Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více

Technologie a těla

18. června 2004 (pátek) - 20. června 2004 (neděle)
Téma semináře je široce otevřené, zužovat ho budou vaše volby jako autorů příspěvků a vývoj společných diskuzí v průběhu setkání samého. Důležitou součástí semináře bude nedělní rozvíjení výslednic příspěvků v menších pracovních skupinách účastníků. Seminář bude směřovat k formulaci teoreticky a empiricky argumentovaných propojení mezi těly a technologie, která ovšem mohou být i protichůdná. Místo konání: bývalá fara v Borku u Suchomast, okres Beroun. Termín: víkend 18.-20.6.2004.

Technologie jako nástroje a praktiky záznamu a zaznamenávání, promlouvání a domlouvání, vyrábění, obrábění, rozmnožování a zmnožování, prohlížení, dohlížení a dohledu, seskupování a třídění; technologie symbolické i zhmotněné, politické a mocenské; technologie jako náhražky, prodloužení, klece, závislosti, uschopnění, uchopení;

a jako spojka vyjadřující shodu nebo rozpor, užívaná zejména ve smyslu 1. také, stejně tak; 2. posléze; 3. ve smyslu vysvětlujícím nebo uvádějícím důsledky; 4. mezi opakovanými slovy k naznačení pokračování činnosti nebo k odlišení;

těla hmotná, psaná, zapsaná a popsaná, studovaná, nastudovaná, hraná a uskutečňovaná, sdílená, ztotožňující, ztentožňující, ztatožňující se, řízená a podřízená, řazená, nadřazená a přiřazená, pronikaná, pronikavá a podnikavá; těla jako prostory zápisu a zápasu, jako možnosti i meze pohybu.

"Vztahy mezi technickým, mytickým, ekonomickým, formálním, textovým, dějinným a organickým nejsou náhodné. Jejich vyjádření mají své důsledky, záleží na nich. Ale imploze rozměrů (jejich zhroucení dovnitř) implikuje ztrátu jasných a oddělených identit, nikoli ztrátu hmoty a energie."
Donna Haraway

"...popsat jednotlivé optické aparáty jako techniky těla, způsoby, kterými produkují různé mody pozornosti, ovlivňují rozsah a strukturaci vědomí..."
Tomáš Dvořák

"Disciplína nemůže být identifikována ani s institucí, ani s aparátem; je typem moci, modalitou praktikování moci, nesoucím si s sebou celý souhlas nástrojů, technik, postupů, úrovní aplikace, cílů; je jakousi „fyzikou“ či „anatomií“ moci, určitou technologií."
Michel Foucault


Vítáme příspěvky studující z nejrůznějších disciplinárních, politických a osobních perspektiv, jakým způsobem se technologie a těla pronikají, vymezují, umocňují, nebo také sobě navzájem vyhýbají, unikají, vzpírají. Téma semináře je široce otevřené, zužovat ho budou vaše volby jako autorů příspěvků a vývoj společných diskuzí v průběhu setkání samého. Důležitou součástí semináře bude nedělní rozvíjení výslednic příspěvků v menších pracovních skupinách účastníků. Seminář bude směřovat k formulaci teoreticky a empiricky argumentovaných propojení mezi těly a technologie, která ovšem mohou být i protichůdná.


místo konání: bývalá fara v Borku u Suchomast, okres Beroun
termín: víkend 18.-20.6.2004


Nocleh v objektu za poplatek 20Kč/noc. Spací pytel nutný. Možnost zajištění noclehu v nedalekém penzionu (25 min chůze). Stravování z vlastních zdrojů, včetně pitné vody, kuchyň na místě k dispozici. Hospoda v dohledu (součástí penzionu).

Návrhy příspěvků, tzn. název s anotací v rozsahu 250-300 slov, pošlete současně na adresy jirinaz@yahoo.com a tstockel@cts.cuni.cz do 15.dubna. O zařazení příspěvku na seminář Vás budeme informovat do 30.dubna.

K účasti na semináři se průběžně hlaste na týchž adresách. Vzhledem k charakteru akce jsme se rozhodly omezit počet účastníků na 25 osob. V případě většího počtu zájemců mají přednost ti s příspěvkem a dříve přihlášení.

Pořádají: Jiřina Zachová (jirinaz@yahoo.com) a Tereza Stöckelová (tstockel@cts.cuni.cz).

místo:  bývalá fara v Borku u Suchomast, okres Beroun
pořádá:  Jiřina Zachová a Tereza Stöckelová
kontakt:  Jiřina Zachová    

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.