Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více
feminismus.czČlánky › Svetový týždeň dojčenia

Svetový týždeň dojčenia

4. srpen 2003  | Zuzana Alnerová / UNICEF  |  Feminet.sk
Denne zomierajú podľa kvalifikovaných odhadov tri až štyri tisíce dojčiat na svete preto, že neboli kŕmené materským mliekom.
Denne zomierajú podľa kvalifikovaných odhadov tri až štyri tisíce dojčiat na svete preto, že neboli kŕmené materským mliekom.

V úsilí o znižovanie detskej úmrtnosti je dojčenie najvýznamnejším preventívnym krokom. Tieto dôvody viedli pred 22 rokmi UNICEF a ostatné organizácie združené v Svetovej aliancii na podporu dojčenia (WABA - The World Alliance for Breastfeeding Action) k prijatiu Medzinárodného Kódexu o marketingu náhrad materského mlieka, ktorý propaguje a podporuje dojčenie.

Kódex požaduje ochranu matky a dieťaťa pred zavádzajúcimi informáciami, často sprevádzajúcimi predaj umelej výživy dojčiat. Pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia však odborníci vyslovujú obavu, že princípy voľného trhu nebezpečne oslabujú účinnosť Kódexu. „Materské mlieko je jedinečné po medicínskej stránke i z hľadiska výživy. Je neporovnateľné s akýmkoľvek výrobkom umelej výživy, ktorý je na trhu dostupný“, uvádzajú lekári združení vo WABA. Preto je propagácia umelej výživy neprípustná, zavádzajúca a ohrozujúca zdravie a životy detí.

Na Slovensku propaguje UNICEF dojčenie prostredníctvom hnutia „Nemocnice priateľské deťom“ (Baby Friendly Hospital Initiative); toto hnutie bolo prvým veľkým programom národného výboru UNICEF, ktorý začal pracovať práve pred desiatimi rokmi v r.1993.

Odvtedy splnilo 11 nemocníc kritériá BFHI pre získanie označenia „ Baby Friendly“ a plakety. Ďalších 18 nemocníc sa prihlásilo k plneniu programu, ktorý ich zaväzuje zaviesť „desať krokov“, ktoré majú zmeniť ošetrovateľské postupy na „priateľské“ voči matke a dieťaťu a viesť zdravotníckych pracovníkov k potrebným zručnostiam a empatii. Cieľom je dosiahnuť, aby čo najviac matiek plne dojčilo svoje dieťa 4 – 6 mesiacov.

Tohtoročný Týždeň dojčenia zdôrazňuje súvislosti medzi dojčením a globalizáciou. Poukazuje na previazanosť sveta v ktorom žijeme, kde nedostatočná starostlivosť o deti, ich vysoká úmrtnosť a chorobnosť, bieda a vojny v ktorejkoľvek z krajín nevyhnutne ovplyvňujú životnú úroveň i zdravotný a morálny stav zvyšku sveta. Riaditeľka UNICEF Carol Bellamy k tomu dodáva: “UNICEF sa stotožňuje s tohtoročnými cieľmi, ktoré sleduje aj Týždeň dojčenia. Naďalej sa všestranne sústreďuje na prácu, ktorej cieľom sú zdravšie matky, deti, rodiny a komunity, aby sa stal svet naozaj vhodným pre deti a humánnym“.

Pri príležitosti týždňa dojčenia UNICEF Slovensko upozorňuje, že prirodzená výživa je najlepším vkladom do zdravia a života dieťaťa. Dojčenie priaznivo ovplyvňuje nielen fyzické zdravie, ale tiež duševný a emocionálny vývin dieťaťa a jeho budúcu integráciu do rodiny i spoločnosti.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.