Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Svobodné matky jsou na rozdíl od vdaných mladší a méně vzdělané

Svobodné matky jsou na rozdíl od vdaných mladší a méně vzdělané

Ženy, které přivedou na svět nemanželské dítě, mají ve srovnání s vdanými matkami nižší vzdělání a jsou většinou mladší. Od 90. let navíc matek bez oddacího listu přibývá a tento trend bude pravděpodobně pokračovat. Lze tak usuzovat z vývoje v jiných evropských zemích, řekla socioložka Petra Šalamounová. "Z deseti žen, které mají ukončené jen základní vzdělání, jich šest není v době porodu provdáno," poznamenala. Mezi vysokoškolačkami je naopak svobodných matek výrazně méně, manžela nemá jen každá osmá ze sta. To je velký rozdíl, modely, které by ho vysvětlovaly, jsou však nejméně dva.

Ženy, které přivedou na svět nemanželské dítě, mají ve srovnání s vdanými matkami nižší vzdělání a jsou většinou mladší. Od 90. let navíc matek bez oddacího listu přibývá a tento trend bude pravděpodobně pokračovat. Lze tak usuzovat z vývoje v jiných evropských zemích, řekla socioložka Petra Šalamounová. "Z deseti žen, které mají ukončené jen základní vzdělání, jich šest není v době porodu provdáno," poznamenala. Mezi vysokoškolačkami je naopak svobodných matek výrazně méně, manžela nemá jen každá osmá ze sta. To je velký rozdíl, modely, které by ho vysvětlovaly, jsou však nejméně dva.

Jedním z příkladů je Švédsko, kde se svobodným matkám rodí až polovina dětí. Obliba porodů "bez prstýnku" se tam také začala rozmáhat nejdříve, už od 60. let. "Tam to bylo mezi nižší vrstvou. Ti lidé neměli majetek, takže neměli takový důvod vstupovat do manželství," vysvětlila socioložka. Opakem je Francie, kde se nejvíce nemanželských dětí rodí naopak vysokoškolačkám. To podle Šalamounové souvisí se změnou hodnot, kdy je život mimo manželství chápán jako možnost udržet si rovnoprávnost jak v zaměstnání, tak v osobním životě.

Socioložka soudí, že společnost začíná být tolerantnější, a to i k neprovdaným matkám. Zvláště mladí lidé již berou právo ženy na dítě jako normu. "A to i tehdy, když si tak sami svůj život nepředstavují," podotýká. Některých, zvláště křesťanských zemí jakoby se však společenské změny nedotkly. Například v Itálii nebo Španělsku je svobodných matek stále poměrně málo.

To se o České republice říci nedá. Podíl matek, které se nikdy nevdaly, se od roku 1989 více než ztrojnásobil. V současnosti se každé čtvrté dítě rodí svobodné ženě. Neznamená to ale, že by tyto matky byly bez partnera, to však statistika zjistit nemůže, upozorňuje Šalamounová.

Počet neprovdaných rodiček podle ní přitom bude stále vyšší. "Roste to rychlým tempem," řekla. Ovlivnit stoupající tendenci by mohla sociální politika, která by zvýhodnila manželství. Takové změny však jsou zatím v nedohlednu.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.