Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Svetový týždeň dojčenia

Svetový týždeň dojčenia

4. srpen 2003  | Zuzana Alnerová / UNICEF  |  Feminet.sk
Denne zomierajú podľa kvalifikovaných odhadov tri až štyri tisíce dojčiat na svete preto, že neboli kŕmené materským mliekom.
Denne zomierajú podľa kvalifikovaných odhadov tri až štyri tisíce dojčiat na svete preto, že neboli kŕmené materským mliekom.

V úsilí o znižovanie detskej úmrtnosti je dojčenie najvýznamnejším preventívnym krokom. Tieto dôvody viedli pred 22 rokmi UNICEF a ostatné organizácie združené v Svetovej aliancii na podporu dojčenia (WABA - The World Alliance for Breastfeeding Action) k prijatiu Medzinárodného Kódexu o marketingu náhrad materského mlieka, ktorý propaguje a podporuje dojčenie.

Kódex požaduje ochranu matky a dieťaťa pred zavádzajúcimi informáciami, často sprevádzajúcimi predaj umelej výživy dojčiat. Pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia však odborníci vyslovujú obavu, že princípy voľného trhu nebezpečne oslabujú účinnosť Kódexu. „Materské mlieko je jedinečné po medicínskej stránke i z hľadiska výživy. Je neporovnateľné s akýmkoľvek výrobkom umelej výživy, ktorý je na trhu dostupný“, uvádzajú lekári združení vo WABA. Preto je propagácia umelej výživy neprípustná, zavádzajúca a ohrozujúca zdravie a životy detí.

Na Slovensku propaguje UNICEF dojčenie prostredníctvom hnutia „Nemocnice priateľské deťom“ (Baby Friendly Hospital Initiative); toto hnutie bolo prvým veľkým programom národného výboru UNICEF, ktorý začal pracovať práve pred desiatimi rokmi v r.1993.

Odvtedy splnilo 11 nemocníc kritériá BFHI pre získanie označenia „ Baby Friendly“ a plakety. Ďalších 18 nemocníc sa prihlásilo k plneniu programu, ktorý ich zaväzuje zaviesť „desať krokov“, ktoré majú zmeniť ošetrovateľské postupy na „priateľské“ voči matke a dieťaťu a viesť zdravotníckych pracovníkov k potrebným zručnostiam a empatii. Cieľom je dosiahnuť, aby čo najviac matiek plne dojčilo svoje dieťa 4 – 6 mesiacov.

Tohtoročný Týždeň dojčenia zdôrazňuje súvislosti medzi dojčením a globalizáciou. Poukazuje na previazanosť sveta v ktorom žijeme, kde nedostatočná starostlivosť o deti, ich vysoká úmrtnosť a chorobnosť, bieda a vojny v ktorejkoľvek z krajín nevyhnutne ovplyvňujú životnú úroveň i zdravotný a morálny stav zvyšku sveta. Riaditeľka UNICEF Carol Bellamy k tomu dodáva: “UNICEF sa stotožňuje s tohtoročnými cieľmi, ktoré sleduje aj Týždeň dojčenia. Naďalej sa všestranne sústreďuje na prácu, ktorej cieľom sú zdravšie matky, deti, rodiny a komunity, aby sa stal svet naozaj vhodným pre deti a humánnym“.

Pri príležitosti týždňa dojčenia UNICEF Slovensko upozorňuje, že prirodzená výživa je najlepším vkladom do zdravia a života dieťaťa. Dojčenie priaznivo ovplyvňuje nielen fyzické zdravie, ale tiež duševný a emocionálny vývin dieťaťa a jeho budúcu integráciu do rodiny i spoločnosti.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.