We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Žižkovská noc 2019 - Ženy v kultuře

23.3.2019  Praha  | 

Stále lze v některých galeriích a uměleckých sbírkách najít ženy pouze jako múzy, milenky a děvy umělců. Na ženu jako umělkyni narazíme jenom zřídka. Čím to je? V průběhu historie umění jsou umělkyně pevnou a silnou součástí umělecké scény, ale proč nejsou vidět? Téma genderového diskurzu je na větším počátku v České republice než jinde. Až od 80. a 90. let se na české scéně toto téma začalo řešit. Ženy nebyly přijímány na umělecké akademie, které udávaly směr. Nejsou brány vážně. Patriarchát ve společnosti. 4. vlna feminismu, která řeší sexismus. Tohle mohla udělat jenom ženská. Pojem „Ženské umění”. Šovinismus. Obtěžování. Bytí děva v kultuře.
 

Více

Josef Petr: Krize mužské identity

25.3.2019  Praha  | 

Dneska je to všude: "chlapi už nejsou, co to bejvalo". Ptáte se, co to s námi ty ženský provedly? Nebo si za to můžeme sami? Vyměkli jsme? Stal se z nás beztvarý genderový rosol? Válcuje nás krize mužské identity? Nebo je to celý jenom fáma? A zachrání nás Donald Trump, reklama na Gillette nebo skautský šátek? Přijďte na besedu s Josefem Petrem, sociologem a ředitelem Ligy otevřených mužů, která se už 12 let věnuje zvyšování kvality života mužů v ČR.

Více
feminismus.czČlánky › Svetový týždeň dojčenia

Svetový týždeň dojčenia

4. srpen 2003  | Zuzana Alnerová / UNICEF  |  Feminet.sk
Denne zomierajú podľa kvalifikovaných odhadov tri až štyri tisíce dojčiat na svete preto, že neboli kŕmené materským mliekom.
Denne zomierajú podľa kvalifikovaných odhadov tri až štyri tisíce dojčiat na svete preto, že neboli kŕmené materským mliekom.

V úsilí o znižovanie detskej úmrtnosti je dojčenie najvýznamnejším preventívnym krokom. Tieto dôvody viedli pred 22 rokmi UNICEF a ostatné organizácie združené v Svetovej aliancii na podporu dojčenia (WABA - The World Alliance for Breastfeeding Action) k prijatiu Medzinárodného Kódexu o marketingu náhrad materského mlieka, ktorý propaguje a podporuje dojčenie.

Kódex požaduje ochranu matky a dieťaťa pred zavádzajúcimi informáciami, často sprevádzajúcimi predaj umelej výživy dojčiat. Pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia však odborníci vyslovujú obavu, že princípy voľného trhu nebezpečne oslabujú účinnosť Kódexu. „Materské mlieko je jedinečné po medicínskej stránke i z hľadiska výživy. Je neporovnateľné s akýmkoľvek výrobkom umelej výživy, ktorý je na trhu dostupný“, uvádzajú lekári združení vo WABA. Preto je propagácia umelej výživy neprípustná, zavádzajúca a ohrozujúca zdravie a životy detí.

Na Slovensku propaguje UNICEF dojčenie prostredníctvom hnutia „Nemocnice priateľské deťom“ (Baby Friendly Hospital Initiative); toto hnutie bolo prvým veľkým programom národného výboru UNICEF, ktorý začal pracovať práve pred desiatimi rokmi v r.1993.

Odvtedy splnilo 11 nemocníc kritériá BFHI pre získanie označenia „ Baby Friendly“ a plakety. Ďalších 18 nemocníc sa prihlásilo k plneniu programu, ktorý ich zaväzuje zaviesť „desať krokov“, ktoré majú zmeniť ošetrovateľské postupy na „priateľské“ voči matke a dieťaťu a viesť zdravotníckych pracovníkov k potrebným zručnostiam a empatii. Cieľom je dosiahnuť, aby čo najviac matiek plne dojčilo svoje dieťa 4 – 6 mesiacov.

Tohtoročný Týždeň dojčenia zdôrazňuje súvislosti medzi dojčením a globalizáciou. Poukazuje na previazanosť sveta v ktorom žijeme, kde nedostatočná starostlivosť o deti, ich vysoká úmrtnosť a chorobnosť, bieda a vojny v ktorejkoľvek z krajín nevyhnutne ovplyvňujú životnú úroveň i zdravotný a morálny stav zvyšku sveta. Riaditeľka UNICEF Carol Bellamy k tomu dodáva: “UNICEF sa stotožňuje s tohtoročnými cieľmi, ktoré sleduje aj Týždeň dojčenia. Naďalej sa všestranne sústreďuje na prácu, ktorej cieľom sú zdravšie matky, deti, rodiny a komunity, aby sa stal svet naozaj vhodným pre deti a humánnym“.

Pri príležitosti týždňa dojčenia UNICEF Slovensko upozorňuje, že prirodzená výživa je najlepším vkladom do zdravia a života dieťaťa. Dojčenie priaznivo ovplyvňuje nielen fyzické zdravie, ale tiež duševný a emocionálny vývin dieťaťa a jeho budúcu integráciu do rodiny i spoločnosti.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.