tyto genderové aspekty. Analýza se zaměřuje i na způsoby, jakými jsou ženy manažerky přijímány a/nebo odmítány v postojích a přístupech svého okolí.

Studie se dále zaměřuje na charakteristiku struktury řízení firem z hlediska pohlaví a oblasti podnikání, na rozdělování práce a kompetencí a způsoby vyjednávání. Pozornost obrací i na podnikání partnerů nebo manželských párů a s tím související rozdělování moci a rolí v zaměstnání a v domácnosti. Slaďování pracovně-rodinných vztahů a strategií v souvislosti s oborem podnikání představuje závěrečnou část této publikace.

Knihu vydal Sociologický ústav AV ČR v roce 2007 v rámci edice Sociologické disertace, která představuje práce mladých vědců a vědkyň ve formě monografií odborné veřejnosti.

Publikaci si můžete vypůjčit v knihovně Gender Studies.

Křížková, Alena. Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007. 175 s. (Sociologické disertace). ISBN 978-80-7330-125-5.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.