Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Stanovisko ku kandidatúre Záborskej na predsedníčku výboru pre rovnosť žien v EP

Stanovisko ku kandidatúre Záborskej na predsedníčku výboru pre rovnosť žien v EP

11. srpen 2004  | Oľga Pietruchová  |  www.feminet.sk
Občianske združenie Možnosť voľby odmieta kandidatúru europoslankyne Záborskej za KDH na post predsedníčky Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť v Európskom parlamente.
Občianske združenie Možnosť voľby odmieta kandidatúru europoslankyne Záborskej za KDH na post predsedníčky Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť v Európskom parlamente. Výbor počas poslednej legislatívnej periódy predkladal progresívne materiály ako Rezolúciu o reprodukčnom a sexuálnom zdraví a právach (2002) alebo Rezolúcia o ženách a fundamentalizne (2002). V poslednej správe výbor kritizoval fundamentalistický prístup náboženstiev (medzi nimi i katolíckeho) k právam a postaveniu žien, ktorý KDH na Slovensku systematicky presadzuje.Poslankyňa Záborská počas svojej politickej praxe nielenže nepresadzovala rodovú rovnosť v duchu spomínaných rezulúcií EP a platných medzinárodných dokumentov ako je Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW, OSN 1979), ale svojim pôsobením aktívne pracovala proti nej. Celou svojou politikou pôsobila smerom k posilňovaniu rodových stereotypov a tradičnej úlohy ženy v rodine. Bola predkladateľkou novely Ústavy SR v r. 2001, ktorá by znamenala protiústavnosť legálneho vykonávania interrupcií. V máji 2004, keď NR SR prijala návrh tzv. antidiskriminačného zákona, poslankyňa Záborská patrila k menšine, ktorá návrh nepodporila a zdržania sa hlasovala. Veríme, že politička, ktorá nehlasuje za zákon o rovnakom zaobchádzaní, nemôže a nesmie byť predsedníčkou Výboru pre postavenie žien a rodovú rovnosť. So svojím stanoviskom a spomínanými skutočnosťami sme oboznámili aj členky výboru EP.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.