Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Svetový týždeň dojčenia

Svetový týždeň dojčenia

4. srpen 2003  | Zuzana Alnerová / UNICEF  |  Feminet.sk
Denne zomierajú podľa kvalifikovaných odhadov tri až štyri tisíce dojčiat na svete preto, že neboli kŕmené materským mliekom.
Denne zomierajú podľa kvalifikovaných odhadov tri až štyri tisíce dojčiat na svete preto, že neboli kŕmené materským mliekom.

V úsilí o znižovanie detskej úmrtnosti je dojčenie najvýznamnejším preventívnym krokom. Tieto dôvody viedli pred 22 rokmi UNICEF a ostatné organizácie združené v Svetovej aliancii na podporu dojčenia (WABA - The World Alliance for Breastfeeding Action) k prijatiu Medzinárodného Kódexu o marketingu náhrad materského mlieka, ktorý propaguje a podporuje dojčenie.

Kódex požaduje ochranu matky a dieťaťa pred zavádzajúcimi informáciami, často sprevádzajúcimi predaj umelej výživy dojčiat. Pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia však odborníci vyslovujú obavu, že princípy voľného trhu nebezpečne oslabujú účinnosť Kódexu. „Materské mlieko je jedinečné po medicínskej stránke i z hľadiska výživy. Je neporovnateľné s akýmkoľvek výrobkom umelej výživy, ktorý je na trhu dostupný“, uvádzajú lekári združení vo WABA. Preto je propagácia umelej výživy neprípustná, zavádzajúca a ohrozujúca zdravie a životy detí.

Na Slovensku propaguje UNICEF dojčenie prostredníctvom hnutia „Nemocnice priateľské deťom“ (Baby Friendly Hospital Initiative); toto hnutie bolo prvým veľkým programom národného výboru UNICEF, ktorý začal pracovať práve pred desiatimi rokmi v r.1993.

Odvtedy splnilo 11 nemocníc kritériá BFHI pre získanie označenia „ Baby Friendly“ a plakety. Ďalších 18 nemocníc sa prihlásilo k plneniu programu, ktorý ich zaväzuje zaviesť „desať krokov“, ktoré majú zmeniť ošetrovateľské postupy na „priateľské“ voči matke a dieťaťu a viesť zdravotníckych pracovníkov k potrebným zručnostiam a empatii. Cieľom je dosiahnuť, aby čo najviac matiek plne dojčilo svoje dieťa 4 – 6 mesiacov.

Tohtoročný Týždeň dojčenia zdôrazňuje súvislosti medzi dojčením a globalizáciou. Poukazuje na previazanosť sveta v ktorom žijeme, kde nedostatočná starostlivosť o deti, ich vysoká úmrtnosť a chorobnosť, bieda a vojny v ktorejkoľvek z krajín nevyhnutne ovplyvňujú životnú úroveň i zdravotný a morálny stav zvyšku sveta. Riaditeľka UNICEF Carol Bellamy k tomu dodáva: “UNICEF sa stotožňuje s tohtoročnými cieľmi, ktoré sleduje aj Týždeň dojčenia. Naďalej sa všestranne sústreďuje na prácu, ktorej cieľom sú zdravšie matky, deti, rodiny a komunity, aby sa stal svet naozaj vhodným pre deti a humánnym“.

Pri príležitosti týždňa dojčenia UNICEF Slovensko upozorňuje, že prirodzená výživa je najlepším vkladom do zdravia a života dieťaťa. Dojčenie priaznivo ovplyvňuje nielen fyzické zdravie, ale tiež duševný a emocionálny vývin dieťaťa a jeho budúcu integráciu do rodiny i spoločnosti.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.