Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Konference "Break The Silence"

22.2.2019  Praha  | 

Spolek Common Law Society ve spolupráci s proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., Vás srdečně zve na konferenci a následný mini moot court k tématu sexuálního násilí, s názvem BREAK THE SILENCE, konanou 22. února 2019.

Více
feminismus.czČlánky › Take Back The Tech 2015

Take Back The Tech 2015

13. listopad 2015  | Michaela Svatošová
V rámci 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí se po celém světě pořádá řada aktivit, kampaní a happeningů. I vy se můžete letos zapojit do mezinárodní kampaně s názvem Take Back the Tech! (TBTT).

Take Back The Tech je kampaň, která probíhá vždy mezi 16 listopadem a 25 prosincem. Každý rok je zaměřná na jinou oblast násilí, jedno téma zůstává pokaždé stejné a tím je jeho forma, kybernásilí. TBTT 2015 se letos zaměřuje na příběhy osob, žen a dívek, které mají za sebou zkušenost s kybernásilím a které se s ním musely vypořádat. To jakým způsobem se tak stalo je právě stěžejní pro letošní výzvu. Ze sdílených zkušeností žen a dívek celého světa bude vytvořena mapa příběhů, tipů a rad, jak se vypořádat s problémem online násilí.

Zapojte se a sdílejte výzvu k akci

SDÍLEJTE STRATEGIE: JAK SE ŽENY A DÍVKY VYPOŘÁDÁVAJÍ S KYBER NÁSILÍM

Problematika kyber-násilí na ženách a dívkách se stala tématem, se kterým se setkáváme téměř denně. Denně slyšíme jak technologie a sociální sítě mění naše životy, jaké přináší hrozby a čteme příběhy těch, kterým bylo ublíženo. Debata se zároveň posouvá směrem k otázkam nápravy, prevence a pomoci. Nejdůležitější a nejpřínosnější debaty se ale většinou neodehrávají na politické úrovni, ale mezi samotnými ženami, které jsou aktivně zapojeny na internetu a těmi, které zažily některou z forem kyber násilí. Nejlepší vhled a návrhy přichází právě od vás.

Navdory veškeré pozornosti, která je tématu věnována, je násilí spojené s technologiemi často nepochopené a nesprávně interpretované. Diskuze se často zjednodušeně zaměřují na hatespeech (nenávistné projevy) a bulying ve spojitosti s dětmi, namísto otázek týkajících se autonomie, bezpečnosti a působení v digitálním prostoru.

Existuje celá řada příběhů a strategií, které mohou mít skutečný dopad na změny pravidel a norem. Chceme posílit hlasy žen a dívek, které jsou znevýhodněné na platformách sociálních sítí, těch kdo se identifikují jako queer, transgender, těm, kteří nezapadají do klasického obrazu médií pod pojmem „oběti“, přejeme si, aby právě takové ženy dostaly prostor pro vytvoření a posunutí konverzace směrem, které ony samy považují za potřebné a nutné a mohly tak ovlinit i ostaní aktéry/ky.

Po 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí sdílejme naše strategie a příběhy pod hlavičkou Take Back The Tech.

ZAPOJTE SE

  • Sdílejte příběh

    Budeme sdílet strategie žen z různých koutů světa na stránkách Take Back The Tech. Sdílet můžeme i váš příběh, napište nám  na ideas@takebackthetech.net (komunikace v angličtině) nebo michaela@apwomen.org (komunikace v češtině) nebo tweetujte #takebackthetech nebo ho můžete jednoduše anonymně přidat svůj příběh přímo do mapy. Zasaďte svůj příběh do této koláže příběhů.

  • Organizujte vlastní kampaň

Napište nám a navrhněte vlastní kapaň, která bude odpovídat lokálním potřebám. Návod jak připravit vlastní kampaň naleznete zde.

Proč pořádat kampaně?

Protože každý den jsou tísíce žen a dívěk ohroženo násilím a to i takovým, které se odehrává v digitální sféře. Po celém světě se ženy snaží aktivně bojovat za lepší kvalitu života a docílit genderové rovnosti.

Proto chceme slyšet i váš příběh, který může inspirovat další. Můžete nám poslat svůj příběh, jak se vám daří vypořádávat s různými formamy násilí na internetu a digitálním světě. 

Protože nám na vašem hlase záleží. 

Sdílejte vaše příběhy a strategie, můžete tím pomoct ostatním.

www.takebackthetech.net


www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.