We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Žižkovská noc 2019 - Ženy v kultuře

23.3.2019  Praha  | 

Stále lze v některých galeriích a uměleckých sbírkách najít ženy pouze jako múzy, milenky a děvy umělců. Na ženu jako umělkyni narazíme jenom zřídka. Čím to je? V průběhu historie umění jsou umělkyně pevnou a silnou součástí umělecké scény, ale proč nejsou vidět? Téma genderového diskurzu je na větším počátku v České republice než jinde. Až od 80. a 90. let se na české scéně toto téma začalo řešit. Ženy nebyly přijímány na umělecké akademie, které udávaly směr. Nejsou brány vážně. Patriarchát ve společnosti. 4. vlna feminismu, která řeší sexismus. Tohle mohla udělat jenom ženská. Pojem „Ženské umění”. Šovinismus. Obtěžování. Bytí děva v kultuře.
 

Více

Neohrožené ženy v komiksu: Setkání s Martou Breen

25.3.2019  Praha  | 

Skandinávský dům, nakladatelství Argo a Kavárna co hledá jméno zvou na setkání s Martou Breen u příležitosti vydání knihy Neohrožené ženy. Sto padesát let boje za volnost, rovnost a sesterství v překladu Jitky Jindřiškové.

Více

Technologie a těla

18. června 2004 (pátek) - 20. června 2004 (neděle)
Téma semináře je široce otevřené, zužovat ho budou vaše volby jako autorů příspěvků a vývoj společných diskuzí v průběhu setkání samého. Důležitou součástí semináře bude nedělní rozvíjení výslednic příspěvků v menších pracovních skupinách účastníků. Seminář bude směřovat k formulaci teoreticky a empiricky argumentovaných propojení mezi těly a technologie, která ovšem mohou být i protichůdná. Místo konání: bývalá fara v Borku u Suchomast, okres Beroun. Termín: víkend 18.-20.6.2004.

Technologie jako nástroje a praktiky záznamu a zaznamenávání, promlouvání a domlouvání, vyrábění, obrábění, rozmnožování a zmnožování, prohlížení, dohlížení a dohledu, seskupování a třídění; technologie symbolické i zhmotněné, politické a mocenské; technologie jako náhražky, prodloužení, klece, závislosti, uschopnění, uchopení;

a jako spojka vyjadřující shodu nebo rozpor, užívaná zejména ve smyslu 1. také, stejně tak; 2. posléze; 3. ve smyslu vysvětlujícím nebo uvádějícím důsledky; 4. mezi opakovanými slovy k naznačení pokračování činnosti nebo k odlišení;

těla hmotná, psaná, zapsaná a popsaná, studovaná, nastudovaná, hraná a uskutečňovaná, sdílená, ztotožňující, ztentožňující, ztatožňující se, řízená a podřízená, řazená, nadřazená a přiřazená, pronikaná, pronikavá a podnikavá; těla jako prostory zápisu a zápasu, jako možnosti i meze pohybu.

"Vztahy mezi technickým, mytickým, ekonomickým, formálním, textovým, dějinným a organickým nejsou náhodné. Jejich vyjádření mají své důsledky, záleží na nich. Ale imploze rozměrů (jejich zhroucení dovnitř) implikuje ztrátu jasných a oddělených identit, nikoli ztrátu hmoty a energie."
Donna Haraway

"...popsat jednotlivé optické aparáty jako techniky těla, způsoby, kterými produkují různé mody pozornosti, ovlivňují rozsah a strukturaci vědomí..."
Tomáš Dvořák

"Disciplína nemůže být identifikována ani s institucí, ani s aparátem; je typem moci, modalitou praktikování moci, nesoucím si s sebou celý souhlas nástrojů, technik, postupů, úrovní aplikace, cílů; je jakousi „fyzikou“ či „anatomií“ moci, určitou technologií."
Michel Foucault


Vítáme příspěvky studující z nejrůznějších disciplinárních, politických a osobních perspektiv, jakým způsobem se technologie a těla pronikají, vymezují, umocňují, nebo také sobě navzájem vyhýbají, unikají, vzpírají. Téma semináře je široce otevřené, zužovat ho budou vaše volby jako autorů příspěvků a vývoj společných diskuzí v průběhu setkání samého. Důležitou součástí semináře bude nedělní rozvíjení výslednic příspěvků v menších pracovních skupinách účastníků. Seminář bude směřovat k formulaci teoreticky a empiricky argumentovaných propojení mezi těly a technologie, která ovšem mohou být i protichůdná.


místo konání: bývalá fara v Borku u Suchomast, okres Beroun
termín: víkend 18.-20.6.2004


Nocleh v objektu za poplatek 20Kč/noc. Spací pytel nutný. Možnost zajištění noclehu v nedalekém penzionu (25 min chůze). Stravování z vlastních zdrojů, včetně pitné vody, kuchyň na místě k dispozici. Hospoda v dohledu (součástí penzionu).

Návrhy příspěvků, tzn. název s anotací v rozsahu 250-300 slov, pošlete současně na adresy jirinaz@yahoo.com a tstockel@cts.cuni.cz do 15.dubna. O zařazení příspěvku na seminář Vás budeme informovat do 30.dubna.

K účasti na semináři se průběžně hlaste na týchž adresách. Vzhledem k charakteru akce jsme se rozhodly omezit počet účastníků na 25 osob. V případě většího počtu zájemců mají přednost ti s příspěvkem a dříve přihlášení.

Pořádají: Jiřina Zachová (jirinaz@yahoo.com) a Tereza Stöckelová (tstockel@cts.cuni.cz).

místo:  bývalá fara v Borku u Suchomast, okres Beroun
pořádá:  Jiřina Zachová a Tereza Stöckelová
kontakt:  Jiřina Zachová    

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.