Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Stanovisko ku kandidatúre Záborskej na predsedníčku výboru pre rovnosť žien v EP

Stanovisko ku kandidatúre Záborskej na predsedníčku výboru pre rovnosť žien v EP

11. srpen 2004  | Oľga Pietruchová  |  www.feminet.sk
Občianske združenie Možnosť voľby odmieta kandidatúru europoslankyne Záborskej za KDH na post predsedníčky Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť v Európskom parlamente.
Občianske združenie Možnosť voľby odmieta kandidatúru europoslankyne Záborskej za KDH na post predsedníčky Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť v Európskom parlamente. Výbor počas poslednej legislatívnej periódy predkladal progresívne materiály ako Rezolúciu o reprodukčnom a sexuálnom zdraví a právach (2002) alebo Rezolúcia o ženách a fundamentalizne (2002). V poslednej správe výbor kritizoval fundamentalistický prístup náboženstiev (medzi nimi i katolíckeho) k právam a postaveniu žien, ktorý KDH na Slovensku systematicky presadzuje.Poslankyňa Záborská počas svojej politickej praxe nielenže nepresadzovala rodovú rovnosť v duchu spomínaných rezulúcií EP a platných medzinárodných dokumentov ako je Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW, OSN 1979), ale svojim pôsobením aktívne pracovala proti nej. Celou svojou politikou pôsobila smerom k posilňovaniu rodových stereotypov a tradičnej úlohy ženy v rodine. Bola predkladateľkou novely Ústavy SR v r. 2001, ktorá by znamenala protiústavnosť legálneho vykonávania interrupcií. V máji 2004, keď NR SR prijala návrh tzv. antidiskriminačného zákona, poslankyňa Záborská patrila k menšine, ktorá návrh nepodporila a zdržania sa hlasovala. Veríme, že politička, ktorá nehlasuje za zákon o rovnakom zaobchádzaní, nemôže a nesmie byť predsedníčkou Výboru pre postavenie žien a rodovú rovnosť. So svojím stanoviskom a spomínanými skutočnosťami sme oboznámili aj členky výboru EP.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.