Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › T-Mobile potvrdil, že v rovných příležitostech pro ženy a muže patří mezi jedničky

T-Mobile potvrdil, že v rovných příležitostech pro ženy a muže patří mezi jedničky

T-Mobile potvrdil, že v rovných příležitostech pro ženy a muže patří mezi jedničky
Na prvním místě v soutěži Firma roku: rovné příležitosti 2010 se umístil T-Mobile. Odborná porota nejvíce ocenila propracovaný systém podpory rovných příležitostí a diverzity, vedení a sledování statistik, průzkumy zaměřené na flexibilní formy práce, propracovaný systém řešení šikany a sexuálního obtěžování, podporu žen ve vedení, webový portál pro rodiče, širokou škálu firemních benefitů a spolupráci s externími agenturami a neziskovými organizacemi při vyhodnocování šetření zaměřených na rovné příležitosti a diverzitu.

Na prvním místě v soutěži Firma roku: rovné příležitosti 2010 se umístil T-Mobile. Odborná porota nejvíce ocenila propracovaný systém podpory rovných příležitostí a diverzity, vedení a sledování statistik, průzkumy zaměřené na flexibilní formy práce, propracovaný systém řešení šikany a sexuálního obtěžování, podporu žen ve vedení, webový portál pro rodiče, širokou škálu firemních benefitů a spolupráci s externími agenturami a neziskovými organizacemi při vyhodnocování šetření zaměřených na rovné příležitosti a diverzitu.

Udržení kontaktu s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené

T-Mobile vytvořil extranetové stránky pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a pro dlouhodobě nepřítomné zaměstnance a zaměstnankyně. Na portál jsou umisťovány možnosti neplaceného vzdělávání v době MD/RD, aktuální informace ze společnosti, pozvánky na akce, nabídky agentur pečujících o děti či předškolních zařízení apod. Rodičům zůstává po dobu MD/RD pracovní mobilní telefon, po návratu je jim nabídnut některý z flexibilních pracovních režimů.

Cafeterie jako podpora rodičů

V rámci benefičního systému Cafeterie existuje kategorie „Rodina a domácnost“, v jejímž rámci mohou zaměstnanci a zaměstnankyně využít např.: příspěvky na cvičení pro těhotné, předporodní kurzy, péči porodní asistentky, ale i zvýhodněné nabídky různých zařízení předškolní péče, vzdělávacích či dramatických kroužků. K dispozici je rovněž příspěvek na pravidelný či jednorázový úklid nebo možnost volna na účast s dětmi na táboře.

V loňském roce zahájila společnost program Ukažme svou práci dětem, kdy mají zaměstnaní rodiče možnost seznámit své děti se svým pracovištěm a ukázat jim, co každý den dělají. V centrále firmy a v některých pobočkách byly instalovány přebalovací pulty.

Aktivity pro rodiče reagují na průzkum zorganizovaný ve spolupráci s externí agenturou zaměřený na jejich potřeby.

Podpora žen v řídících pozicích

Mezinárodní skupina Deutsche Telekom v současnosti prosazuje v rámci svých lokálních společností minimální počet 30 procent žen ve vrcholovém vedení a na vedoucích pozicích. Proto se i T-Mobile Czech Republic snaží ženy v řídících pozicích podpořit. Např. v rámci platformy Leadership Forum uskutečnila setkání pro manažerky a manažery na téma Ženy a leadership. Čtyřikrát ročně je vytvářena statistika diverzity. I možnosti využívání práce z domova (tzv. home office) a flexibilních pracovních úvazků napomáhají zvyšování počtu žen na řídících pozicích.

„Jsme si vědomi toho, že diverzitní koncept jako součást strategie společnosti, zahrnující rovné příležitosti, se výrazně podílí na tvorbě motivujícího pracovního prostředí a zároveň zvyšuje flexibilitu společnosti. Ženy na manažerských a vedoucích pozicích jsou velmi vítané, neboť v mnohých situacích reagují při řešení strategických úkolů jinak, než muži a to může společnosti hodně přinést,“ uvádí Barbora Stejskalová, výkonná ředitelka lidských zdrojů, proč je pro T-Mobile podpora žen do vedení důležitá. Dále dodává, jakými kroky počet žen v řídících pozicích plánují i do budoucna zvyšovat: „Tematiku rovných příležitostí v současnosti zařazujeme na program školení interních koučů, manažerek a manažerů, zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené a plánujeme proškolit také interní mentory. Ve velmi brzké budoucnosti bychom toto téma rádi zařadili do již tradičního rámce programu Grow Our Leaders, který je důležitým nástrojem pro rozvoj leadershipu v naší společnosti.“

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.