Feminismus po česku aneb žena mezi socialismem a kapitalismem

30.5.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jaké vize měly ženy domáhající se při vzniku republiky volebního práva? Podařilo se jim prosadit, co požadovaly? A co přinesl ženám socialismus? Zdiskreditoval feministické hodnoty? A co pro ně znamenal polistopadový nástup neoliberalismu? Z různých perspektiv o proměnách postavení žen a o konstruktech ženství před a po roce 1989.

Více

Jak jsme vnímali emancipaci

31.5.2018  Praha  | 

Setkání dvou generací je hlavním motivem dalšího diskusního večera na půdě Knihovny Gender Studies. Pavel Kohout, Alena Wagnerová a Michaela Marksová Tominová se společně zamyslí nad minulostí a budoucností ženské emancipace u nás. Debatovat budou nad proměnami mužství a ženství, které zaznamenali v celospolečenském kontextu, ve svém okolí i osobní zkušenosti napříč druhou polovinou minulého století až do současnosti. Jaké proměny vystupující zažili během svých životů a jak je reflektují po osobní stránce - ve svých vlastních životních rolích a ve své práci? Jak se vyvíjely role žen a mužů ve společnosti a veřejném prostoru, v rodině a ve vztazích například v období socialismu nebo v 90. letech? Jaká je situace v poslední době? A jaký je vztah emancipace a feminismu – proč se české ženy snáze identifikují s vlastní emancipovaností než s ideou feminismu? Vylučují se tyto pojmy vzájemně nebo jdou ruku v ruce? Na diskusním večeru budeme hledat odpovědi na tyto i další otázky, přijďte diskutovat i Vy o tom, co Vás zajímá.

Více

Your Life is Waiting

5.6.2018  Praha  | 

Panelová diskuse o psychiatrickém étosu proběhne v rámci uměleckého projektu Institut Úzkosti. V diskusi se budou zkoumat sociopolitické faktory utvářející psychiatrický étos v českém kontextu i mimo něj. Jak jsou psychiatrické poruchy vymýšleny a konstruovány jako vědecká fakta? Jakou roli v tomto procesu hrají státní instituce? Jak psychiatrický étos ovlivňuje společenské struktury a narativ jáství, který je v nich produkován? Je psychiatrie symptomem kapitalismu a patriarchátu?

Více
feminismus.czČlánky › Take Back The Tech 2015

Take Back The Tech 2015

13. listopad 2015  | Michaela Svatošová
V rámci 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí se po celém světě pořádá řada aktivit, kampaní a happeningů. I vy se můžete letos zapojit do mezinárodní kampaně s názvem Take Back the Tech! (TBTT).

Take Back The Tech je kampaň, která probíhá vždy mezi 16 listopadem a 25 prosincem. Každý rok je zaměřná na jinou oblast násilí, jedno téma zůstává pokaždé stejné a tím je jeho forma, kybernásilí. TBTT 2015 se letos zaměřuje na příběhy osob, žen a dívek, které mají za sebou zkušenost s kybernásilím a které se s ním musely vypořádat. To jakým způsobem se tak stalo je právě stěžejní pro letošní výzvu. Ze sdílených zkušeností žen a dívek celého světa bude vytvořena mapa příběhů, tipů a rad, jak se vypořádat s problémem online násilí.

Zapojte se a sdílejte výzvu k akci

SDÍLEJTE STRATEGIE: JAK SE ŽENY A DÍVKY VYPOŘÁDÁVAJÍ S KYBER NÁSILÍM

Problematika kyber-násilí na ženách a dívkách se stala tématem, se kterým se setkáváme téměř denně. Denně slyšíme jak technologie a sociální sítě mění naše životy, jaké přináší hrozby a čteme příběhy těch, kterým bylo ublíženo. Debata se zároveň posouvá směrem k otázkam nápravy, prevence a pomoci. Nejdůležitější a nejpřínosnější debaty se ale většinou neodehrávají na politické úrovni, ale mezi samotnými ženami, které jsou aktivně zapojeny na internetu a těmi, které zažily některou z forem kyber násilí. Nejlepší vhled a návrhy přichází právě od vás.

Navdory veškeré pozornosti, která je tématu věnována, je násilí spojené s technologiemi často nepochopené a nesprávně interpretované. Diskuze se často zjednodušeně zaměřují na hatespeech (nenávistné projevy) a bulying ve spojitosti s dětmi, namísto otázek týkajících se autonomie, bezpečnosti a působení v digitálním prostoru.

Existuje celá řada příběhů a strategií, které mohou mít skutečný dopad na změny pravidel a norem. Chceme posílit hlasy žen a dívek, které jsou znevýhodněné na platformách sociálních sítí, těch kdo se identifikují jako queer, transgender, těm, kteří nezapadají do klasického obrazu médií pod pojmem „oběti“, přejeme si, aby právě takové ženy dostaly prostor pro vytvoření a posunutí konverzace směrem, které ony samy považují za potřebné a nutné a mohly tak ovlinit i ostaní aktéry/ky.

Po 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí sdílejme naše strategie a příběhy pod hlavičkou Take Back The Tech.

ZAPOJTE SE

  • Sdílejte příběh

    Budeme sdílet strategie žen z různých koutů světa na stránkách Take Back The Tech. Sdílet můžeme i váš příběh, napište nám  na ideas@takebackthetech.net (komunikace v angličtině) nebo michaela@apwomen.org (komunikace v češtině) nebo tweetujte #takebackthetech nebo ho můžete jednoduše anonymně přidat svůj příběh přímo do mapy. Zasaďte svůj příběh do této koláže příběhů.

  • Organizujte vlastní kampaň

Napište nám a navrhněte vlastní kapaň, která bude odpovídat lokálním potřebám. Návod jak připravit vlastní kampaň naleznete zde.

Proč pořádat kampaně?

Protože každý den jsou tísíce žen a dívěk ohroženo násilím a to i takovým, které se odehrává v digitální sféře. Po celém světě se ženy snaží aktivně bojovat za lepší kvalitu života a docílit genderové rovnosti.

Proto chceme slyšet i váš příběh, který může inspirovat další. Můžete nám poslat svůj příběh, jak se vám daří vypořádávat s různými formamy násilí na internetu a digitálním světě. 

Protože nám na vašem hlase záleží. 

Sdílejte vaše příběhy a strategie, můžete tím pomoct ostatním.

www.takebackthetech.net


www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.