Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Stanovisko ku kandidatúre Záborskej na predsedníčku výboru pre rovnosť žien v EP

Stanovisko ku kandidatúre Záborskej na predsedníčku výboru pre rovnosť žien v EP

11. srpen 2004  | Oľga Pietruchová  |  www.feminet.sk
Občianske združenie Možnosť voľby odmieta kandidatúru europoslankyne Záborskej za KDH na post predsedníčky Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť v Európskom parlamente.
Občianske združenie Možnosť voľby odmieta kandidatúru europoslankyne Záborskej za KDH na post predsedníčky Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť v Európskom parlamente. Výbor počas poslednej legislatívnej periódy predkladal progresívne materiály ako Rezolúciu o reprodukčnom a sexuálnom zdraví a právach (2002) alebo Rezolúcia o ženách a fundamentalizne (2002). V poslednej správe výbor kritizoval fundamentalistický prístup náboženstiev (medzi nimi i katolíckeho) k právam a postaveniu žien, ktorý KDH na Slovensku systematicky presadzuje.Poslankyňa Záborská počas svojej politickej praxe nielenže nepresadzovala rodovú rovnosť v duchu spomínaných rezulúcií EP a platných medzinárodných dokumentov ako je Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW, OSN 1979), ale svojim pôsobením aktívne pracovala proti nej. Celou svojou politikou pôsobila smerom k posilňovaniu rodových stereotypov a tradičnej úlohy ženy v rodine. Bola predkladateľkou novely Ústavy SR v r. 2001, ktorá by znamenala protiústavnosť legálneho vykonávania interrupcií. V máji 2004, keď NR SR prijala návrh tzv. antidiskriminačného zákona, poslankyňa Záborská patrila k menšine, ktorá návrh nepodporila a zdržania sa hlasovala. Veríme, že politička, ktorá nehlasuje za zákon o rovnakom zaobchádzaní, nemôže a nesmie byť predsedníčkou Výboru pre postavenie žien a rodovú rovnosť. So svojím stanoviskom a spomínanými skutočnosťami sme oboznámili aj členky výboru EP.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.