Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Technologie a těla

18. června 2004 (pátek) - 20. června 2004 (neděle)
Téma semináře je široce otevřené, zužovat ho budou vaše volby jako autorů příspěvků a vývoj společných diskuzí v průběhu setkání samého. Důležitou součástí semináře bude nedělní rozvíjení výslednic příspěvků v menších pracovních skupinách účastníků. Seminář bude směřovat k formulaci teoreticky a empiricky argumentovaných propojení mezi těly a technologie, která ovšem mohou být i protichůdná. Místo konání: bývalá fara v Borku u Suchomast, okres Beroun. Termín: víkend 18.-20.6.2004.

Technologie jako nástroje a praktiky záznamu a zaznamenávání, promlouvání a domlouvání, vyrábění, obrábění, rozmnožování a zmnožování, prohlížení, dohlížení a dohledu, seskupování a třídění; technologie symbolické i zhmotněné, politické a mocenské; technologie jako náhražky, prodloužení, klece, závislosti, uschopnění, uchopení;

a jako spojka vyjadřující shodu nebo rozpor, užívaná zejména ve smyslu 1. také, stejně tak; 2. posléze; 3. ve smyslu vysvětlujícím nebo uvádějícím důsledky; 4. mezi opakovanými slovy k naznačení pokračování činnosti nebo k odlišení;

těla hmotná, psaná, zapsaná a popsaná, studovaná, nastudovaná, hraná a uskutečňovaná, sdílená, ztotožňující, ztentožňující, ztatožňující se, řízená a podřízená, řazená, nadřazená a přiřazená, pronikaná, pronikavá a podnikavá; těla jako prostory zápisu a zápasu, jako možnosti i meze pohybu.

"Vztahy mezi technickým, mytickým, ekonomickým, formálním, textovým, dějinným a organickým nejsou náhodné. Jejich vyjádření mají své důsledky, záleží na nich. Ale imploze rozměrů (jejich zhroucení dovnitř) implikuje ztrátu jasných a oddělených identit, nikoli ztrátu hmoty a energie."
Donna Haraway

"...popsat jednotlivé optické aparáty jako techniky těla, způsoby, kterými produkují různé mody pozornosti, ovlivňují rozsah a strukturaci vědomí..."
Tomáš Dvořák

"Disciplína nemůže být identifikována ani s institucí, ani s aparátem; je typem moci, modalitou praktikování moci, nesoucím si s sebou celý souhlas nástrojů, technik, postupů, úrovní aplikace, cílů; je jakousi „fyzikou“ či „anatomií“ moci, určitou technologií."
Michel Foucault


Vítáme příspěvky studující z nejrůznějších disciplinárních, politických a osobních perspektiv, jakým způsobem se technologie a těla pronikají, vymezují, umocňují, nebo také sobě navzájem vyhýbají, unikají, vzpírají. Téma semináře je široce otevřené, zužovat ho budou vaše volby jako autorů příspěvků a vývoj společných diskuzí v průběhu setkání samého. Důležitou součástí semináře bude nedělní rozvíjení výslednic příspěvků v menších pracovních skupinách účastníků. Seminář bude směřovat k formulaci teoreticky a empiricky argumentovaných propojení mezi těly a technologie, která ovšem mohou být i protichůdná.


místo konání: bývalá fara v Borku u Suchomast, okres Beroun
termín: víkend 18.-20.6.2004


Nocleh v objektu za poplatek 20Kč/noc. Spací pytel nutný. Možnost zajištění noclehu v nedalekém penzionu (25 min chůze). Stravování z vlastních zdrojů, včetně pitné vody, kuchyň na místě k dispozici. Hospoda v dohledu (součástí penzionu).

Návrhy příspěvků, tzn. název s anotací v rozsahu 250-300 slov, pošlete současně na adresy jirinaz@yahoo.com a tstockel@cts.cuni.cz do 15.dubna. O zařazení příspěvku na seminář Vás budeme informovat do 30.dubna.

K účasti na semináři se průběžně hlaste na týchž adresách. Vzhledem k charakteru akce jsme se rozhodly omezit počet účastníků na 25 osob. V případě většího počtu zájemců mají přednost ti s příspěvkem a dříve přihlášení.

Pořádají: Jiřina Zachová (jirinaz@yahoo.com) a Tereza Stöckelová (tstockel@cts.cuni.cz).

místo:  bývalá fara v Borku u Suchomast, okres Beroun
pořádá:  Jiřina Zachová a Tereza Stöckelová
kontakt:  Jiřina Zachová    

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.